Gemeente Nijkerk

College kiest voor professionele kleinschalige podiumfaciliteiten

In Nijkerk is behoefte aan professionele podiumfaciliteiten. Het beleid van de gemeente is gericht op wijk- en kerngericht werken en het college kiest er dan ook voor om dat bij het cultuurbeleid ook te doen; bestaande accommodaties in de wijken zullen dan worden verbeterd en geprofessionaliseerd. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden voor de amateurkunst. Dit betekent dat er in Nijkerk geen grootschalig podium of theater komt.

Het college heeft een draagvlakonderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden van een cultureel centrum/theater in de uitbreiding van het Corlaer College. Hieruit blijkt dat er in Nijkerk te weinig draagvlak is voor een grootschalig podium. Uit een ander onderzoek, naar het Nijkerkse cultuuraanbod en de accommodaties, wordt duidelijk dat er in Nijkerk vooral behoefte is aan kleinschalige, maar wel professionele, faciliteiten. Te denken valt aan podia, met goede voorzieningen zoals kleedkamers. De eindrapportage van dit onderzoek van de Stichting Kunst en Cultuur wordt binnenkort in het college behandeld. Het college zal de komende periode inventariseren welke accommodaties in aanmerking komen voor verbetering van de podiumfaciliteiten. Met oog hierop is er in de jaren 2003-2005 jaarlijks 50.000 euro beschikbaar om het aanbod op het gebied van vernieuwende culturele activiteiten te vergroten.

Nijkerk, 28 januari 2003
Afd. BPC/Communicatie

Deel: ' Nijkerk kiest professionele kleinschalige podiumfaciliteiten '




Lees ook