Gemeente Nijmegen


Geen afsluiting bij autoloze zondag

De Fietsersbond ENFB/afd. Nijmegen heeft een verzoek ingediend om bepaalde wegen en straten in Nijmegen ter gelegenheid van de autoloze zondag op 19 september a.s. af te sluiten.De bedoeling was om daar dan activiteiten te organiseren voor het wandelende en fietsende publiek. Het College van B&W heeft dit verzoek moeten afwijzen.

Het verzoek van de ENFB was in eerste instantie onder meer het Kelfkensbos te mogen gebruiken en de parkeergarage onder dat plein af te sluiten. De gemeente heeft dit verzoek moeten afwijzen omdat er op die zondag op en rond het plein een aantal activiteiten zijn gepland. Zo is er de start en finish van een straatgolfdag en wordt in de onmiddellijke omgeving de 55e verjaardag van bevrijding van Nijmegen gevierd. Van gemeentewege werd Plein 1944 als locatie voorgesteld. Dit werd door de organisatoren afgewezen. Zij kwamen met het voorstel om het gebied ten zuiden van de Oranjesingel(incl de ventweg) tussen Joh. Vijghstraat en Staringstraat, met inbegrip van de Prins Bernhardstraat af te sluiten.
Het College heeft besloten hier geen medewerking aan te geven.

Toegankelijkheid.
De redenen hiervoor zijn dat dit gebied toegankelijk moet blijven voor de vergunninghouders, maar ook dat de bereikbaarheid van het Radboudziekenhuis voor noodgevallen via de kortste route gegarandeerd moet blijven. Dit zou hoe dan ook tot een vermenging van autoverkeer en voetgangers leiden. Daarnaast zouden er nog al wat buslijnen verlegd moeten worden. De Brandweer kan bij de plaatsing van speelattributen in de wat smalle straten de bereikbaarheid niet garanderen. Bovendien ontbreekt de tijd om met de aanwonenden te overleggen.
De combinatie van toegankelijkheid en het niet kunnen garanderen van de veiligheid voor bewoners en bezoekers hebben er toe geleid het verzoek niet te honoreren.

Deel: ' Nijmegen Geen afsluiting bij autoloze zondag '
Lees ook