Gemeente Stadskanaal

Beweegbare Gele Klap straks van Stadskanaal

De Gele Klap, die eigendom van de gemeente Groningen is, is van oorsprong een beweegbare brug. In de loop van de jaren is de brug vastgelegd, omdat deze voor de scheepvaart geen functie meer had. In het kader van het plan 'Waterland' wordt de Gele Klap op dit moment weer beweegbaar gemaakt en gerenoveerd. Met het oog op deze noodzakelijke aanpassingen wordt voorgesteld om de geplande overname door de gemeente Stadskanaal te vervroegen. Met de overname is een bedrag gemoeid van bijna f 300.000,-. De gemeenteraden van Stadskanaal en Groningen moeten allebei nog met het voorstel instemmen.

Project uitkeringsgerechtigden 'Van uitkering tot bedrijf'

In opdracht van de Streekraad Oost Groningen is er een project opgezet voor werkzoekenden met een uitkering, die een eigen bedrijf willen starten. Woensdag 19 januari 2000 is er een gratis informatieavond voor belangstellenden.

Het starten van een eigen bedrijf vanuit een uitkeringssituatie is niet eenvoudig, maar wel een reële mogelijkheid. De uitkeringsgerechtigde ontmoet op weg naar het zelfstandig ondernemerschap dezelfde drempels als de startende ondernemer die over eigen middelen beschikt om een bedrijf te starten. Advies en ondersteuning zijn voor beiden veelal van doorslaggevende belang voor het succesvol starten van een bedrijf. Het vinden van de juiste adviseur, maar ook het maken van een investering om de laatste te betalen vormt voor veel uitkeringsgerechtigden echter een extra drempel om serieus te overwegen van een (mogelijk succesvol) ondernemingsidee, daadwerkelijk werk te maken.

Het project 'Van Idee tot bedrijf' wil uitkeringsgerechtigden in Oost Groningen, die rondlopen met het idee voor een bedrijf een aantal instrumenten aanreiken. Met behulp van instrumenten kunnen zij weloverwogen en goed voorbereid de eerste schreden op het ondernemerspad zetten. Het project loopt tot december 2000 en wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds.

Deelnemers aan het project moeten in ieder geval woonachtig zijn in één van de deelnemende gemeenten (Reiderland, Scheemda, Winschoten, Stadskanaal, Menterwolde, Veendam, Bellingwedde, Vlagtwedde, Pekela). Vanzelfsprekend moeten ze uitkeringsgerechtigd zijn. Daarnaast moeten ze een haalbaar idee hebben voor een produkt of een dienst en gemotiveerd zijn om als zelfstandig ondernemer in hun inkomen te voorzien. Via het project kunnen zij een softwarepakket aanschaffen dat als hulpmiddel gebruikt kan worden bij het opstellen van een ondernemingsplan. Zij krijgen een cursus ondernemerschap en vervolgens gedurende een aantal maanden een op maat gesneden begeleiding voor de start van het bedrijf.

De informatiebijeenkomst van 19 januari wordt gehouden in café Harry Schut aan de Handelsstraat 31 in Stadskanaal. De avond begint om 19.30 uur.

Voor meer informatie kan iedereen terecht bij Ruijgers Advies, telefoon 0592 - 267 126 en bij de gemeente Stadskanaal telefoonnummer 0599 - 631 570.

Ambtenaren gemeente Stadskanaal fietsen 1100 piek bijeen

De gemeente Stadskanaal heeft de afgelopen tijd een actie gevoerd om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu en een boomkwekerijproject in Benin in het bijzonder. De gemeente Stadskanaal sponsorde de gefietste woon-werk kilometers van de medewerkers met 0,10 per kilometer. De opbrengst van deze actie wordt overgemaakt naar het COS (Centrum voor Internationale samenwerking) in Groningen. Het COS maakt dit bedrag over naar een boomkwekerijproject in Benin. De actie liep over de periode van 15 juni 1999 tot 1 oktober 1999.

Door het kappen van bossen en de intensieve katoenteelt gaat in het noorden van Benin de natuurlijke vegetatie en de bodemkwaliteit hard achteruit. Om deze problemen het hoofd te bieden is een project ontwikkeld met als doel het behoud en herstel van de natuurlijke vegetatie en bossen.

In Stadskanaal hebben 28 deelnemers meegedaan aan de actie. Zij hebben gezamenlijk 11020 kilometers gefietst voor het goede doel. Dit heeft fl 1102,- opgeleverd. Het aantal kilometers per deelnemer varieerde. De koploper fietste maar liefst 1444 woon-werk kilometers.

Naast de gemeente Stadskanaal hebben in de provincies Groningen en Drenthe 16 andere bedrijven, instellingen en organisaties meegedaan aan de fietsactie van het COS. In totaal hebben in het kader van deze actie 1252 deelnemers 1.240.995 kilometers gefietst. De Rijksuniversiteit Groningen heeft met 32.3161 km de meeste fietskilometers gemaakt.

De sponsorbedragen varieerden van een cent tot een dubbeltje per kilometer. Het sponsorgedeelte van de actie heeft fl. 23.500,00 opgebracht. Het ingezamelde bedrag wordt verdubbeld door het KPA fonds tot fl. 47.000,00. Hiermee kunnen tenminste twee boomkwekerijprojecten en dorpsbossen in het noorden van Benin van start gaan.

Gemeente uitgaven

De Spreekbuis, dit voorlichtingsblad van de gemeente verschijnt tien keer per jaar.

Gemeentegids verkrijgbaar in het Publieksbureau van het gemeentehuis en bij het Bureau Voorlichting.

Stadsplattegrond verkrijgbaar in het Publieksbureau van het gemeentehuis en bij het Bureau Voorlichting.

© Gemeente Stadskanaal

Deel: ' Nieuws gemeente Stadskanaal '
Lees ook