Provincie Utrecht

Persbericht

Nieuwe zorgprojecten in provincie Utrecht

25-3-2003
Méér aandacht voor sociaal zwakkeren in de Utrechtse samenleving. Daarop mikken nieuwe projecten die met steun van de provincie kunnen worden uitgevoerd. GS willen hiervoor in totaal ruim 233.000 uittrekken. De provincie wil hiermee vooral aanhaken op het Europese Jaar van mensen met een handicap.

Een bijzonder initiatief dat wordt uitgevoerd in Abcoude betreft een experiment met een multimediaal loket. Speciaal bedoeld voor inwoners van een nieuw zorgcentrum met 21 seniorenwoningen. Dit loket is bedoeld om een integraal aanbod van zorg, wonen en welzijn te realiseren in deze Utrechtse gemeente en leent zich als een interessant voorbeeldproject voor andere gemeenten in deze provincie. GS willen hiervoor 35.000 beschikbaar stellen. Een substantiële bijdrage van ruim 163.000 is verder bedoeld voor het opzetten van vier lokale stichtingen in de provincie, bedoeld om hulp te bieden aan ouders met schoolgaande kinderen, die vanwege hun benarde inkomen moeite hebben om het leergeld te betalen. Daarnaast wil het college bijna 15.000 beschikbaar stellen voor het aantrekken van een coördinator Deze gaat voor kinderen in het speciaal onderwijs in en rondom de stad Utrecht vrijetijdsactiviteiten organiseren op de woensdagmiddag. De bedoeling is dat dit uitgroeit tot een vast programma voor deze schoolgaande kinderen. Een laatste project betreft twee wijkprojecten, waar in de directe omgeving gewerkt zal worden aan verbetering van contacten tussen mensen met en zonder een handicap.

De statencommissie Zorg en Welzijn adviseert op 14 april over deze GS-voorstellen.

Meer informatie: Ron van Dopperen, telefoon 030 258 3196 of Ron.van.Dopperen@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Nieuwe zorgprojecten in provincie Utrecht '
Lees ook