Oud-Beijerland.

Bijgewerkt op 5 november 1999.

Groenzwarte_lijn7315.gif (1558 bytes)

Toevoegingen op 5 november:

Wat? Nationaal Landschap? De Kamer heeft gesproken, kabinet en provincie hebben het nakijken. De ogenschijnlijke koelte waarmee diverse politieke partijen de Hoeksche Waard benaderden in het afgelopen jaar is op het laatste moment veranderd in een (soms ontroerende) hartverwarmende belangstelling voor ons eiland. Naast de partijen die al eerder de Hoeksche Waard op de kaart hadden staan (D66, GroenLinks, SGP) waren het nu vooral de PvdA en het CDA die zich op de valreep in de strijd mengden. Deze late starters veroorzaakten tevens de doorschieter waarom de Hoeksche Waard niet gevraagd heeft, maar die wel brede steun in de Kamer kreeg: een aanwijzing als Nationaal Landschap. Wat het betekent weten we nog niet ( de indieners mscchien ook nog niet), maar wij willen als voorvechters van een Groene Waard in optima forma wel aangeven dat de Hoeksche Waard geen museum moet worden. Wij zullen in de komende drie maanden met de leden een visie ontwikkelen over de mogelijke verdere ontwikkeling van dit eiland. Leidraad kan daarbij zijn de serie uitkomsten van onze werkconferentie over de Hoeksche Waard. De Hoeksche Waard moet op tal van plaatsen opgeknapt worden, toegankelijk gemaakt worden en woonplaats biedenaan tenminste haar kinderen. Blijf kijken, want dit gaat voort.

Ledenvergadering 14 december. Op dinsdag 14 december organiseert de afdeling weer een Algemene Ledenvergadering. Reserveer deze avond alvast. Meer info volgt.

Hoorzittingen op 13 en 14 december in Oud-Beijerland. De provincie Zuid-Holland peinst er niet over het streekplan te laten varen. Uit de antwoorden op schriftelijke vragenvan de D66-fractie blijkt het voltallige (wat dat tegenwoordig ook moge betekenen)college van gedeputeerde staten pal achter de uitvoering van het streekplan Zuid-Holland-Zuid blijft staan. Als gevolg daarvan gaat ook de gehele procedure rondom het plan dus gewoon door. Dat betekent dat de hoorzittingen ook gewoon zullen plaatsvinden en wel op 13 en 14 december in het gemeentehuis te Oud-Beijerland. De werkgroep De Groene Waard gaat de hoorzittingen voor de bezwaarschriften uit de actie coordineren. Er komt een speciale begeleidingsavond.

Han Weber weer voor D66 terug in Staten. Meine Henk Klijnsma stopt om priveredenen als statenlid. De lege plaats zal ingenomen worden door Han Weber, die daarmee kort na de teleurstellende verkiezingsuitslag weer terug is in het politieke spectrum. Linze Schaap wordt de nieuwe fractievoorzitter.

Algemene beschouwingen over de begroting 2000. De algemene beschouwingen over de begroting 2000 lijken weinig vuurwerk op te leveren. De gemeentebegroting ziet er gezond uit en ook de komende jaren is er financieel voldoende armslag voor nieuw beleid. De D66-bijdrage voor de Algemene Beschouwingen is maandag 8 november vanaf 0.00 uur te vinden op deze site !

Jongerenactiviteitensentrum JAS start in november de poorten. JAS, het jongerenactiviteitensentrum in Oud-Beijerland, zal in november voor het eerst toegankelijk zijn voor jongeren van 11-16 jaar. JAS is te vinden in het voorhuis van de boerderij aan de Spuidijk, hoek Zinkweg, Beneden Molendijk. Vooralsnog start JAS op woensdagmiddag en vrijdagavond.

Voor het programma en vergaderschema van 1999 klik op

Agenda 1999

November 1999. <======= 08-- Raadsvergadering. Behandeling begroting aanvang 13.30 uur. 10-- Informatie-avond nieuwe bewoners. 20.00 uur 11-- Hoeksche Waards Initiatief: Toekomstvisie Hoeksche Waard met de bedrijven centraal. Vanaf 19.45 uur in het Waterschapshuis te Klaaswaal. 15-- Commissie Ruimtelijke Zaken-20.00 uur. Wethouder G. de Man (CDA) 17-- Commissie Algemene Zaken-20.00 uur. Burgemeester B. van der Hart. 18-- Commissie Financiën. 20.00 uur Wethouder A. van Hemert (BINT) 24-- Wijkbezoek college buitengebieden. 25-- Bijeenkomst Werkgroep De Groene Waard. 2000 uur Klein Profijt. 27-- Opening Tennispark TVO - vanaf 12.00 uur. 29-- Raadsvergadering. 20.00 uur. 30-- Commissie Openbare Werken 20.00 uur. Wethouder A. Admiraal (SGP) 30-- D66 Hoeksche Waard vergadert in 's Gravendeel. Voor de maand december en verder klik op Agenda 1999

Voor vragen of opmerkingen E-mail ons raadslid en wethouder: jostu@gironet.nl

Deel: ' Nieuws D66 Oud-Beijerland '
Lees ook