Gemeente Nijmegen


Persberichten | De Brug

Gemeente Nijmegen en NS Vastgoed tekenen intentie-overeenkomst Spoorzone

Op dinsdag 29 juni om 14.30 uur ondertekenen de heer H. van Nieuwenhuijze namens NS Vastgoed en wethouder R. Verdijk namens de gemeente Nijmegen een intentie-verklaring over de ontwikkeling van het Stationsgebied in Nijmegen.

In de intentie-overeenkomst worden afspraken gemaakt over de invulling van het stationsgebied op het gebied van Openbaar Vervoer, economische ontwikkeling en verbetering van het verblijfsklimaat. Zo zijn afspraken opgenomen over de ontwikkeling van kantoren op het Van Gend en Loosterrein en rond het Stationsplein, over de aanlandmogelijkheid voor de kabeltram bij het stationsgebouw en over ontwikkelingen voor het ROC in de Spoorkuil. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de verkoop van gronden die nodig zijn voor de aanleg van busbaan en fietspad richting St. Annastraat. Een deel van de grond is nu nog eigendom van NS Vastgoed.
Aansluitend op het wekelijkse persgesprek zal om 14.30 in de Trêveszaal de overeenkomst getekend worden en vindt een aparte persconferentie plaats waarbij ook NS Vastgoed aanwezig is. NS Vastgoed exploiteert en beheert het commerciële onroerend goed van de Nederlandse Spoorwegen. Bijzondere aandacht heeft hierbij de duurzame ontwikkeling van stationsomgevingen en het beheer van vastgoed in de omgeving van stations. NS Vastgoed beheert daarnaast nog gronden en gebouwen op andere locaties.

Voor vragen kunt u ook terecht bij mevr. J. Tevel-Kloosterziel van NS Vastgoed, telefoon 030 - 0345 - 57 77 26

Deel: ' Nijmegen en NS Vastgoed tekenen overeenkomst Spoorzone '
Lees ook