Gemeente Leeuwarden

Nieuws uit het college van B&W van Leeuwarden

Vanuit het Bestuurscentrum aan de Groeneweg

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 21 maart 2000.

Vrijwilligerswerk in Leeuwarden ¦ Vraag naar kavels op De Hemrik blijft groot ¦ Brugopeningstijden in pas met heel Fryslân ¦ Sociale Zaken op zoek naar nieuwe software ¦ Wethouder Bilker naar Vigo in Spanje

Vrijwilligerswerk in Leeuwarden

Het college van b. en w. heeft onlangs een beleidsnota vrijwilligerwerk goedgekeurd en om reacties bij de vele organisaties waarin vrijwillers werkzaam zijn, gevraagd. De commissie Welzijn uit de raad buigt zich er binnenkort over de plannen en de bevindingen. Een van de punten waar b. en w. aan tillen is de verzekering voor vrijwilligers bij de uitoefening van hun activiteiten. Grotere organisatie hebben dat meestal goed geregeld, kleinere niet of onvoldoende. Er zal nog nader onderzoek naar de aansprakelijkheid en de verzekering van vrijwillige medewerkers worden gedaan. Daarbij wordt ook betrokken een eventuele collectieve oplossing.

Vraag naar kavels op De Hemrik blijft groot

Omdat de vraag naar (vooral kleinere) kavels op het industriegebied De Hemrik onveranderd groot blijft, heeft het college besloten bouwkavels te ontsluiten. De Ceresweg en de Hidalgoweg in het zuidoosten worden daartoe verlengd. Op dit moment is er al overeenstemming over de verkoop van 5 Ha bouwgrond. En dat in de maand maart, waar de gemiddelde uitgifte op 7,5 Ha staat. De werkzaamheden zijn niet om e nocht want voor de wegenaanleg is met inbegrip van de BTW een bedrag van 3,4 miljoen gulden uitgetrokken.

Brugopeningstijden in pas met heel Fryslân

Al vele jaren was het de recreatieorganisatie Marrekrite een doorn in het oog dat de brugopeningen in het recreatieseizoen in de stad Leeuwarden afweken van de bruggen elders in Fryslân.

B. en W. van Leeuwarden hebben altijd aangehikt tegen de kosten die hiervoor moesten worden gemaakt.
Maar wat wethouder Brok vorig jaar al bij de Marrekrite in het vooruitzicht stelde is deze week door het college besloten: de brugopeningstijden in het zomerseizoen zullen voor de stadsbruggen worden gelijkgetrokken. Daarmee is een bedrag van 40.000,- gemoeid.
Sociale Zaken op zoek naar nieuwe software

Het college van b. en w. heeft 100.000,- uitgetrokken als voorbereidingskrediet voor de zoektocht naar een nieuw informatiesysteem voor sociale zaken. De softwareleverancier van het huidige systeem heeft aangekondigd de ondersteuning in 2003 te zullen staken. Geschat wordt dat een nieuw systeem een uitgave vergt van ruim twee miljoen. In het nu startende onderzoek zal ook met andere gemeenten gekeken worden naar wat de markt aanbiedt.

Wethouder Bilker naar Vigo in Spanje

Wethouder Bilker is het komende weekend in Spanje om als voorzitter van het Europese verband van middelgrote steden Eurotowns de halfjaarlijkse bijeenkomst te leiden.
De steden hebben alle een soortgelijke problematiek en bestuderen elkaars oplossingen daarvoor.
Bovendien wordt informatie uitgewisseld over subsidiestromen, zoals de Europese Unie die kent.

Wethouder Bilker verklaarde in het college dat zijn vrouw niet meereist.

Deel: ' Nieuws uit het college van B&W van Leeuwarden '
Lees ook