Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie

NIGZ roept in brandbrief gemeente tilburg op om in te grijpen in bieroorlog binnenstad

In de binnenstad van Tilburg woedt sinds enige tijd een heuse bieroorlog. Horeca-ondernemers stunten met bierprijzen om klanten aan te trekken voor het naderende carnaval. Het NIGZ heeft de gemeente Tilburg in een brandbrief verzocht om deze onwettige praktijken per direct te beëindigen. Het NIGZ verwijst hierbij naar de Drank- en Horecawet en naar het gemeentelijk gezondheidsbeleid dat onder andere moet voorkomen dat jongeren op vroege leeftijd overmatig drinken.

Voor 5 euro onbeperkt bier en wijn drinken, een biertje of een glas wijn voor een euro. Met deze ongehoord lage prijzen trekken Tilburgse horecahouders groepen jongeren aan; het begin van een prijzenoorlog die zijn weerga niet kent. Het is niet de eerste keer dat de ondernemers in de Tilburgse binnenstad de aandacht trekken door regelrechte alcoholpropaganda. Ook vorig jaar kwamen horecahouders van het uitgaanscentrum De Heuvel in opspraak door de openlijke ordeverstoringen en geweldpleging van jongeren die te veel gedronken hebben, af te willen wentelen op het gebrek aan politietoezicht. Van enig verantwoordelijkheidsgevoel over het beperken van het schenken van alcohol aan jongeren was toen ook geen sprake, met deze nieuwe actie slaan de Tilburgse horecahouders de plank volledig mis.

Gemeentelijk gezondheidsbeleid
Het NIGZ stoort zich bijzonder aan de hardvochtige opstelling van de horecahouders. Onder het mom van concurrentie-overwegingen wordt de indruk gewekt alsof men straffeloos jongeren kan aantrekken met alcohol tegen stuntprijzen en daarvoor nog reclame mag maken ook. Deze actie is in alle opzichten strijdig met de Drank- en Horecawet, die gericht is op het voorkomen van overmatig alcoholgebruik bij jongeren. Volgens het NIGZ kan de gemeente Tilburg via een speciale verordening per direct ingrijpen in deze situatie door deze prijzenstunts per onmiddellijke ingang te verbieden, op straffe van het verlies van de tapvergunning. Argumenten daarvoor zijn onder andere:
* het is verboden om alcohol te schenken aan jongeren van beneden de 16 jaar.
* De alcoholreclamecode die de alcoholbranche ter zelfregulering heeft opgesteld, geeft tal van richtlijnen die erop gericht zijn jongeren niet aan te zetten tot overmatig drankgebruik en drankmisbruik, en schrijft specifieke terughoudendheid voor bij promotie-activiteiten en prijsbeleid (zie ook http://www.stiva.nl/reclamecode.html)
Gezien de leeftijd van het publiek dat de uitgaansgelegenheden doorgaans bezoekt, heeft de gemeente minstens deze twee aanknopingspunten. Daarbij komt dat de gemeente zelf verantwoordelijk is voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Daartoe behoort ook een beleid rondom alcohol en jongeren. Gemeenten moeten zich inzetten om te voorkomen dat jongeren overmatig alcohol drinken, waarbij de inspiratie ingegeven is door het hiermee samenhangende risico op verslaving op latere leeftijd en ernstige gedragsproblematiek als acuut gevolg.

Brandbrief
In een brandbrief aan loco-burgemeester Aarts roept het NIGZ de gemeente op om een spoedoverleg met betrokken partijen te beleggen met als inzet de onmiddellijke beëindiging van deze prijzenoorlog en bijbehorende promotie-activiteiten. Het NIGZ weet zich in deze oproep gesteund door Kentron, het centrum voor verslavingzorg in de regio. Beide organisaties bieden de gemeente Tilburg aan, de nodige ondersteuning te leveren aan de inhoudelijke discussie rondom alcoholbeleid.

NOOT VOOR DE PERS

Tekst brandbrief: zie attachment

Contactpersonen voor toelichting:

NIGZ
Drs. J.A.J. Krosse
(0348) 437 601

Kentron
Leon de Leijer
(076) 523 64 25

Deel: ' NIGZ roept gemeente tilburg op in te grijpen in bieroorlog '
Lees ook