Universiteit Twente


PB 99/01 5 januari 1999

CvB-voorzitter Van der Hek in Nieuwjaarsrede UT:

Universiteit Twente, het millennium voorbij

De Universiteit Twente wil door vernieuwingen in het onderwijs- en onderzoeksbeleid de instroom van studenten en de intake van opdrachten versterken. De faculteiten en onderzoeksinstituten ondergaan een reorganisatie, gericht op verbetering van effectiviteit en efficiency. Daarnaast vindt er een herstructurering van de ondersteunende diensten plaats. Langs deze weg zoekt de UT compensatie voor de 30 miljoen gulden die zij per jaar minder te besteden heeft als gevolg van de structurele bezuinigingen die de overheid voor de periode 1999-2005 aan de universiteiten heeft opgelegd. Deze beleidsaankondigingen presenteerde drs. Arie van der Hek, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente, maandag 4 januari 1999 in zijn nieuwjaarsrede voor de UT.

In verband met de bezuinigingen kiest de Universiteit Twente ervoor schaarse middelen geconcentreerd in te zetten op bewezen, uitstekende onderzoeksactiviteiten en op veelbelovende onderzoeksactiviteiten. De gevolgen daarvan voor de budgettering zijn ingrijpend: als bijvoorbeeld MESA (Research Institute for Micro-Electronics, Material-Engineering, Sensors & Actuators) samengaat met het CMO (Centrum voor MaterialenOnderzoek) ontstaat een instituut waarvoor de Universiteit Twente - door middel van een centraal vastgesteld budget - voor de eerste vijf jaar van de UT alleen al aan eerstegeldstroom-middelen 25 à 30 miljoen beschikbaar stelt. Zo'n benadering betekent echter wel dat de stijging van sommige uitgaven gepaard gaat met de daling van andere.

Om zich zowel binnen de Universiteit als daarbuiten goed te kunnen positioneren, moet het onderzoek goed georganiseerd, bestuurd en gefinancierd zijn. Dat kan alleen door dat onderzoek èn organisatorisch èn bestuurlijk èn financieel een zelfstandige positie te geven.

Gedegenheid

Wat het onderwijs betreft, zijn de uitwerking en uitvoering van Majors en Minors in volle gang. Het aanbod van de Universiteit Twente aan jonge mensen bestaat uit gedegen opleidingen in technische en maatschappijwetenschappen. Inbegrepen in dat 'gedegen' zijn: diepgang, actualiteit, arbeidsmarktrelevantie en een startpositie voor levenslang leren. De Majors en Minors willen deze 'gedegenheid' tot stand brengen op een manier, die jonge mensen aanspreekt en die werkgevers en beoefenaars van vrije beroepen ervan overtuigt dat de Universiteit Twente uitstekend presteert. Vandaar ook de aanzienlijke investeringen die op stapel staan in nieuwe opleidingsmodaliteiten.

Buffer

Qua organisatie is voor de Universiteit een goede interface vereist tussen onderzoek en onderwijs. De docent heeft immers wetenschappelijke voeding nodig en bij de keuze voor een wetenschappelijke opleiding dient de relatie meester-leerling ook duidelijk gestalte te krijgen in het onderzoek.

Om de universitaire organisatie plat en overzichtelijk te houden, is het bovendien de bedoeling dat het onderzoekinstituut en de faculteit elk een organisatorische laag gaan vormen, direct onder het College van Bestuur.

Ter financiering van deze en andere veranderingen (zoals op het gebied van de huisvesting) dient een financiële buffer geschapen te worden, aldus Van der Hek.

Contactpersoon: Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen: drs. Berend Meijering, tel. (053) 489 4244, e-mail:
b.meijering@veb.utwente.nl

© Universiteit Twente 1997-1998

Deel: ' Nieuwjaarsrede CvB-voorzitter bij Universiteit Twente '
Lees ook