Gemeente Borsele


Gemeentenieuws Borsele

Nieuwjaarstoespraak

Op maandag 3 januari 2000 heeft de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Borsele plaatsgevonden. Burgemeester ir. J.L.M. Mandos heeft de honderden bezoekers getrakteerd op zijn nieuwjaarstoespraak. Hieronder kunt u in verkorte vorm zijn wensen, gedachten en ideeën voor de toekomst lezen.


2000! De millenniumwisseling is achter de rug!

Beste inwoners, een goed, gelukkig, gezond en zalig nieuwjaar. De millenniumwisseling is achter de rug! En wie of wat heeft het nieuws van de afgelopen dagen bepaald? Jeltsin, de Zeeuwse Schaapskudde en de Goese watertoren! Terugkijkend naar 1999 is er alle reden voor een feestelijke stemming; naar de toekomst hebben we veel vertrouwen en liggen er veel kansen om alles te verbeteren.

Afslag Walcheren
Door de komst van de tunnel en de toenemende activiteit en daar nog eens de nieuwe plannen van Zeeland Seaports, zal de kaart van Zeeland flink veranderen. Zo zal, naar mijn verwachting, de A 58 Bergen op Zoom, Goes, Vlissingen veranderen in een nieuwe verkeersader. Bergen op Zoom, Goes, Terneuzen, Parijs, Londen, Madrid. Bij Heinkenszand komt dan de afslag "Strand Walcheren" (Middelburg, Vlissingen). Met dat laatste is overigens niets mis: Walcheren is een uitstekend vakantie-, recreatie- en vooral ook een geweldig woongebied. Dat zal altijd zo blijven en wellicht door deze ontwikkelingen zelfs kunnen verbeteren! Het waardevolle in natuur, landschap en onze leefgemeenschappen dient behouden, zelfs versterkt te worden.

Ieder voor zich, de gemeente voor ons allen!
Onze samenleving: wij kijken t.v., zijn meer op ons zelf en hebben weinig tijd voor elkaar. Naar de toekomst: thuiswerken, internet, sneller, nog minder tijd voor een ander en Big Brother die af en toe, wellicht steeds vaker en indringender, om de hoek komt kijken? Ik ben er van overtuigd dat het die kant niet op zal gaan! Maar dan zal er wel een hoop moeten gebeuren en dat zal niet vanzelf gaan. Een actieve rol en een positieve opstelling van een ieder is daarbij geboden. De burgers zelf in de eerste plaats, maar ook de vele verenigingen, stichtingen, en vooral ook de bedrijven. Investeren, niet alleen in infrastructuur en economie, maar ook in onze samenleving is dan hard nodig. Dat wordt helaas nogal eens vergeten en komt nogal eens te laat.

Maar wat vooral nodig is, naar mijn mening, een nieuwe, andere mentaliteit en instelling: meer eigen verantwoordelijkheid, meer plichtbesef en het klinkt misschien wat oubollig, meer burgermanszin. Tolerantie ten opzichte van elkaar, maar ook weten wat wel en wat niet kan. En vooral dus, minder: ieder voor zich en de gemeente voor ons allen. In dit verband wil ik speciaal aandacht schenken aan de talloze vrijwillig(st)ers op vele terreinen binnen onze gemeente. Zonder hen zou er veel minder waardevols in onze gemeente zijn. Zij slaan nu vandaag, op dit moment, in feite de brug naar het vele waardevols uit het verleden naar onze broodnodige investeringen voor de nieuwe samenleving in de toekomst.

Meer ruimte voor beleid
Er wordt veel gesproken over onze democratie en vooral over de zogenaamde crisis binnen ons democratisch bestel. Wellicht is daar ook reden toe, lage opkomstpercentages, onherkenbaarheid van politici en hun beleid, de regeldichtheid, onduidelijkheid over rechtsorde, rechtspraak en gedogen. Om somber van te worden. Je vraagt je wel eens af, is de democratie nog wel te redden. Zijn de mensen, vooral de jeugd en nog wel geïnteresseerd? Ik denk van wel. Naar mijn mening kan dat slechts op een manier: van onderop. Inspelend op de nieuwe ontwikkelingen in onze regio, maar vooral ook inspelen op moderne technieken en communicatiemiddelen. Inspelend op die ontwikkelingen moeten gemeenten, zich vernieuwen. Niet krampachtig vasthouden aan oude taken, bevoegdheden en gemeentegrenzen. Maar in dialoog en in nauwe samenwerking met de maatschappij vernieuwen en inspelen op vragen en behoeften van alle burgers!


2001
Op naar 2001! Het komend jaar zal er weer hard gewerkt moeten worden. Veel staat op tafel. De vernieuwing van het centrum van Heinkenszand, de Stenge en ook een nieuwe ruimte voor raad en trouwen. Laat ook het komend jaar de eindpuntvoorziening in Hoedekenskerke in zicht komen en tot daadwerkelijke uitvoering. Ook zal de nieuwe organisatie op welzijnsgebied en de ouderenzorg verder vorm gegeven moeten worden. De discussie over de inrichting van onze regio en het inspelen op de nieuwe ontwikkelingen van met name haven en tunnel zal geïntensiveerd en versneld moeten worden. Maar we zullen vandaag ook de discussie moeten starten over vernieuwing van samenleving en ons eigen bestuur.

Wij zullen er met elkaar tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in 2001 versteld van staan, wat er na een jaar allemaal veranderd en bereikt is. Maar misschien maak ik hier nu wel een inschattingsfout. Ik wens u allen nogmaals een heel goed nieuwjaar toe!

Burgemeester ir. J.L.M. Mandos

Deel: ' Nieuwjaarstoespraak gemeente Borsele '
Lees ook