PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 1999

IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der dossiers die de Vlaamse regering
vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

De Vlaamse regering keurt principieel het statuut van de directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn goed. Het besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Met het oog op een binnenkort voorziene ontmoeting tussen de Belgische federale Eerste minister en de Nederlandse minister-president keurt de Vlaamse regering een memorandum aan de Nederlandse regering i.v.m. de Ijzeren Rijn en de Schelde goed.eindeZoekwoorden:

Deel: ' Nieuws van de Vlaamse regering In kort bestek '
Lees ook