Ingezonden persbericht

De BosBode Nr. 14

Nr. 14;


* Eerste dagen nieuwe fractie

* Wouters kijk op de kwestie Irak(2), generaal pardon asielzoekers en de formatie
* Sterk en Sociaal nu ook provinciaal

* Reacties op het gastenboek

* Agenda

* Oproepen / varia

* Bosbode teruglezen?

* Contact
Eerste dagen nieuwe fractie

We zijn begonnen! In een nieuwe fractie met veel nieuwe gezichten. Veel onduidelijk ook nog, zo in het begin, over wie er wat gaat doen en waarom. Maar daar komen we allemaal wel uit. Sharon Dijksma heeft als secretaris gezorgd dat ieder nieuw Kamerlid gekoppeld is aan een ervaren Kamerlid en dat iedereen voorlopig is ingedeeld in kamercommissies met voorlopige portefeuilles; iedereen heeft dus in ieder geval wat te doen.

Zelf voer ik nu ook met iedereen een gesprek over wat ze precies willen in de fractie, waar liggen de interesses en ambities, wat vindt men goed gaan en wat niet. En dat alles met het oog op het vastleggen van meer definitieve verantwoordelijkheden.

Rond 20 februari hebben we fractiedagen en gaan we kijken of we ook de manier van werken in de fractie gaan veranderen. Zo'n 20 fractieleden zijn daarover nu ideeën aan het spuien in werkgroepjes en daar komt vast van alles uit naar boven. Vast staat dat er in ieder geval een grote wens is tot het flexibel omgaan met portefeuilles en woordvoerderschappen, dat er zo min mogelijk interne bureaucratie moet zijn en dat we elkaar zoveel mogelijk ruimte moeten geven om ook buiten Den Haag profiel op te bouwen. Zal nog niet makkelijk zijn maar ik vind dat je bij dit soort dingen ook gewoon eens iets anders moet proberen. Dat is de beste manier om uit te vinden of het werkt. En als het niet werkt, heb je ook gelijk draagvlak om het dan toch maar anders te organiseren.

Wouters kijk op de kwestie Irak(2), generaal pardon asielzoekers en de formatie

Veel mensen maken zich druk over het standpunt van de PvdA over Irak. Het zou wazig zijn, we zouden draaien en weet ik veel wat we niet allemaal over ons heen gekregen hebben. In zekere zin is het feit dat zoveel mensen zich er druk om maken ook een goed teken. Het laat zien dat we niet makkelijk in een hokje te plaatsen zijn. Niet bij Groen Links en de SP die een militaire interventie onder alle omstandigheden afwijzen. En niet bij CDA en VVD die veel te makkelijk een oorlog voorbereiden die misschien nog te voorkomen is of waarvan, als die er komt, nog niet zeker is of wij die zullen steunen.

Over de Patriots ontstond nogal wat verwarring. Voor wie geïnteresseerd is in de feiten, dit zijn ze:
* Vrijdagmiddag de 7e werd mij gevraagd te reageren op het bericht dat Nederland had ingestemd met een Turks verzoek inzake zending van Patriots. Ik zei toen "dat we dit zullen bekijken" en dat het uiteraard anders ligt bij een direct verzoek van de Turken dan bij een verzoek van de Amerikanen al of niet via de NAVO. Bij dat soort directe verzoeken wordt je immers in het algemeen geacht elkaar te steunen.
* Koenders voegde daar vrijdag aan toe dat we ook de gang van zaken in Brussel bij de Navo over een vergelijkbaar verzoek zouden mee-wegen.
* Dinsdag hebben Bert Koenders en ik zelf in de fractie voorgesteld dat Turkije recht heeft op bijstand bij geconstateerde dreiging maar dat het moment waarop we die beslissing zouden nemen niet het fragiele proces in de NAVO maar vooral in de Veiligheidsraad zou moeten frustreren. En dat Nederland dus beter kon wachten. Aan het principe van solidariteit met Turkije zou niet worden getornd.
* De fractie was het hiermee eens. Verhalen die in het NRC zijn verschenen en bij Den Haag Vandaag in een andere vorm terugkwamen, over onenigheid in de fractie, raken kant noch wal. Dat de beeldvorming van een "draai" ontstond omdat in het NRC een canard was gemeld dat ik in de formatie al had ingestemd met de Patriots, het zij zo. Ook was de beslissing van dinsdag volkomen consistent met de uitlatingen van Bert en mij op vrijdag. Nogmaals, het zij zo. Ik zou bijna de tapes van de fractievergadering ter beschikking stellen. Mooie titel voor een boek trouwens "De Patriot tapes" !!!! Generaal pardon asielzoekers

Minister Nawijn, of was het nou Kamerlid Nawijn, of misschien toch mens Nawijn, heeft voor verwarring gezorgd door te beginnen over een pardon voor een bepaalde groep schrijnende gevallen zonder dat het plan daarvoor in alle opzichten klaar was en zonder dat hij kennelijk namens het kabinet kon spreken.

Wij pleiten al langer voor een vorm van pardon, zie ook ons verkiezingsprogramma, en Klaas de Vries heeft die lijn dan ook in de Kamerdebatten voortgezet. Hoe het nu af zal lopen is echter onduidelijk omdat gaandeweg het debat de precieze voornemens van Nawijn en de LPF steeds onduidelijker werden. Dat is ook voor de betreffende mensen buitengewoon vervelend; het ziet er naar uit dat ze met een dooie mus blij zijn gemaakt.

In de formatiebesprekingen zal ik er overigens voor zorgen dat dit voorstel, conform ons programma, ook aan de orde komt.

Formatie

In de formatie begint tempo te komen en dat is een goede zaak. Met name de economische problemen verslechteren met de dag en het is dus dringend nodig maatregelen te nemen om de groei in de werkloosheid af te remmen en te stoppen en de Nederlandse economie zo snel mogelijk uit het dal te trekken. Beide fracties hebben nu huiswerk meegekregen om te kijken welke moeilijke maatregelen (bezuinigingen en/of lastenverzwaringen) zij voor hun rekening wensen te nemen de komende jaren. Iedereen moet dus met de billen bloot.

Hoewel het beeld graag neergezet wordt dat de meningsverschillen over Irak de sfeer in de formatie bederven, moet ik dat toch echt ontkennen. Balkenende en ik weten precies van elkaar op welke punten we het oneens zijn maar dat moet ons er niet van weerhouden om over een aantal zaken nu wel met elkaar verder te praten. En dat doen we dus ook.

Sterk en Sociaal nu ook provinciaal

Hopelijk is iedereen al weer een beetje bijgekomen van de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen. Voor je het weet, is de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen al weer begonnen. Nu moeten we doorpakken, zodat ons sterke en sociale geluid ook in de provincie en in de Eerste Kamer harder klinkt.

Ik hoop dat iedere PvdA-er de komende tijd met hetzelfde enthousiasme als in de vorige campagne weer de straat opgaat om mensen te overtuigen dat het belangrijk is om dinsdag 11 maart te stemmen voor de Provinciale Staten. Voor de provincie is dat belangrijk, de provincie beslist onder andere over het maken van streekplannen (bouwen we wel of niet het 'groene hart' vol) het controleren van gemeentelijke rampenplannen (denk aan Enschede en Volendam) en het regelen van het openbaar vervoer (de Nederlandse Spoorwegen uitgezonderd). Maar het is ook uitermate belangrijk voor de samenstelling van de Eerste Kamer. (De provinciale staten kiezen de 75 Eerste kamer leden)

Nu we bezig zijn met de formatie van een CDA-PvdA-kabinet zou het slecht zijn als dat kabinet straks te maken heeft met een meerderheid van CDA en VVD in de senaat. Dat kan wel eens voor obstakels op de weg naar een sterke en sociale samenleving zorgen. Dat moeten we voorkomen. Veel succes dus in de komende campagne.

Reactie op het gastenboek

Er zijn een boel mensen die mij directe vragen stellen, zoals Roy Voerman, via het gastenboek. Maar daar is het gastenboek niet voor bedoeld. Ik kan niet op iedereen individueel reageren. Voor verzoeken om spreekbeurten of bezoeken, moet ik iedereen doorverwijzen naar mijn secretaresse Corry van Eendenburg, c.veendenburg@tk.parlement.nl

Margreet, de WAO wordt een belangrijk onderwerp tijdens de formatie. Wij willen proberen zo veel mogelijk aan te sluiten bij het akkoord tussen werkgevers en werknemers over de WAO. Ook het aanpakken van de bureaucratie en WAO-ers meer mogelijkheden geven om op eigen kracht weer aan de slag te komen, hoort daar wat ons betreft bij.

Khadija's voorstel voor een internationale vredesmacht kan een oplossing bieden voor het conflict in Israël en de Palestijnse gebieden. Maar dit heeft alleen zin als alle partijen zo'n stap zouden willen ondersteunen. En daar moet het dus beginnen. Vragen naar wie de schuld heeft en wat de oorzaak is van de conflicten heeft in dit stadium niet meer zoveel zin. Het gaat er nu om dat leiders aan beide kanten de moed moeten hebben om hun eigen achterban te trotseren en stappen te zetten in de richting van vrede.

Daarnaast is het duidelijk dat het voortduren van het conflict in het Midden Oosten, om het zacht te zeggen, niet bijdraagt aan ons vermogen om andere conflicten in de regio (bijvoorbeeld rond Irak of internationaal terrorisme) tot een oplossing te brengen.

Agenda

De komende weken staan in het teken van de (in)formatie. Daar zal ik veel tijd aan kwijt zijn. Dat geldt ook voor de organisatie van de fractie en de fractieondersteuning. Om te werken aan een sterk en sociaal Nederland en om de vernieuwing van de PvdA werkelijk gestalte te geven moeten nu spijkers met koppen worden geslagen. Tijdens de komende dagen staan onder andere de onderwerpen: ruimtelijke ordening, milieu, integratie en sociaal economische punten op de agenda

18 februari is er een Town Hall meeting in de Rode Hoed in Amsterdam. In de Rode Hoed zal ik praten over de voortgang in de kabinetsformatie en over de opstelling van de PvdA in het Irakdebat. Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam. Aanvang 19.30 uur.

22 februari start de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen tijdens het PvdA-congres in Muziekcentrum Vredenburg. Aanvang 12.00 uur

Oproepen / varia

Roosje

Het is nog steeds mogelijk om een Roosje te sturen voor plaatsing op de PvdA-website. In de campagne was er voldoende aanleiding voor een snedige tekst, maar ik kan me voorstellen dat ook de inmiddels begonnen formatie genoeg inspiratie oplevert voor het bedenken van een oneliner. Die teksten kan je sturen naar roos@pvda.nl.

BosBode teruglezen?
Alle totnogtoe verschenen BosBodes kunt u terugvinden op www.wouterbos.nl

Contact
Wilt u met mij in contact komen, dan kunt u mailen of bellen met mijn medewerker Corry van Eendenburg. Emailadres: c.veendenburg@tk.parlement.nl. Telefoon: 070 3182700.

Deel: ' Nieuwsbrief Wouter Bos BosBode Nr. 14 '
Lees ook