Nieuwsbrief Oosterheem, april 2000,
verkrijgbaar vanaf 12 april

Vanaf woensdag 12 april aanstaande is de nieuwe Nieuwsbrief Oosterheem (april 2000) verkrijgbaar in het Informatiepunt Oosterheem in het Informatiecentrum in de hal van het Stadhuis.

Nieuwsbrief Oosterheem
Ten eerste wordt de lezer geattendeerd op het feit dat het voorontwerp bestemmingsplan Oosterheem nog ter inzage ligt in het Informatiepunt Oosterheem tot en met 20 april aanstaande.

Vervolgens is er een impressie van twee inloopavonden rond dit zelfde onderwerp, en het bestemmingsplan Zegwaartseweg-Noord, gehouden voor bewoners van Benthuizen en Zoetermeer. En er is ook een verslag van de bijeenkomst met het Platform Kopersverenigingen van 28 maart jl.

Nieuw is de rubriek 'Van de Kopersverenigingen'. Hierin worden de nog openstaande vragen van een eerdere inventarisatie, voor zover mogelijk, beantwoord. Nieuw is ook de rubriek 'Kort allerlei' waarin we allerlei informatie die het toekomstig Oosterheem betreffen, o.a. uit de media, zullen gaan publiceren.Gemeente Zoetermeer © April 2000

Last update: 10 April 2000 (12:55)

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwsbrief Oosterheem gemeente Zoetermeer '
Lees ook