UITNODIGING VOOR EEN SPECIALE PERSCONFERENTIE

Op koers naar een nieuwe eeuw.
Benieuwd naar de keynote van Steve Jobs?

Geachte relatie,

Apple begint het nieuwe jaar net zoals ze het oude jaar heeft beëindigd: vol vertrouwen in de toekomst. Apple zal de stijgende lijn die het afgelopen jaar zo duidelijk waarneembaar was, in 1999verder voortzetten. En omdat we daar meteen een begin mee willen maken, nodigen wij u bij dezeuit om op dinsdagavond 5 januari a.s. naar Apple Computer in Bunnik te komen.

Er zal die avond live een verbinding tot stand worden gebracht met de Macworld Expo in San Francisco, zodat u samen met ons getuige kunt zijn van de eerste opmerkelijke en revolutionaire aankondigingen van het nieuwe jaar, die bekend zullen worden gemaakt tijdens de keynote-presentatie van interim-CEO Steve Jobs. Wij willen u overigens wel attenderen op het feit dat wij op deze avond nog geen commentaar kunnen geven op de uitspraken van Steve Jobs.

Uiteraard zullen we hier tijdens een volgende bijeenkomst wel uitgebreid aandacht aan besteden. Tijdens de persconferentie zullen wij verslag doen van de ontwikkelingen van Apple in de Benelux en zullen wij de lokale financiële resultaten presenteren van het eerste kwartaal van het boekjaar '99. Aansluitend vindt er een nieuwjaarsborrel plaats waar we iedereen de gelegenheid willen bieden om in een aangename sfeer bij te praten en waar we samen met u een toost zullen uitbrengen op het nieuwe jaar.

De persconferentie van dinsdag 5 januari a.s. begint rond 19.00 uur. Mocht u deze bijeenkomst willen bijwonen, dan verzoeken wij u bijgaand registratieformulier uiterlijk op 4 januari a.s. per fax of per e-mail te sturen naar Outsoure. U ontvangt een bevestiging met de definitieve aanvangstijd.

Met vriendelijke groeten,
APPLE COMPUTER BENELUX B.V.

Margriet Schouten
Public Relations Manager Benelux Re g i o n

Registratieformulier persconferentie.
Dinsdagavond 5 januari 1999, ca. 19.00 uur Ja, ik wil graag de persconferentie van 5 januari a.s. bijwonen.

 Publicatie/uitgeverij: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode/Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aantal personen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naam 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naam 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naam 3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Retourneer dit formulier uiterlijk 4 januari a.s.:

Per fax: O u t s o u r c e
T. a . v. Steven van den Eynde
Faxnummer: +32 (0)2 3610328
Per e-mail: s t e v e n . v a n . d e n . e y n d e @ o u t s o u r c e . b e

De persconferentie vindt plaats bij Apple Computer Benelux B.V. Kosterijland 42, 3981 AJ Bunnik

* Wij faxen de bevestiging met definitieve aanvangstijd naar het faxnummer dat u hier noteert.

| Apple Computer Benelux b.v. | Phone Apple: +31 (0)30.659.3962 | | Margriet Schouten | Fax Apple: +31 (0)30.659.3852 | | Manager Public Relations | Mobile: +31 (0)653.125.010 | | Kosterijland 42 | | | Benelux Region | | | 3981 AJ Bunnik | | | The Netherlands | Mail: schouten1@euro.apple.com |

Deel: ' Nieuwjaarspersconferentie Apple Computer Benelux '
Lees ook