Nieuws Gemeente Groningen
Vergoedingen voor gehandicaptenvoorzieningen verhoogd 22 maart 2000
Met ingang van 1 januari 2000 zijn de vergoedingen voor voorzieningen voor gehandicapten verhoogd. Burgemeester en wethouders van Groningen hebben daartoe besloten. Deze nieuwe bedragen gelden alleen voor mensen die al geïndiceerd zijn en die dus al geld krijgen voor onderstaande voorzieningen. De nieuwe (maximale) bedragen zijn:
* gebruik eigen auto f 1.810,- (tot 1-1-2000); f 2.000,- (vanaf 1-1-2000)

* gebruik taxi f 1.810,- (tot 1-1-2000); f 2.000,- (vanaf 1-1-2000)
* gebruik rolstoeltaxi f 2.720,- (tot 1-1-2000); f 3.000,- (vanaf 1-1-2000)

* gebruik bruikleenauto f 1.148,- (tot 1-1-2000); f 1.174,- (vnaf 1-1-2000)

En verder:

* De maximale vergoeding voor de aanschaf van een sportrolstoel is verhoogd van f 4.174,- tot f 7.000,-. Aanvragers van een sportrolstoel dienen lid te zijn van een sportclub.
* De vergoeding voor een verhuizing in verband met een lichamelijke beperking is dit jaar verhoogd tot f 4.554,-.
Van Iddekingebrug vanaf 29 maart tot 15 april 's nachts afgesloten 22 maart 2000
Vanaf woensdag 29 maart wordt de Van Iddekingebrug 's nachts tussen 22.00 en 6.00 uur afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting duurt tot zaterdag 15 april.
De Van Iddekingebrug, bij het Overwinningsplein in Corpus den Hoorn, is toe aan een onderhoudsbeurt. De onderkant wordt opnieuw geconserveerd, de tandraderen vernieuwd en de brug wordt geschilderd. Vanwege de drukte overdag wordt het werk 's nachts gedaan, van maandag t/m vrijdag tussen 22.00 en 6.00 uur. Het werk begint in de nacht van woensdag 29 op donderdag 30 maart en duurt tot zaterdagochtend 15 april.
Tijdens de afsluiting wordt het verkeer omgeleid over de Van Ketwich Verschuurbrug.

Zin om een buurtfeest te organiseren? Wel even vergunning aanvragen 22 maart 2000
Groningen is een bruisende en gezellige stad. Het hele jaar door zijn er regelmatig feesten en evenementen, zoals Koninginnedag, de Meikermis, Bommen Berend, Noorderzon en Swingin' Groningen. Maar ook op kleinere schaal wordt er veel georganiseerd, zoals buurt- en straatfeesten, braderieën of sportmanifestaties en -demonstraties. Actieve stadjers die zon evenement of feest organiseren moeten daarvoor (op grond van de APV, Algemene Plaatselijke Verordening) een vergunning aanvragen bij het Centraal Meldpunt Evenementen. Het Centraal Meldpunt Evenementen (CME) is bedoeld om verschillende partijen als politie, brandweer, Milieudienst en Openbare Werken te laten kijken naar het evenement of feest dat in voorbereiding is. De coördinator van het meldpunt stuurt kopieën van de vergunningaanvraag naar deze partijen. Ze kijken vervolgens allemaal vanuit hun eigen takenpakket naar de spelregels die in de vergunning moeten worden opgenomen. Omdat ze natuurlijk tijd nodig hebben om naar het voorstel te kijken, moet uiterlijk acht weken voor de aanvang van het evenement schriftelijk een aanvraag worden ingeleverd bij het Centraal Meldpunt Evenementen. Zo hebben de organisatoren dan ook nog even tijd om eventueel de plannen bij te stellen.
De spelregels voor het organiseren van een buurtfeest of evenement staan in de folder Centraal Meldpunt Evenementen. Hierbij zit gelijk een aanvraagformulier. De folder is te verkrijgen bij het Centraal Meldpunt Evenementen, Sontweg 7. Even bellen kan ook, dan wordt de folder toegestuurd, tel. (050) 367 11 99. De folder ligt ook bij het Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC), Kreupelstraat 1. Het GIC is op werkdagen geopend van 9.0016.00 uur en op koopavond (donderdag) van 18.00-20.00 uur.

DSW Stadspark mikt op ambitieuze omzetgroei van 10 procent De gemeentelijke dienst Sociale Werkvoorziening (DSW Stadspark) mikt dit jaar op een omzetgroei van 10%. Voor de jaren na 2000 richt DSW Stadspark zich op een omzetgroei van 9%. Beide percentages zijn hoger dan het landelijke groeicijfer van 5% dat de meeste sociale werkvoorzieningschappen hanteren. DSW Stadspark gaat er vanuit dat door aanpassingen in de organisatie de ambitieuze doelstelling gerealiseerd wordt.
Met de komst van het Groninger deel van Zodiak naar DSW Stadspark per 1 januari 2000 neemt het bedrijfsrisico toe. DSW schat dit verhoogde risico in op 500.000 gulden. Als gevolg van de reorganisatie in 1999 bij DSW Stadspark kampt het bedrijf met bijzondere personele lasten (ambtelijke medewerkers boven de personeelsformatie) ter grootte van 829.000 gulden. Daarnaast wil DSW Stadspark in de komende jaren een bedrijfsreserve opbouwen waardoor eventuele commerciële tegenvallers opgevangen kunnen worden. Deze reserve moet uiteindelijk een omvang krijgen van minimaal 15% van de netto opbrengst. Om DSW Stadspark in staat te stellen haar doelstellingen te realiseren is het college van B&W bereid voor dit jaar de reguliere bijdrage te verhogen met 2,8 miljoen gulden. Wethouder Tjerk Bruinsma (Sociale Zaken, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn) maakte de maatregelen dinsdagmiddag bekend bij zijn presentatie van de herziene begroting van DSW Stadspark.
Woensdagavond 5 april bespreekt de raadscommissie Sociaal beleid, Arbeidsmarktbeleid, Welzijn (SAW) de herziene DSW-begroting.
SOZAWE boekt goede resultaten bij het begeleiden van cliënten naar werk
De dienst Sociale Zaken en Werk (SOZAWE) heeft in 1999 goede resultaten behaald bij het begeleiden van cliënten van deze dienst naar werk. Zo hebben van de 920 cliënten die in de tweede helft van 1999 een traject naar werk hebben afgerond, 640 deelnemers een baan gevonden. Dat is een percentage van 70%. In 1999 namen maandelijks ruim 2000 cliënten deel aan een traject naar werk. Dit jaar wil SOZAWE het aantal deelnemers verdubbelen naar totaal 4000 deelnemers.
Hondencontroleurs actief in de Wijert
29 maart 2000
In Groningen kennen we hondenbelasting. Daarom moet iedereen die een hond aanschaft of er een hond bijneemt hiervan aangifte doen bij de gemeente. Hierop bestaat huis-aan-huiscontrole. In april zijn de hondencontroleurs actief in de Wijert. Als zij ergens een hond aantreffen waarvan geen aangifte is gedaan, krijgt de houder de kans dit alsnog te doen. Dat heeft dan (nog) geen extra financiële gevolgen.
Bent u houder van een hond en heeft u hiervan nog geen aangifte gedaan? Dan kunt u de controleurs ook vast voor zijn. Klik op het Digitaal Loket van deze internetsite en vul het digitale aangifteformulier in. Of bel even om de aangiftekaart op te vragen. Gemeente Groningen
Dienst Informatie en Administratie
Afdeling Belastingen
Kreupelstraat 1
9712 HW Groningen
Telefoon: (050) 367 71 22/71 16
E-mail: belastingen@dia.groningen.nl

Klanten matig tevreden over dienstverlening SOZAWE 29 maart 2000
Klanten zijn redelijk tevreden over de dienstverlening van de dienst Sociale Zaken en Werk (SOZAWE), maar er zijn punten voor verbetering vatbaar. Dat is de algemene eindconclusie van het onderzoek onder klanten van de SOZAWE naar de tevredenheid over de dienstverlening. Met de uitkomsten van de tevredenheidsmeting kijkt SOZAWE naar verbeterpunten voor de dienstverlening. De personen die hebben deelgenomen aan het onderzoek hebben grote waardering voor het initiatief van de dienst. Men stelt het op prijs om de eigen mening te mogen geven over de dienstverlening.
Begin 1999 zijn ruim drieduizend klanten van de dienst SOZAWE van de gemeente Groningen benaderd om mee te doen aan een klantentevredenheidsonderzoek. Veertig procent van hen heeft gereageerd, een behoorlijk hoog percentage voor een schriftelijke enquête. Het onderzoek is uitgevoerd door Bureau Onderzoek van de gemeente Groningen. In de begeleidingscommissie die bij het onderzoek betrokken was, zaten vertegenwoordigers uit de politiek, medewerkers van de dienst en de Cliëntenraad van SOZAWE.


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 29 maart 2000. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Nieuws en informatie gemeente Groningen '
Lees ook