Gemeente NijmegenNijmeegse renovatieaanpak leidt tot landelijk pilot

Zaterdag 25 maart geeft wethouder Depla samen met een bewoonster het startsein voor de renovatie van in totaal 56 appartementen, 6 winkels en 6 garages in de Jan Willem Passtraat, de Valkenburgseweg en de van Haapsstraat. De start vindt om 11.00 uur plaats in de Jan Willem Passtraat.

De gemeente stimuleert met subsidies de aanpak van achterstallig onderhoud gekoppeld aan energiebesparende maatregelen. De Vereniging van Eigenaars van de genoemde appartementen is de eerste die gekozen heeft voor een volledige combinatie van onderhoud en energiebesparing. De Novem vindt de Nijmeegse aanpak zo interessant, dat Nijmegen als een van de landelijke pilot-projecten in het kader van de EPA (Energie Prestatie Advies) gaat dienen.

Energiebesparing

Vanaf 1984 heeft de gemeente een actief beleid gevoerd voor de aanpak van particuliere woningen, met name in de vooroorlogse stadsvernieuwingswijken. In 1997 is voor het eerst geld en capaciteit uitgetrokken voor na-oorlogse appartementen. Aanvankelijk alleen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. Vorig jaar heeft de Raad extra geld vrijgemaakt voor energiebesparende maatregelen. De gemeente probeert in het huidige en toekomstige programma van aan te pakken complexen zoveel mogelijk onderhouds- en energiebesparende maatregelen aan elkaar te koppelen. Daarbij wordt een vast bedrag subsidie gegeven voor het onderhoud (achtduizend gulden) en een variabele voor de energiemaatregelen: hoe hoger de besparing, des te hoger de bijdrage. Deze aanpak heeft ertoe geleid dat de Novem Nijmegen als een van de landelijke pilot-projecten in het kader van de EPA heeft aangewezen. De Rijksoverheid bereidt namelijk een groot "energie-offensief" voor, dat uiteindelijk moet leiden tot een EPA voor de hele bestaande woningvoorraad.

Hoogte subsidie

De totale renovatiekosten van dit project bedragen, in een meerjarenplanning over 10 jaar, 3,7 miljoen, waarvan ongeveer 1,2 miljoen aan energiemaatregelen. De gemeente geeft in totaal ruim één miljoen subsidie, waarvan ongeveer 475 duizend op de energiemaatregelen.

Naast het plaatsen van isolatieglas in nieuwe kozijnen en een hoogrendement c.v. ketel per appartement, worden de buitengevels compleet "ingepakt". Ieder complex krijgt daarbij zijn eigen kleurstelling en materiaalgebruik. Gemiddeld levert dat een energiebesparing op tussen de 25 en 40%, in geld uitgedrukt f 420,00 per jaar.

Terug naar index persberichten

Deel: ' Nijmeegse renovatie-aanpak leidt tot landelijk pilot '
Lees ook