Gemeente Den Haag

Actuele berichten >> Persberichten >>

2001-08-27: Verspreiding nieuwsbrief over herinrichting stadsrivier de Laak pag.nr.=8059

Alle bewoners aan de Laak hebben een uitgebreide nieuwsbrief over de herinrichting van de Laak in de bus gekregen. Hierin staat uitgelegd wat de werkzaamheden zijn en hoe de Laak na de herinrichting er uit ziet. De nieuwsbrief is geïllustreerd met fotos. Bewoners dachten mee.

De herinrichting van de Laak is in overleg met de bewoners tot stand gekomen. Ook kinderen op scholen in de buurt hebben meegedacht. Zij kozen zelf de speeltoestellen uit die geplaatst worden op de speelplek bij de Van Zeggelenlaan. Voor een andere speelplek en het speeleiland kiezen zij, in een later stadium, ook de speeltoestellen uit.

Werkzaamheden in fasen
In de tweede helft van september beginnen de werkzaamheden van de herinrichting van de stadsrivier de Laak. De herinrichting wordt uitgevoerd in 4 fasen: Fase 1, vanaf de Van Zeggelenlaan tot aan de De Genestetlaan, start in september. Fase 2 is het deel vanaf de De Genestetlaan tot aan de Oudemansstraat en fase 3 is het deel tot aan de Rijswijkseweg. Deze twee fasen starten half 2002. Fase 4 loopt tot aan de molen bij de Trekvliet, en start half 2003.

Tijdens elke fase worden de oevers opnieuw ingericht en wordt een aantal specifieke werkzaamheden uitgevoerd, zoals het aanleggen van speelplekken, een recreatieweide, de aanleg van een natuureiland en een speeleiland, het wit schilderen en herinrichten van bestaande bruggen en de aanleg van een nieuwe brug ter hoogte van de Lamarckstraat.

De Noordoever (zijde Laakweg)
Deze krijgt een meer natuurlijk uiterlijk, met plantenrijke oevers met veel kruiden, bloemen, oeverplanten, struiken en bomen. Vooral planten die van nature hier voorkomen worden geplant. Een wandelpad wordt slingerend aangelegd en krijgt een natuurlijke schelpenbedekking. Langs dit pad mogen honden niet loslopen en geldt het verplicht opruimen van hondenpoep. Speciale hondenpoepbakken worden geplaatst.

De grasvelden worden hooguit twee keer per jaar gemaaid, zodat bloemenweiden ontstaan met veel mogelijkheden voor planten, bloemen en dieren. Aan deze kant van de rivier wordt een recreatieweide en de brug naar het speeleiland aangelegd.

De Zuidoever (zijde Laakkade)
Deze blijft er ongeveer hetzelfde uitzien. De huidige walkant blijft bestaan en wordt, waar nodig, hersteld. Door de schaduw van bomen en struiken kunnen langs de oever geen oeverplanten geplant worden, want deze hebben veel zon nodig. Langs het trottoir worden banken en afvalbakken geplaatst en honden mogen hier loslopen. Aan deze kant van de rivier komen twee speelplekken te liggen.

Fase 1: Van Zeggelenlaan tot de De Genestetlaan De brede brug tussen de Withuysstraat en de Bresterstraat wordt opnieuw ingericht. Zij krijgt het karakter van een plein met bomen, met een zitplek voor jongeren en de verlichting wordt uitgebreid. De aanleg van de speelplek aan de Laakkade bij de brug bij de Van Zeggelenlaan sluit deze fase af.

Het deel tussen de Ferrandweg en de Van Zeggelenlaan wordt later uitgevoerd. Hier wordt eerst een persrioolleiding aangelegd.

Bomen
Een aantal bomen wordt gekapt. Dit is nodig omdat zij niet meer gezond zijn of zo oud zijn dat zij een gevaar opleveren voor de omgeving. Nieuwe bomen, vooral de Esdoorn, Berk en de Es, worden herplant. Voor fase 1 en 2 is een kapvergunning aangevraagd.

27 augustus 2001

last update: 27 augustus 2001 ;pag.: 8059; auteur: 112 Uw browser ondersteunt het gebruik van scripts niet ... Enable Javascript

Deel: ' Nieuwsbrief over herinrichting Haagse stadsrivier de Laak '
Lees ook