Dienstenbond CNV

Nieuwsbrief Laurus kantoorpersoneel
24-02-2003

Hierbij willen wij u informeren over de ontwikkelingen binnen Laurus en de wijze waarop CNV Dienstenbond hiermee omgaat.

BLG
De afgelopen maanden is een nieuwe kaderledengroep (BLG=bedrijfsledengroep) opgericht die met regelmaat ondergetekende bijpraat over de ontwikkelingen in de kantoren. Met eenzelfde regelmaat vindt er overleg plaats tussen Laurus en de vakorganisaties. Op dit moment is de BLG Laurus Kantoren bijna compleet. Er is nog plaats voor een vertegenwoordiger vanuit Amersfoort en Den Bosch. Wie stelt zich daarvoor beschikbaar?? U kunt zich aanmelden bij bestuurder Richard Leloux: r.leloux@cnvdibo.nl.

Principeakkoord
Recentelijk is een principeakkoord bereikt over de gevolgen van Lia, Sales & Marketing. De betrokken leden hebben het Sociaal Plan kunnen aanvragen bij CNV Dienstenbond.

CAO Hoofdkantoren
Een ander onderwerp waarover de komende maanden gesproken gaat worden, betreft de CAO Laurus Kantoren. Samen met de BLG zijn voorstellen besproken, die inmiddels op informele wijze bij Laurus bekendgemaakt zijn. Binnenkort ontvangt u hierover een apart schrijven. CNV Dienstenbond kiest in dit geval voor een aanvullende CAO, die zal gelden als aanvulling op de CAO VGL.
Gevolg hiervan is dat bij de VGL de basisregels worden afgesproken, waarna in de CAO Kantoren aanvullende of afwijkende afspraken worden vastgelegd. Dezelfde weg wordt gevolgd bij de CAO Laurus Distributie.

Sociaal Plan
CNV Dienstenbond is de laatste tijd geconfronteerd met een aantal ontwikkelingen binnen Laurus waartoe iedere keer weer een ander Sociaal Plan is afgesloten. Dit verdient geen schoonheidsprijs. Wij hebben om die reden voorgesteld één Sociaal Plan af te spreken dat voor Laurus totaal van toepassing zal zijn. De directie is voorstander van dit plan, dat als werktitel zal meekrijgen: Sociaal Plan Laurus Totaal.

Duurzaam Onderhandelen
U ziet, de CNV Dienstenbond is actief binnen Laurus. Wordt u actief voor de CNV Dienstenbond?? Het CNV zoekt niet het conflict, maar juist de oplossing.
Als titel voor het arbeidsvoorwaardenoverleg in 2003 hebben wij ook gekozen voor Duurzaam Onderhandelen.

Is uw collega u al lid?
Bent u al lid van de CNV Dienstenbond, maar uw collega nog niet? Dan is het nu tijd dat hij/zij dat wordt. Voor 13,09 (op full-time basis) is hij/zij al lid van een vakorganisatie die op correcte wijze het overleg zoekt. In de contributie is al een rechtsbijstandpolis voor het gehele gezin opgenomen, zonder extra kosten. Gewoon doen dus! lid worden

Vragen?
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met uw bestuurder, Richard Leloux, tel: (023)5670615.

Deel: ' Nieuwsbrief Laurus kantoorpersoneel '
Lees ook