Gemeente Nuth


Nieuwsbrief ReisNet Parkstad Limburg

Dit is alweer de derde editie van de nieuwsbrief van ReisNet Parkstad Limburg. Net als in de voorafgaande nieuwsbrieven wordt ook nu aandacht geschonken aan allerlei nieuwe ontwikkelingen binnen het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer van Parkstad Limburg. Verder zijn in deze editie een aantal kengetallen over ReisNet Parkstad Limburg opgenomen.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan kunt u met ons contact opnemen.

Ons adres is:

* Projectbureau ReisNet Parkstad Limburg

* Postbus 3037, 6460 HA Kerkrade

* Telefoon: 045-546 03 25

* Fax: 045-545 24 77

* E-mail: info@reisnetparkstadlimburg.nl

* info@reisnetparkstad.nl

Wat moet u doen bij verlies of diefstal van vervoerspassen Het komt regelmatig voor dat mensen hun vervoerspas verloren zijn of dat hun pas gestolen is. Wat moet u nu doen als u uw vervoerspas kwijt bent.

Soms is de vervoerspas in het busje blijven liggen. Dan wordt de pas normaal gesproken binnen 48 uur bij u thuis afgegeven. Krijgt u de pas niet binnen 48 uur terugbezorgd, of is de pas ergens anders verloren of gestolen, dan moet u direct contact opnemen met het Projectbureau van ReisNet Parkstad Limburg op telefoonnummer: 045-546 03 25

Het Projectbureau zorgt er dan voor dat uw pas geblokkeerd wordt.

Voor een nieuwe vervoerspas stuurt u een korte brief met het verzoek om een nieuwe vervoerspas aan te maken naar:

* Projectbureau ReisNet Parkstad Limburg

* Antwoordnummer 10004

* 6460 XP Kerkrade

* Telefoon 045-546 03 25

In deze brief vermeldt u uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum en indien mogelijk het oude pasnummer. Verder moet u een recente pasfoto bij sluiten. Binnen 5 dagen ontvangt u dan uw nieuwe vervoerspas.

In de periode dat u geen vervoerspas heeft, kunt u gewoon met ReisNet Parkstad Limburg blijven reizen. U reist dan alleen als normale openbaar vervoerreiziger en niet als WvG-reiziger. Dat betekent dat de door u betaalde eigen bijdrage niet als WVG-bijdrage wordt geregistreerd. Zorg er dus voor dat u bij verlies of diefstal van uw vervoerspas zo snel mogelijk contact opneemt met het Projectbureau zodat u weer snel kunt reizen met de nieuwe vervoerspas.

Evaluatie ReisNet Parkstad Limburg
Momenteel is onderzoeksbureau Flycatcher uit Maastricht, bezig met het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek. 1200 WVG-gerechtigden en 800 overige reizigers van ReisNet Parkstad Limburg, hebben een enquêteformulier ontvangen.. Uit de eerste inventarisatie blijkt dat ruim 50% van de verstuurde enquêteformulieren ingevuld en teruggestuurd zijn.

Ook is een onderzoek uitgevoerd onder de WVG-gerechtigden die sinds de start van het vervoersysteem nog niet gereisd hebben met ReisNet Parkstad Limburg.

De resultaten van beide onderzoeken zullen naar alle waarschijnlijkheid in de maand juli bekend worden. In de volgende nieuwsbrief kunt u daar meer over lezen.

ReisNet Parkstad Limburg op internet
Vanaf begin juli 2002 kunt u ook alle informatie over ReisNet Parkstad Limburg op het internet terugvinden. Via de site www.reisnetparkstad.nl krijgt u steeds de laatste en meest actuele informatie. Ook is het mogelijk om via deze site klachten in te dienen, informatie op te vragen, opmerkingen te maken en suggesties te doen.

Openbaar Vervoerbegeleiderskaart
In eerdere nieuwsbrieven hebben wij u al vaker geïnformeerd over de OV-begeleiderskaart. Omdat er regelmatig vragen over komen, wordt in deze nieuwsbrief het aanvragen van de OV-begeiderkaart nog eens stapsgewijs uitgelegd.


1. U vraagt een aanvraagformulier voor een OV-begeleiderskaart op bij Projectbureau ReisNet Parkstad Limburg


2. U vult dit aanvraagformulier volledig in en u zorgt ervoor dat de gevraagde bijlagen compleet worden bijgevoegd.


3. U stuurt het aanvraagformulier met bijlagen naar:
* NS Reizigers

* Bureau Begeleiderskaarten

* IV 0 k 14

* Postbus 2025

* 3500 HA Utrecht


4. De NS beoordeelt of u in aanmerking komt voor de OV-begeleiderskaart.

Zo ja, krijgt u meestal binnen drie weken de kaart automatisch thuisgestuurd.


5. Als u de OV-begeleiderskaart heeft ontvangen, neemt u contact op met het Projectbureau ReisNet Parkstad Limburg op telefoonnummer: 045-546 03 25. Het Projectbureau zorgt er dan voor dat uw gegevens aan de vervoerder doorgegeven worden.


6. Binnen 24 uur nadat u met het Projectbureau contact heeft opgenomen zijn alle gegevens verwerkt en heeft u recht op gratis begeleiding. U dient de OV-begeleiderskaart altijd aan de chauffeur te tonen als u samen met een begeleider reist.

Sinds juni 2002 is de OV-begeleiderskaart drie jaar geldig. Ook hoeft u nu niet meer zelf in de gaten te houden of uw kaart verlopen is. Reizigers die al een OV-begeleiderskaart hebben, krijgen automatisch de verlengingsformulieren thuisgestuurd door de NS. Zodra u dit formulier ontvangen heeft, geldt weer bovenstaande procedure vanaf stap 2 t/m 6. Let er wel op dat u de formulieren tijdig terugstuurt. Een kaart met een verlopen datum is namelijk niet meer geldig!

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met het Projectbureau van ReisNet Parkstad Limburg op telefoonnummer: 045-546 03 25.

Wist u dat?


- ReisNet Parkstad Limburg in 2001 ruim 546.000 ritten heeft uitgevoerd


- In totaliteit in 2001 678.441 personen zijn vervoerd

-Zon 68.000 gratis begeleiders zijn vervoerd

-Per 31 december 2001 3807 reizigers recht hadden op gratis begeleiding


-In 2001 gemiddeld 5,8% van de ritten buiten de marge van 15 minuten voor of na het afgesproken ophaaltijdstip, zijn uitgevoerd


-77% van de klachten gegrond waren


-Het aantal ingediende klachten 0,4% van het aantal uitgevoerde ritten is


-Ruim 80% van alle ritten 1- en 2 zone ritten zijn

-Het aantal ritten gedurende het jaar 2001 is opgelopen van 30.808 ritten in de maand januari tot 55.049 ritten in de maand december

Afspreekpunten ReisNet Parkstad Limburg
Sinds 8 maart zijn er in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf een aantal centrale ReisNet Parkstad Limburgafspreekpunten rondom de winkelgebieden. Deze afspreekpunten zijn gemakkelijk te herkennen. Bij elk afspreekpunt staat een bord met daarop het logo van ReisNet Parkstad Limburg en de naam van het betreffende afspreekpunt. Ook is er een parkeerplaats gereserveerd voor de voertuigen van ReisNet Parkstad Limburg. De naam van het afspreekpunt bestaat uit een tweetal componenten: de locatieaanduiding en de straatnaam, zoals bijvoorbeeld Coriocenter Honingmanstraat of Douwe Egberts Apollolaan.

Wat moet u doen bij een ritreservering?
Bij de ritreservering dient u aan de telefoniste door te geven naar welk afspreekpunt u naar toe gebracht wenst te worden.

Een voorbeeld:

U moet naar het Coriocenter in Heerlen. Dit winkelcentrum heeft een aantal ingangen, o.a. in de Stationstraat en aan de Honingmanstraat. Als u nu naar de Honingmansstraat wil dient u bij de ritreservering aan te geven Coriocenter Honingmansstraat. U zult dan bij het afspreekpunt naast het Coriocenter in de Honingmansstraat afgezet worden. Heeft u meteen de retourrit geboekt en wil u ook weer bij hetzelfde afspreekpunt opgehaald worden, dan dient u ervoor te zorgen dat u op tijd weer bij het betreffende afspreekpunt aanwezig bent. De chauffeur haalt u daar op en niet in het winkelcentrum.

Welke afspreekpunten zijn er?
Hieronder vindt u per gemeente de afspreekpunten ReisNet Parkstad Limburg en hun naam:

Kerkrade


- Goebbels Kapellaan


- Postkantoor Poststraat


- Orlandopassage Kloosterraderplein

- Bushalte Stationsstraat

- Dr Pool Putgang


- Dr. Ackensplein


- Aldi Marktstraat

- Super Veldhofstraat

- Bosweg


- Albert Heijn Hertogenlaan


- Super St. Pieterstraat

- Passage Akerstraat

Brunssum


- Edah Doorvaartplein

- Hubo Pastoor Savelbergstraat


- Schuttershof Kochstraat


- Winkelcentrum Brunssum Noord Kennedylaan


- Albert Heijn Schiffelerstraat

- Brikke-oave Lindeplein

Landgraaf


- Bushalte Palenbergerweg

- Café t Ströatje Eygelshovenerweg

- An dr Put Pastoor Scheepersstraat

- Heereveld Kloosterstraat


- ORA Maastrichterlaan

- Residentie Abdissenbosch


- Bruna Op de Kamp


- Sunplein Voorzijde dienstencentrum

- Berbke Moltweg


- De Molt Dr. Nolensstraat

- Markt Hovenstraat


- Winkelcentrum Hoofdstraat

Heerlen


- Douwe Egberts Apollolaan


- Gall & Gall Homerusplein


- Schouwburg Burgemeester van Grunsvenplein

- Bushalte Geerstraat


- Op de Nobel Akerstraat


- Passage Putgraaf


- Gemeentehuis Raadhuisstraat


- H5 Geleenstraat

- Bakkerij Bart Dautzenbergstraat

- Coriocenter Stationsstraat


- De Klomp Klompstraat


- NS-Station Stationsstraat


- Busstation Spoorsingel


- Markt Hoensbroek


- Aldi Corneliusplein

- Coriocenter Honingmanstraat
Magneetpassen
Enige tijd geleden zijn aan iedere WVG-gerechtigde nieuwe vervoerspassen verstrekt, de zogenaamde magneetpas. Het is de bedoeling dat de chauffeur deze pas bij aanvang van de rit aan de chauffeur wordt gegeven. Deze moet de pas zowel bij het instappen als ook bij het uitstappen door de kaartlezer halen. Tot heden blijkt dat een en ander nog niet consequent gebeurt. Indien u ook constateert dat de chauffeur uw vervoerspas niet door de kaartlezer haalt respectievelijk u uw pas niet hoeft af te geven, meldt dat dan bij het projectbureau van ReisNet Parkstad Limburg, telefoon 045-546 03 25. Uw medewerking wordt op prijs gesteld.

Deel: ' Nieuwsbrief ReisNet Parkstad Limburg '
Lees ook