Nieuwsbank experimenteert met crowdfunding


UTRECHT, 20120808 -- Nieuwsbank, Nederlands oudste en grootste persberichtendistributeur op internet, gaat uitzoeken wat er mogelijk is met crowdfunding van onafhankelijke, kwalitatief goede journalistieke producties. Belanghebbenden en belangstellenden kunnen nu op Nieuwsbank zelf onderwerpen aandragen waarvan ze vinden dat die in de media niet genoeg aan bod komen. "Huur een journalist!" is het motto. Dat kan natuurlijk helemaal niet, want een goed journalist laat zich niet omkopen. Nieuwsbank lost dat probleem op door als intermediair te werken.

De Nieuwsbankredactie kijkt of de onderwerpen die vanuit het publiek worden aangedragen zich lenen voor gedegen journalistiek werk met hoor- en wederhoor, voors- en tegens, gebaseerd op een onafhankelijke en onpartijdige analyse van een maatschappelijk relevant probleem. Blijkt dan tevens dat zo'n onderwerp onvoldoende aandacht krijgt in de gevestigde media, dan plaatst Nieuwsbank het project in de crowdfunding. Elke belangstellende of belanghebbende kan dan op de Nieuwsbank website aangeven hoeveel men bereid is voor het project te betalen. Nieuwsbank stuurt de facturen uit zodra het bedrag bijeen is.

In opdracht van Nieuwsbank gaat daarna een freelance journalist aan het werk. De freelancer moet aan hoge eisen voldoen. Hij of zij moet bewezen hebben kwaliteit te kunnen leveren en zich contractueel verplichten tot een volstrekt onafhankelijke opstelling. In principe is dat ook geen probleem want het geld is op dat moment al binnen en de journalist hoeft niet te weten waar het vandaan komt. Hij of zij is slechts aan Nieuwsbank verantwoording schuldig. Voor Nieuwsbank is onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van het grootste belang want anders mislukt het experiment.

Het journalistieke eindproduct wordt aan gerenommeerde Nederlandse media aangeboden. Onder bepaalde voorwaarden kan een medium exclusiviteit bedingen. Pas na de exclusieve publicatie wordt het artikel of de documentaire op de Nieuwsbank website geplaatst. Daar kan iedereen het dan gratis overnemen.

"Ik heb er alle vertrouwen in dat wij hiermee de heilige graal gevonden hebben van een journalistiek verdienmodel op internet", zegt Nieuwsbank hoofdredacteur Jan Halkes, voormalig docent in de journalistiek. "Het is een on demand model: Het publiek bepaalt wat nieuws is en waar journalisten over moeten schrijven. Dat is natuurlijk even slikken, maar de keerzijde van de medaille is dat de journalist weer in ere wordt hersteld als onpartijdig beoordelaar en researcher. Nieuws is niet meer schaars op internet maar onpartijdige, betrouwbare informatie des te meer!"

Zie Huur een journalist voor de opgave van nieuwe onderwerpen en Waardeer de waarheid voor de lijst van goedgekeurde onderwerpen.Nieuwsbank BV
Deel: ' Nieuwsbank experimenteert met crowdfunding '
Lees ook