Gemeente Nieuwegein

Gemeente herstelt tweerichtingsverkeer Herenstraat De gemeente herstelt in de eerste helft van augustus het tweerichtingsverkeer op de Herenstraat tussen de Hildo Kropstraat en Het Sluisje. Hiermee verbetert onder meer de bereikbaarheid van de aanliggende bedrijven, winkels en woningen. De Herenstraat krijgt een afsluiting voor autoverkeer, iets ten noorden van de kruising met de Hildo Kropstraat. Doordat het onmogelijk blijft om de hele Herenstraat in één keer door te rijden, zal het autoverkeer niet toenemen.

Vervolgens wordt in de Vredebestlaan een doorgetrokken trottoir gemaakt op de kruising met de Jan Sluyterlaan en wordt een plateau aangelegd op de kruising met de Prof.Dr. Hesselaan. Deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat tussen 17 en 28 september de toegang tot de Vredebestlaan, Wijnesteijnstraat, Rijnenborghstraat, Ten Baanstraat en de Prof. Dr. Hesselaan voor auto´s enigszins verandert. Dit wordt met borden aangegeven. De Prof. Dr. Hesselaan is dan tijdelijk bereikbaar via de Hildo Kropstraat. De overige straten zijn bereikbaar via de Nedereindseweg en de Herenstraat.

De herinvoering van tweerichtingsverkeer in de Herenstraat kan - na enige vertraging - nu worden gerealiseerd, omdat de werkzaamheden aan de kademuur langs de Herenstraat zijn voltooid. De kademuur wordt 26 augustus overigens nog op feestelijke wijze ´aan de wijk teruggegeven´.

Aanleiding
Invoering van het eenrichtingsverkeer in de Herenstraat in het verleden, heeft onder meer geleid tot minder verkeersongevallen en minder verkeer. Bij de evaluatie ervan bleek echter ook een aantal negatieve effecten: door het éénrichtingsverkeer bleef het te hard rijden in de Herenstraat aantrekkelijk, en verder werd de kruising van de Hildo Kropstraat met de Herenstraat er niet veiliger op. Andere effecten waren: verminderde bereikbaarheid van bedrijven, negeren van het inrijverbod, fout parkeren en toename van het verkeer in de omliggende straten. Met de huidige maatregelen verwacht het college de genoemde negatieve effecten tegen te gaan, zonder afbreuk te doen aan de bereikte positieve resultaten.Invoerdatum 18-7-2001


Copyright © Gemeente Nieuwegein Martinbaan 2
3439 NN Nieuwegein

Deel: ' Nieuwegein herstelt tweerichtingsverkeer Herenstraat '
Lees ook