Gemeente Borsele


Wat zal 1999 Borsele brengen?

Tuinkabouters en citroenen? kabouter.jpg (4053 bytes)

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 4 januari jongstleden heeft het college van de gemeente Borsele samen met diverse aanwezigen 1999 feestelijk ingeluid. Op de openbare receptie heeft burgemeester Mandos in zijn nieuwjaarstoespraak een aantal voor Borsele belangrijke items bij de kop genomen zoals de woningbouw, de relatie tussen Borsele en Goes en de leefbaarheid in de kleine kernen. Ook sprak hij de hoop uit dat de overgang van 1999 naar 2000 ‘milleniumproof’ zal zijn...

_________________________________________________________________

Woningbouw

In zijn nieuwjaarstoespraak ging burgemeester Mandos in op het feit dat er meer mensen uit Borsele zijn vertrokken dan zich er gevestigd hebben. "Aan de werkgelegenheid en het woonklimaat kan het niet liggen en er zijn genoeg initiatieven om in Borsele te bouwen. Er is maar een reden en dat is het ruimtelijke ordeningsbeleid en daarin met name het streekplan van de provincie Zeeland. De gemeente Borsele mag gewoon niet meer bouwen dan de huidige schamele aantallen. En waarom? Door veel te bouwen op het platteland zou de waarde van landschap en natuur aangetast worden. Dat zou in streken waar platteland en natuur schaars zijn best zo kunnen zijn. Maar in Zeeland toch niet? Dat zou ons provinciebestuur toch moeten weten. De kwaliteit van het open gebied valt of staat echt niet met aantallen woningen, maar is juist gebaat bij kwaliteit. Laten we daarover met elkaar discussiëren."

"Daarnaast heeft de stad zogenaamd ‘veel mensen nodig’ om de centrumvoorzieningen in stand te houden. Maar de voorzieningen in Goes zijn voor elke inwoner van onze gemeente toch uitstekend bereikbaar? Misschien moeten de steden een wat minder grote woonfunctie krijgen dan ze nu hebben. Ik zou de steden willen oproepen om zich meer op hun centrumfuncties te richten en de woonfunctie wat meer aan de omgeving over te laten. Zeker als de mensen daar zelf om vragen."

De relatie tussen Borsele en Goes

"Gezien de ervaringen van het afgelopen jaar kan ik natuurlijk niet voorbij gaan aan de relatie tussen Borsele en Goes. Ik vind dat stad en platteland op verschillende gebieden met elkaar moeten samenwerken. Maar wel met behoud van de eigen identiteiten en te proberen de financiering van de regionale voorzieningen in de stad buiten het gemeentefonds om met elkaar te regelen. Maak snel een eigen streekplan voor Zuid-Beveland, met een meer evenwichtige, dus meer gespreide woningbouw over de regio. Dat is goed voor iedereen: Borsele, Goes en de andere Zuid-Bevelandse gemeenten. De provincie moet hierbij de rol spelen die zij behoort te spelen; te stimuleren, te enthousiasmeren, terughoudend en indien nodig na repressief toezicht, corrigerend.

Leefbaarheid kleine kernen

De kwaliteit van onze samenleving is van groot belang. In onze dorpen is deze heel bijzonder. Veiligheid, verenigingsleven en sociale cohesie, onderwijs en de daarbij behorende voorzieningen zijn zaken die gekoesterd moeten worden. Dat vergt veel investeringen, aandacht en initiatieven. Voor een groot deel moeten die vanuit de dorpen, de inwoners zelf komen, en dat zal niet altijd meevallen. De overheid en met name dan de gemeente kan hierbij niet passief toezien. Dat willen en zullen wij ook niet doen. Wij zijn er van overtuigd dat een heroriëntatie op de posities van instellingen en gemeenten hard nodig is. En zijn ons ervan bewust dat er van veel vrijwilligers veel wordt gevraagd.

Deel: ' Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mandos van Borsele '
Lees ook