PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 1999

IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der overige dossiers die de Vlaamse regering vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en minister vice-president Steve STEVAERT :

De Vlaamse regering keurt de internationale ratificatie goed van de in 1993 ondertekende Overeenkomst tussen Bel- gië (Vlaanderen) en Nederland betreffende het verdedigen van de oevers van de Westerschelde tegen inscharing. De Overeenkomst was trouwens al goedgekeurd bij Decreet op 13/4/1999.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

Ter uitvoering van de Onderwijs-CAO 1997-1998 keurde de uittredende Vlaamse regering op 22/6/1999 principieel een wijziging van de regeling van het verlof voor verminderde prestaties om sociale of familiale redenen voor tijdelijk onderwijs- of PMS-personeel goed. Na onderhandelingen met de vakbonden en in het Overkoepelend Onderhandelings- comité voor het vrij gesubsidieerd onderwijs wordt het besluit opnieuw goedgekeurd, zodat het nu voor advies kan worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Ter uitvoering van het nieuwe Decreet Ruimtelijke Orde- ning keurt de Vlaamse regering na advies van de Raad van State definitief de lijst goed van de instellingen en administraties waaraan de ontwerpen van gewestelijke en provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen voor advies voorgelegd moeten worden. Voor zowel de gewestelijke als de provinciale uitvoeringsplannen geldt dezelfde lijst met instellingen en administraties.


* * *

Ter uitvoering van het nieuwe Decreet Ruimtelijke Orde- ning en na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een besluit goed dat de regels voor aanvraag en afgifte van het planologisch attest bepaalt.eindeDeel: ' Nieuws van de Vlaamse regering In kort bestek '
Lees ook