Opkopzorg


Nieuwe Zorgsaam verschenen

Het tweede nummer van Zorgsaam is verschenen. De krant is een uitgave van de Taskforce aanpak wachtlijsten en informeert over het Project Zorgregistratie.

Het Project Zorgregistratie faciliteert het neerzetten en ontwikkelen van zorgregistratiesystemen onder verantwoordelijkheid van zorgkantoren. Doel is het realiseren van AWBZ-brede zorgregistratie bij alle betrokken partijen in de zorgketen. Om aan de roep om informatie over het project Zorgregistratie te voldoen, verschijnt de krant dit jaar 8 keer.

In het tweede nummer van Zorgsaam:
* Wouter van Soest, coordinerend manager AWBZ bij VGZ: "Er zijn landelijk en regionaal nog heel wat stappen te nemen" * Wim Bijl, manager van zorgkantoor DWO/NWM: "Op een goede manier eigenwijs zijn past bij ons"
* Jan Kollaert, directeur van het RIO Walcheren vertelt over de rol van de RIO's
* De stand van zaken met betrekking tot het implementatieonderzoek * Column 't Veld

De krant wordt verspreid onder medewerkers van de zorgkantoren, medewerkers RIOs en zorgaanbieders, en
patiënten/consumentenorganisaties.

Informatie en (extra) exemplaren zijn aan te vragen bij het projectsecretariaat zorgregistratie: info@zorgregistratie.nl, telefoon 030-6988347.

Datum: 08-05-2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe Zorgsaam verschenen '
Lees ook