Gemeente Zoetermeer

Over Autovrije Zondag op 19 september

Nieuwe nieuwsbrief Lokale Agenda 21 is uit

Nummer 5 van de nieuwsbrief Lokale Agenda 21 is uitgekomen. Dit keer is de nieuwsbrief bijna geheel gewijd aan de Autovrije Zondag, die op 19 september aanstaande wordt georganiseerd. Ook artikelen over de verhalenwedstrijd die het Streekblad in dit kader heeft georganiseerd, over autovrije wijken en over de stand van zaken rond de komst van een kringloopcentrum treft u in dit nummer aan.

In de nieuwsbrief staat te lezen dat de Autovrije Zondag op 19 september in tientallen gemeenten in het land, van Amsterdam tot Zwolle, plaatsvindt. Ook in Zoetermeer is dat het geval. Het Landelijk Overleg Autovrije Zondag (LOAZ) heeft het initiatief daartoe genomen, waarna de Zoetermeerse afdeling van de Vereniging Milieudefensie met de uitwerking voor deze stad aan de slag is gegaan.

Uit de hand gelopen
De Autovrije Zondag is bedoeld om stil te staan bij de uit de hand lopende automobiliteit. Vanwege milieu en leefbaarheid is groei van het autoverkeer ongewenst. Ook de behoefte aan een periodieke rustdag is voor velen een belangrijk motief voor zo'n dag. In tegenstelling tot de autoloze zondagen die we in 1973 in ons land hebben gekend, is er op 19 september geen verbod op het autorijden. Wel wordt een dringend beroep op u gedaan die dag de auto te laten staan en eens na te denken over het automatisme dat er bij velen is ingeslopen om voor alles altijd maar de auto te pakken.

Activiteiten
In de autovrije gemeenten gaat op zondag 19 september veel gebeuren. Diverse organisaties in Zoetermeer hebben enthousiast gereageerd en veel tijd gestoken in het organiseren van zeer uiteenlopende activiteiten. Ze variëren van stadswandelingen, fietsroutes, tentoonstellingen tot tochten met koetsen en paarden. In de nieuwsbrief staat gedetailleerd vermeld wat er die dag allemaal georganiseerd wordt, waar het plaatsvindt en hoe laat de evenementen beginnen. De themagroepen van de Lokale Agenda 21 roepen u van harte op aan deze activiteiten deel te nemen en de auto op 19 september te laten staan. 'Want u weet, de auto kan best een dagje zonder u!' valt in de nieuwsbrief te lezen.

De nieuwsbrief is gratis verkrijgbaar in het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis en in de wijkposten. Voor informatie: Ilonka Cirk, telefoon 346 533.

Gemeente Zoetermeer september 1999

Deel: ' Nieuwsbrief Lokale Agenda Zoetermeer over Autovrije Zondag '
Lees ook