Nieuwsbericht Internetsite Raden voor Rechtsbijstand 22 september 1999

Geachte abonnees,

Het belangrijkste nieuws dat wij U met betrekking tot de gesubsidieerde rechtsbijstand kunnen melden is dat het kabinet heeft besloten de gemiddelde uurvergoeding in het kader van de Wet op de rechtsbijstand met ingang van 1 januari 2000 te verhogen van fl. 125,- naar fl. 154,-.

Voorts hebben de Raden voor Rechtsbijstand vastgesteld de Regeling verstrekking subsidie aan advocaten voor cursussen en praktijkondersteunende activiteiten in de gefinancierde rechtshulp 1999-2000.
De regeling zal binnenkort in de Staatscourant verschijnen, maar staat nu reeds op onze website.

Daarnaast zijn recentelijk de volgende documenten op deze site geplaatst:


- Verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Justitie op 17 juni 1999 heeft gevoerd met staatssecretaris Cohen van Justitie over diverse onderwerpen met betrekking tot de gesubsidieerde rechtsbijstand. Het verslag was helaas niet eerder beschikbaar.


- Het jaarverslag 1998 van de Raad voor Rechtsbijstand Leeuwarden.

Rechtstreekse links naar alle bovengenoemde documenten vindt U op de indexpagina van https://www.rvr.org

Met vriendelijke groet,
mr M. van Opijnen
projectleider Internet Raden voor Rechtsbijstand

Deel: ' Nieuwsbericht Internetsite Raden voor Rechtsbijstand '
Lees ook