Actueel

Nijmeegse Waalsprong vereist Milieu Effect Rapportage
Bron: Projectbureau ELRO Utrecht

Datum actualiteit: 3-10-2001

De gemeente Nijmegen heeft meerdere bestemmingsplannen in het Waalspronggebied vastgesteld. Deze zijn door Gedeputeerde Staten van Gelderland vervolgens goedgekeurd. Tegen die goedkeuringen is beroep aangetekend.

Volgens de Wet milieubeheer en bijbehorende regelingen is een milieu-effect rapportage verplicht bij de bouw van meer dan 2000 woningen buiten de bebouwde kom. De gehele VINEX-locatie Waalsprong zal 12.000 woningen gaan omvatten. Een MER is dus verplicht.

In vier vrijwel gelijke uitspraken vernietigt de Raad van State de goedkeuringen van de bestemmingsplannen. De bestemmingsplannen Stadseiland Noord, De Stelt, Woonpark Oosterhout en Landschapszone zijn hiermee niet goedgekeurd.

Zie ook de uitspraken AD3966, AD3968 en AD3974

Eerder is in AB1717 op dezelfde grond een vrijstelling tot bouwrijp maken vernietigd.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AD3958
(Zie het originele bericht)

Deel: ' Nijmeegse Waalsprong vereist Milieu Effect Rapportage '
Lees ook