Gemeente Nieuwegein

NIEUWEGEIN KRIJGT REFERENDUM OVER BINNENSTAD

De gemeenteraad van Nieuwegein heeft donderdagavond 15 april besloten tot het houden van een referendum over de visie van het gemeentebestuur op de verbetering van het Nieuwegeinse stadscentrum. Het gaat om een raadplegend referendum. Het is de eerste keer in het
28 jarig bestaan van de voormalige groeikern dat deze inspraakvorm bij een belangrijk project wordt ingezet. Met uitzondering van de fractie SGP/RPF stemden alle politieke partijen in met het voorstel van B&W om het raadplegend referendum te houden op woensdag 23 juni

Met het referendum vraagt het gemeentebestuur aan de burgers of zij het eens zijn met haar visie op de verbetering van de binnenstad zoals zij die heeft verwoord in het Masterplan voor de Binnenstad. Aan de bewoners worden twee vragen voorgelegd, die met ja of nee zijn te beantwoorden. De vragen zijn opgesteld door een onafhankelijke commissie. De raad heeft het advies van deze commissie overgenomen. De vragen luiden:


1. Vindt u dat verbetering van het stadscentrum van Nieuwegein noodzakelijk is?

2. Bent u voor het Masterplan voor de Nieuwegeinse binnenstad?

Waar gaat het over?
In het Masterplan staan de ideeën van de gemeente over de ontwikkeling van het stadscentrum in de komende jaren. Het plan is tot stand gekomen na overleg met diverse belanghebbenden (bewoners, organisaties, ondernemers, verenigingen en deskundige adviseurs, stedebouwkundigen en architecten). Het plan schetst een voorstel voor het toekomstige stadscentrum wat betreft leefbaarheid, voorzieningenniveau (winkels, uitgaansmogelijkheden enz.), bereikbaarheid, openbaar vervoer en de identiteit van Nieuwegein binnen de regio.
Meer informatie over Het Masterplan in de rubriek 'Wonen in Nieuwegein' op deze site. U kunt ook klikken op 'Een nieuw stadshart' op de home-page.

Het doel van het raadplegend referendum is om de mening van de burgers te horen over een plan waarover de gemeenteraad nog een besluit moet nemen. De uitslag is niet bindend maar helpt de gemeente bij haar definitieve besluitvorming die later dit jaar zal plaatsvinden. In de Nieuwegeinse referendumverordening is bepaald dat de uitslag van het referendum geldig is wanneer minimaal 30% van de stemgerechtigde inwoners van Nieuwegein zijn stem uitbrengt. Dat zijn ongeveer 13.000 stemmen.

Deel: ' Nieuwegein krijgt referendum over binnenstad '
Lees ook