Katholieke Universiteit Nijmegen

13 februari gezamenlijke campagne Nederlandse universiteiten:

Universitair onderzoek onmisbaar voor economische, sociale en culturele ontwikkeling

Baanbrekend Nijmeegs malaria-onderzoek voorbeeld van onmisbaar universitair onderzoek

Donderdag 13 februari zullen onderzoekers en studenten van KU Nijmegen en het UMC St Radboud in het stadscentrum uitleg geven over het toonaangevende Nij-meegse malaria-onderzoek. Dit is op weg een medicijn te ontwikkelen tegen de meest dodelijke ziekte ter wereld: malaria. Per dag sterven ruim tweeduizend vooral jonge Afrikaanse kinderen en zwangere vrouwen aan malaria. En als er niets wordt gedaan zal dit aantal in 20 jaar zijn verdubbeld. Daarmee ondermijnt malaria ook de economische ontwikkeling en houdt de armoede in stand.

Het malariaonderzoek is een van de vele voorbeelden van universitair onderzoek dat bijdraagt aan het oplossen van problemen in de samenleving. Dit en ander universitair onderzoek staat onder grote druk vanwege de bezuinigingen op onderwijs en onder-zoek. Alle universiteiten in Nederland vragen op 13 februari de aandacht van publiek en politiek voor hun onderzoek. Ze geven voorbeelden van onderzoek, dat zonder die universiteit niet meer gedaan zal worden. Met als inzet: meer middelen voor onderwijs en onderzoek. Plaats en tijd: donderdag 13 februari van 11.00 - 13.00 uur Nijmeegs centrum Molenstraat/Ziekerstraat. Ook het publiek krijgt een rol: het wordt getest op hun kennis over malaria. Studenten van Cultuur op de Campus zorgen voor omlijsting van de manifestatie.
Aansluitend vertrekt de Nijmeegse delegatie naar Den Haag, waar mr. Ed D'Hondt, de voorzitter van de VSNU 's middags om 16.00 uur een petitie en een gezamen-lijk kunstwerk zal aanbieden aan de demissionaire minister van Onderwijs en Wetenschappen, mw. Maria van der Hoeven.

Midden in de samenleving

Universiteiten doen belangrijk onderzoek: onderzoek dat bijdraagt aan de economische, sociale en culturele ontwikkeling van de samenleving. Zo is het onderzoek op het gebied van biomaterialen en wondgenezing van de Nijmeegse prof. John Jansen onlangs bekroond met het Simon Stevin Meesterschap, de hoogste Nederlandse
technologie-onderscheiding; prof. Riksen-Walravens onderzoek naar de kwaliteit van de kinderopvang, heeft ervoor gezorgd dat het onderwerp ook politiek meer aandacht heeft gekre-gen; Nijmeegse natuurkundigen publiceerden eerder deze maand over het gedrag van vloeibare kristallen, van belang voor het maken van de bekende LCD's en Nijmeegse malaria-onderzoekers wisten ook pas geleden een belangrijke doorbraak te melden.
Het is van belang dat universiteiten dit en ander onderzoek kunnen blijven doen. Universiteiten staan echter onder grote druk van de bezuinigingen. Het vorig kabinet heeft het budget gekort met EUR 143 miljoen. In een gezamenlijke campagne op 13 februari vragen de Nederlandse universiteiten de politiek om aandacht voor de dreigende teloorgang van de Nederlandse kenniseconomie. De Nederlandse uitgaven liggen onder het gemiddelde van die van de Westerse landen. Nederland geeft 4.8% van het bruto binnenlands product uit aan onderwijs. Het gemiddelde van de Westerse landen ligt op 5.2%. De universiteiten willen met hun campagne wijzen op het belang en de kwaliteit van hun onderzoek, met als inzet: bezuinigingen van tafel en meer geld voor wetenschappelijk onderzoek. De KU Nijmegen houdt 13 februari `s ochtends in de stad een manifestatie met als voorbeeld het baanbrekende malaria-onderzoek. Dit onderzoek is van groot internationaal maatschappelijk belang. De onderzoekers hebben een belangrijke stap gedaan, nu moeten ze verder kunnen. Andere universiteiten laten ook voor-beelden zien hoe hun onderzoek bijdraagt aan maatschappelijke ontwikkeling en hoe ze in het hart van de samenleving staan..

Malariaparasiet

Onderzoekers van KU en UMC Nijmegen hebben een internationale voortrekkersrol in malaria (vaccin-)onderzoek. Het accent ligt op de malariaparasiet. Onlangs leverden zij een belangrijke bijdrage aan het ophelderen van het dna van de parasiet. Met de infor-matie die dat oplevert, de genen en de daarvan afgeleide eiwitten, kunnen weer nieuwe vaccins ontwikkeld worden.
De Nijmeegse onderzoekers hebben een aantal `eigen' mogelijke malaria-vaccins ontwikkeld die verder getest gaan worden in proefpersonen. Daarnaast worden in het Nijmeegs Centrum voor Klinische Malaria Studies ook `kandidaten' van andere Europese onderzoeksgroepen getest. Ook doet de groep onderzoek in de tropen. De voortdurende bezuinigingen in het hoger onderwijs eisen hun tol en hebben er toe geleid dat de kennis van tropische infectieziekten in Nederland is verschraald. Een kritische massa aan expertise in nodig voor onderwijs en klinische zorg, want Nederland drijft op kennisinvesteringen uit het verleden, zo waarschuwde nog onlangs de Nij-meegse hoogleraar parasitologie Robert Sauerwein. Voor het bestrijden van malaria en daarmee ook de armoede op de wereld zijn nieuwe goedkope vaccins en geneesmiddelen nodig. Die producten moeten vooralsnog uit het noorden komen en Nederland kan daaraan een substantiële bijdrage leveren.
28-1-2003

Deel: ' Nijmeegs malaria-onderzoek voorbeeld van universitair onderzoek '
Lees ook