Productschappen Vee, Vlees en Eieren

persbericht 5, 12 januari 2000

Nieuwjaarsrede Tazelaar: relatieve concurrentiepositie cruciaal voor de toekomst van de vee-, vlees- en eiersector

De toekomst van de Nederlandse vee-, vlees- en eiersector hangt de komende jaren af van onze concurrentiepositie. In zijn nieuwjaarstoespraak stelt PVE voorzitter Tazelaar dat de mogelijkheid om de opbrengstprijzen te verhogen beperkt blijft tot de productie voor nichemarkten. Voor de hoofdmoot van onze productie, die sterk afhankelijk is van export, zijn de kansen daarop gering.

De beheersing van de kostprijs blijft dus cruciaal. Maar dat betekent volgens Tazelaar dat er geen discrepantie mag bestaan tussen de voorwaarden die gesteld worden aan de productie in Nederland ten opzichte van die in het buitenland. Vandaar onze zorgen om aandacht voor de `consumer concerns' in WTO-discussies, en vandaar het pleidooi voor minder subsidiariteit op Europees vlak.

Op nationaal niveau trekt de PVE-voorzitter de conclusie dat de grootste aandacht uit moet gaan naar verdergaande bedrijfsontwikkeling. Ondanks de enorme lasten, die vanwege eisen van dierenwelzijn, milieu, van keuringen maar ook van belasting- en premiedruk, die op de bedrijfsvoering drukken, variëren de kostprijzen tussen de groep van meest rendabele en minst rendabele bedrijven nog ruim 25%. En vastgesteld kan ook worden dat de rendabele bedrijven de internationale concurrentie nog goed aankunnen.

Deel: ' Nieuwjaarsrede PVE-voorzitter relatieve concurrentiepositie '
Lees ook