Gemeente Nieuwegein

NIEUWEGEINSE DELEGATIE BEZOEKT PARTNERSTAD RUNDU Op 7 augustus vertrekt een Nieuwegeinse delegatie bestaande uit Wil Winter, voorzitter van de particuliere Werkgroep Rundu, burgemeester Jan Laan en Marijke Bosma, beleidsmedewerker mondiaal beleid naar onze partnerstad Rundu in Namibië. Gedurende een week zullen zij de bestaande contacten met vertegenwoordigers uit Rundu verder aanhalen en er zal worden gepraat over de toekomst van de partnerrelatie. Daarnaast zal Wil Winter van de Werkgroep Rundu, onderdeel van de Stichting Mondiaal, symbolisch de ingezamelde projectgelden overhandigen.

De delegatie bezoekt onder andere het ziekenhuis, het scholenbouwprogramma (hiervoor organiseert het Calscollege al jaren sponsorschaatstochten), het gemeentehuis en het plaatselijke Rode Kruis. Op zondag 15 augustus vertrekken Winter en Laan naar Nederland. Hun plaats zal dan worden ingenomen door Conny Hofstede, beleidsmedewerker Volkshuisvesting en Ron Meyer, lid van het Volkshuisvestelijk Platform van Mitros Wonen en ervaren projectmanager. Zij zullen samen met de betrokkenen uit Rundu aan de slag gaan met de ontwikkeling van een volkshuisvestingsproject. Dit project is gericht op armoedebestrijding door overdracht en uitwisseling van kennis en expertise. Belangrijk doel is de verbetering van de huisvesting van de lokale bevolking. Het project is onderdeel van een samenwerkingsverband van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tussen Nederlandse en Namibische Gemeenten. Aan het samenwerkingsverband nemen ook de gemeenten Smallingerland, Assen en Maarssen deel met hun partnergemeenten. De Europese Unie betaalt ook mee aan het project.

Na een trage start in 1997 wordt nu gekeken hoe het project zo goed mogelijk verder kan gaan. Daarvoor moeten doelstellingen, doelgroep en omvang van het project duidelijk worden geformuleerd. Mede aan de hand van een stappenplan en een realistische tijdsplanning zal worden gekeken op welke vlakken concrete assistentie nodig is uit Nieuwegein.

Deel: ' Nieuwegeinse delegatie bezoekt partnerstad Rundu '
Lees ook