Gemeente Nijmegen

Nijmegen klaar voor Vierdaagsefeesten en Vierdaagse

Nijmegen maakt zich op voor de 32e Vierdaagsefeesten en de 85e Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen. Meer dan 40.000 wandelaars en een veelvoud aan feestgangers kunnen in de binnenstad genieten van zo'n 30 podia en vermaakcentra met maar liefst 50.000 terrasstoelen. Vanaf zaterdag 14 juli is Nijmegen weer vol van de Vierdaagsefeesten en de Vierdaagse. Om alles goed te laten verlopen en om voor de wandelaars een vrije en veilige doortocht en een feestelijke intocht mogelijk te maken moeten, zoals ieder jaar, tal van verkeers- en andere maatregelen worden genomen en voorzieningen worden getroffen.

Inhoud:

1. aandacht voor het milieu

2. omrijden voor wandelaars

3. openbaar vervoer

4. fietsen stallen in het centrum
5. afsluiting binnenstad

6. parkeren

7. vlaggenparade en intocht

8. telefoonnummers voor vragen en klachten

1. Aandacht voor het milieu
Massale festiviteiten leveren veel afval op. Tijdens de Vierdaagsefeesten zet de Dienst Afvalstoffen en Reiniging dan ook veel mensen en materieel in om de binnenstad weer schoon te maken. De gemeente beperkt zich echter niet tot opruimen. In samenwerking met de organisatoren zijn enkele projecten opgezet die ervoor moeten zorgen dat er minder vervuiling ontstaat. Op het Valkhof worden recyclebare hardplastic glazen gebruikt. Om veiligheidsredenen mag verder op vrijdag in de binnenstad alleen maar geschonken worden in plastic glazen. Voor de Waalkade is dit ook op dinsdagavond voorgeschreven. Horeca-ondernemers krijgen speciale glasinzamelplanken aangeboden, zodat er minder glaswerk sneuvelt.
Evenals voorgaande jaren geldt in het kader van het tegengaan van zwerfvuil een verbod op het verspreiden van folders, zowel in het Goffertpark tijdens de Vlaggenparade, langs de routes van de Vierdaagse als in de binnenstad. Er zal frequent worden gecontroleerd op de van gemeentewege voorgeschreven geluidsnormen om klachten over geluidsoverlast tegen te gaan en te verminderen.

Daarnaast worden er ook andere maatregelen getroffen, zoals gratis bewaakte fietsenstallingen en goedkoper openbaar vervoer. In de hele binnenstad en langs de routes van de Vierdaagse zijn tal van toiletvoorzieningen geplaatst om wildplassen zoveel mogelijk te voorkomen. Tijdens de Vierdaagsefeesten zijn door de gemeente voor invaliden toegankelijke toiletten geplaatst op de Bisschop Hamerstraat, Mariënburg (zijde Hertogstraat), Plein 1944, Hoogstraat / Kelfkensbos en Waalkade.


2. omrijden voor wandelaars
Op de vier wandeldagen -18 tot en met 21 juli- worden binnen en buiten de stad op tal van plaatsen maatregelen genomen om de Vierdaagse-deelnemers een veilige doortocht te verlenen. In het overzicht staat globaal aangegeven langs welk traject op een bepaalde dag maatregelen te verwachten zijn. Stremmingen op belangrijke verkeersroutes worden apart vermeld.

Maandag 17 juli
Op 17 juli is buiten het centrum vrijwel niets aan de hand. Alleen de Vlaggenparade, 's avonds in het Goffertstadion geeft aanleiding tot maatregelen. Vanaf 16.30 uur is de Oude Mollenhutseweg in één richting (van Jonkerbosplein naar Hatertseweg) afgesloten.

Dinsdag 18 juli
Op de eerste wandeldag trekt het Vierdaagselegioen de Waal over. Het legioen trekt Lent door via de route Griftdijk Zuid, het 'tunneltje', de Tuinstraat, de Schoolstraat, de Begoniastraat, de Petuniastraat en de Laauwickstraat richting Vossepelsestraat. Een groot deel van deze dag is er een stremming op het traject Coehoornstraat-Prins Bernhardstraat en de aansluitende route door het centrum. Ook op de Heijendaalseweg kan het verkeer vertraging oplopen.

Woensdag 19 juli
Deze dag wordt er richting Wijchen gewandeld. De uitvalsroute leidt via Heijendaalseweg-Houtlaan-St.Annastraat-Oude Molenweg-Vossenlaan-Oude Mollenhutseweg-Park Jonkerbosch-Edelstenenbuurt-Van
Hogendorpstraat-Treubstraat-Thorbeckestraat-Donker Curtiusstraat-Couwenbergstraat-Van Boetbergweg. In de ochtenduren zijn de Van Boetbergweg en de Hatertseweg vanaf de Weg door Jonkerbos afgesloten voor verkeer staduitwaarts. Bij binnenkomst lopen de wandelaars via de route Industrieweg, Industrieplein, Kanaalstraat, Waterstraat, Biezenstraat, Voorstadslaan, Lange Hezelstraat, Parkweg, Doddendaal, Bloemerstraat, In de Betouwstraat e.v.

Donderdag 20 juli
Op de dag van de Zevenheuvelenweg vertrekken de wandelaars via de Prins Bernhardstraat-Coehoornstraat-Heijendaalseweg (stremming dus op dit traject)-Houtlaan-Grootstal richting Malden. Ze komen de stad weer binnen via de Oude Kleefsebaan / Berg en Dalseweg (oostelijk van de Sophiaweg afgesloten voor verkeer staduitwaarts)-Kwakkenbergweg (afgesloten)-Postdwarsweg-Dommer van Poldersveldtweg-Van't Santstraat-Groesbeeksedwarsweg-Fort Kijk in de Potstraat. In de middag zijn ook op de d'Almarasweg stremmingen te verwachten.

Vrijdag 21 juli
Deze dag leidt de startroute via Heijendaalseweg (stremming)-Scheidingsweg(stremming)-Grootstalselaan naar de Malderburchtstraat en vervolgens via de Couwenburgstraat-Hatertseweg-Van Boetbergweg (tot de Van Apelterenweg staduitwaarts afgesloten)-Weezenhof-Staddijk richting Overasselt. In verband met de intocht is vanaf ongeveer 10.00 uur de St.Annastraat van begin tot eind afgesloten. Stadsverkeer kan de 'Via Gladiola' alleen oversteken op de kruispunten Houtlaan-Oude Molenweg en Groenestraat-Groenewoudseweg.Het gedeelte van de Oranjesingel dat deel uitmaakt van het intochttraject is eveneens verkeersvrij.


3. Openbaar vervoer

Blarenpas
De blarenpas is een speciale meerdagenkaart, die onbeperkt geldig is op alle vroegrit-bussen en de ritten van de normale dienstregeling. Deze pas is alleen geldig van maandag 16 t/m vrijdag 20 juli en is niet geldig op nachtritten. De blarenpas is verkrijgbaar bij de voorverkooploketten op het Stationsplein en alleen op maandag 16 juli bij de info-stand van Novio en Hermes bij de Wedren/Bijleveldsingel. Het tarief van de blarenpas bedraagt:
* 1-ster (1 zone):
vol tarief f 18,75 (EUR 8,51)
reductietarief f 11,85 (EUR 5,38)
* 2-ster (2 en 3 zones):
vol tarief f 32,20 (EUR 14,61)
reductietarief f 20,40 (EUR 9,26)
* 3-ster (4 en 5 zones):
vol tarief f 48,05 (EUR 21,80)
reductietarief f 30,45 (EUR 13,82)

Vroegrit- en nachtritbussen
De vroegrit-bussen rijden volgens een speciale dienstregeling voor de lopers van dinsdag tot en met vrijdag. De nachtrit-busssen rijden eveneens volgens een speciale diensregeling voor de bezoekers aan de Vierdaagsefeesten in de nachten van zaterdag op zondag t/m vrijdag op zaterdag.
Het tarief bedraagt:

1 en 2 zones f 5,50 (EUR 2,50)
3 en meer zones f 8,25 (EUR 3,74)

Kaarten voor deze ritten zijn te koop bij de voorverkooploketten op het Stationsplein in Nijmegen en bij de chauffeurs in de bussen.

Bussen en treinen voor vroege starters en late stappers Tijdens de Vierdaagsefeesten is het openbaar vervoer in en om Nijmegen bijna 24 uur per dag in bedrijf. Op de wandeldagen rijden er vanaf ongeveer 02.45 uur extra bussen vanuit diverse buitenwijken en omliggende gemeenten naar de startplaatsen in het centrum. Om feestgangers naar hun huis of hun logiesadres te brengen, zijn er te beginnen met de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 juli tot en met de nacht van vrijdag 20 op zaterdag 21 juli tussen half een en drie uur 's nachts regelmatig extra late busdiensten. Een groot deel van de week is dus vrijwel 24 uur per dag openbaar vervoer beschikbaar. De Nederlandse Spoorwegen laten ook diverse extra treinen rijden. Een overzicht van alle extra bus- en treindiensten is verkrijgbaar bij de vervoersbedrijven.

Busroutes tijdens Vierdaagse
Op zaterdag 14, zondag 15 en maandag 16 juli rijden de stads- en streekbussen van Novio, Hermes en Connexion de hele dag om het centrum heen. De stadsbussen en de lijnen 31, 32 en 33 doen daarbij de Nassausingel aan. Ze stoppen bij de tijdelijke haltes ter hoogte van de ABN/AMRO-bank en de Schouwburg. De andere lijnen van Hermes en Connexion rijden via het Keizer Karelplein / Nassausingel en doen de daar aanwezige haltes aan. Dinsdag 17, donderdag 19 en vrijdag 20 juli wordt overdag tot ongveer 18.00 uur door het centrum gereden, maar niet altijd volgens de vaste route. Voor de wandelaars wordt op bepaalde dagen gedurende enige tijd van de route afgeweken. Op woensdag 18 juli rijden de bussen tot ongeveer 10.00 uur door het centrum en daarna over de singels.
Om de tijdelijke camping Winkelsteeg te bedienen, rijdt stadslijn 4 vrijwel de hele periode van 14 t/m 20 juli via de Tarweweg-Hulzenseweg-Winkelsteegseweg en vice versa. De lijnen 1 en 11 rijden vanaf 11 t/m 20 juli niet via de Van Triestraat en Groesbeekseweg heen en weer, maar via de Stijn Buijsstraat, St. Annastraat en Groenewoudseweg. In deze periode rijden lijn 5 en 9 niet via de Van Triestraat, maar via de Fransestraat naar de Groesbeekseweg in beide richtingen.

Dinsdag 17 juli
Op 17 juli loopt de wandelroute zowel heen als terug door het oostelijk deel van het centrum. Alle bussen zullen wel de hele tijd tot 18.00 uur Plein 1944 aandoen en via de singels terugrijden.

Woensdag 18 juli
Op 18 juli wordt Plein 1944 tot 10.00 uur door alle bussen aangedaan. In verband met de doortocht van het wandellegioen via de Doddendaal, Bloemerstraat, In de Betouwstraat e.v. wordt daarna gehalteerd aan de haltes aan de Nassausingel en de St. Canisiussingel, halte centrum-interliner.

Donderdag 19 juli
Lijn 6 rijdt van 09.00 tot 18.00 uur via de Terwindtstraat en de rijksweg N325 naar Beek.

Vrijdag 20 juli
Op 20 juli doen de bussen tot ongeveer 18.00 uur Plein 1944 aan. De lijnen 1, 5 en 11 volgen weer de omleiding door Nijmegen-Oost. Lijn 9 (normaal via de Radboud) rijdt nu vanaf 10.00 uur niet via de Radboud maar de St. Jacobslaan. Tijdens de intocht moeten (vanaf 10.00 uur) alle bussen die normaal via de St. Annastraat rijden een alternatieve route volgen. De lijnen 6, 8, 9, 10, 90, 91 en 92 gaan vanaf het Station naar de Graafseweg en rijden vervolgens door Willemskwartier en Hazenkamp naar de Hatertseweg.

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij K.A.N. klantenservice, tel. 0800-1574.


4. Gratis fietsen stallen in de binnenstad
Om iedereen die tijdens de Vierdaagsefeesten met de fiets naar het centrum komt in staat te stellen zijn / haar tweewieler veilig te stallen, zijn er tijdens de Vierdaagse en Vierdaagsefeesten zes extra stallingsmogelijkheden. Daarnaast kan men gebruik maken van de vier permanente fietsenstallingen in en rond het centrum (stalling Bisschop Hamerstraat, Scheidemakershof, Molenstraat naast de kerk en de Stationsrijwielstalling).

In de binnenstad zijn de fietsenstallingen gratis en bewaakt, waarbij aansluiting is gezocht bij het gemeentelijk stallingsbeleid. De stallingen voor de lopers van de Vierdaagse aan de Waldeck Pyrmontsingel en de school aan de Prins Hendrikstraat zijn bewaakt. Hiervoor moet wel worden betaald, zodat de lopers ook een gegarandeerde stallingsmogelijkheid hebben. In alle stallingen moet wel voor motoren worden betaald.

Hierbij een overzicht van alle mogelijkheden om de komende week de fiets veilig te stallen.
Locatie Openingstijden Tarieven
f EUR
Stationsstalling
Stationsplein 7
(J.Jacobs) za 14-7:

07.00-01.30 uur
zo 15-7:

08.00-01.30 uur
ma 16-7 t/m
do 19-7:

06.00-01.30 uur
vr 20-7:

06.00-03.00 uur Fiets
Bromfiets
Motor
2,00
3,25
4,25

0,91

1,47

1,93


Kelder Molenstraat
(naast kerk)
za 14-7 10.00-17.30 uur
zo 15-7 12.00-17.30 uur ma 16 t/m
do 19-7 10.00-18.30 uur Fiets
Bromfiets
gratis
gratis
gratis
gratis

Scheidemakers
-hof
(F.Spies) za 14-7:
8.30-17.15 uur
zo 15-7: gesloten
ma 16 t/m
do 19-7:
8.30-18.15 uur Fiets
Bromfiets
gratis
gratis
gratis
gratis

Waldeck Pyrmontsingel
(R. Wagner) ma 16 t/m vrij 20-7
24 uur per dag Week:
Fiets
Bromfiets
Motor
Dag:
Fiets
Bromfiets
Motor
-
13,50
13,50
15,-
-
3,50
3,50
4,-
-
6,13
6,13
6,81
-

1,59

1,59

1,82


Terrein school
Prins Hendrikstraat
(F. Spies) di 17 t/m do 19-7:

02.30-18.15 uur
vrij 20-7:

02.30-19.30 uur Week:
Fiets
Bromfiets
Motor
Dag:
Fiets
Bromfiets
Motor
-
13,50
13,50
15,-
-

3,50
3,50

4,-
-
6,13
6,13
6,81
-

1,59

1,59

1,82


Oostvleugel parkeergarage Mariënburg
(Bureau Toezicht- DSB) za 14-7:

12.00-02.00 uur
zo 15-7:

11.00-02.00 uur
ma 16-7:

12.00-02.00 uur
di 17-7 t/m
do 19-7:

17.00-02.00 uur
vrij 20-7:

09.00-03.00uur
Fiets
Bromfiets
Motor
gratis
gratis

4,-
gratis
gratis

1,82


Parkeerterrein Nassausingel
(R. Wagner) dagelijks:

11.45-02.15 uur Fiets
Bromfiets
Motor
gratis
gratis

4,-
gratis
gratis

1,82


Waalkade, nabij Passantenhaven
(R. Wagner) dagelijks:

11.45-02.15 uur Fiets
Bromfiets
Motor
gratis
gratis

4,
gratis
gratis

1,82


St.Josephhof, Hoek Derde Walstraat
(R. Wagner) dagelijks:

11.45-02.15 uur Fiets
Bromfiets
Motor gratis
gratis

4,- gratis
gratis

1,82


Voorstadslaan, Nabij Hezelpoort
(Stichting Infrastructuur Oude Stad) dagelijks:
24 uur Fiets
Bromfiets
Motor
gratis
gratis

4,-
gratis
gratis

1,82


Bisschop Hamerstraat
(Bureau Toezicht -DSB) dagelijks:

10.00-04.00 uur Fiets
Bromfiets
gratis
gratis
gratis
gratis

Stalling fietsen
Om de veiligheid tijdens de Vierdaagsefeesten zo goed mogelijk te waarborgen, geldt aansluitend bij het vigerende gemeentelijk fietsenstallingsbeleid in de binnenstad en met name het gebied Koningstraat-Pauwelstraat-Ziekerstraat-Molenstraat (hoek Ziekerstraat)-Plein 1944-Korte Molenstraat een verbod om fietsen te stallen. Dit verbod is met borden aangegeven. Wie zich niet aan het stallingsverbod houdt, zal de nodige moeite moeten doen om zijn/haar fiets terug te krijgen: fietsen in het verboden gebied worden verwijderd en voor rekening van de eigenaar naar het voormalig pand van 'Habbekrats' aan de Ziekerstraat vervoerd. De kosten voor teruggave bedragen minimaal
f 25,00 (EUR 11,34).


5. Afsluiting binnenstad

In de week van de Vierdaagsefeesten is vrijwel alle ruimte in de binnenstad nodig om plaats te bieden aan de festiviteiten en hun bezoekers. Het centrum is daarom van zaterdag 14 tot en met vrijdag 20 juli elke avond afgesloten en op drie middagen. Per dag is de situatie als volgt:

Zaterdag 14 juli afsluiting vanaf 18.00 uur (Molenstraat vanaf 12.00 uur)
Zondag 15 juli afsluiting vanaf 12.00 uur Maandag 16 juli afsluiting vanaf 12.00 uur (Molenpoortdak bereikbaar) Dinsdag 17 juli afsluiting vanaf 18.00 uur Woensdag 18 juli afsluiting vanaf 18.00 uur Donderdag 19 juli afsluiting vanaf 18.00 uur Vrijdag 20 juli afsluiting vanaf 12.00 uur

Doortocht wandellegioen
Op dinsdag 17 juli moet het verkeer op (delen) van de Wedren/Julianaplein, Prins Bernhardstraat, Oranjesingel, Van Schevichavenstraat, Van Broeckhuijsenstraat, Hertogplein, Gerard Noodtstraat en de St. Jorisstraat wijken voor de wandelaars. Die komen daar zowel 's morgens na de start door als 's middags bij terugkeer. Op woensdag 18 juli zijn in verband met de doortocht van de wandelaars vanaf ongeveer 10.00 uur de toegangen tot de binnenstad via de Doddendaal, Smetiusstraat en de Van Schevichavenstraat afgesloten en lopen de wandelaars via de route Doddendaal, Bloemerstraat, In de Betouwstraat, Van Welderenstraat richting de finish. In deze straten is dan ook geen verkeer mogelijk.

Wegsleepregeling
Tijdens de afsluiting wordt opgetreden tegen het parkeren vóór de afzettingen en op de rijbanen. Auto's die daar ondanks waarschuwingsborden toch worden neergezet, worden weggesleept. Zo blijft het centrum bereikbaar voor hulpdiensten.

Waalkade
Ook de Waalkade wordt afgesloten. Aan de westkant komt een afzetting ter hoogte van de Lage Markt en aan de oostkant komt er een ter hoogte van de Vleeshouwerstraat.

Roadbarriers omlaag
Van zaterdag 14 tot en met vrijdag 20 juli blijven de meeste roadbarriers in het centrum naar beneden geklapt. Dit gebeurt uit veiligheidsoverwegingen. Een uitzondering geldt voor de roadbarriers in de Mr. Hermanstraat-Snijderstraat en in de Ziekerstraat.

Taxi's en bussen
Behalve op vrijdagmiddag (tot ongeveer 18.00 uur) rijden tijdens de afsluiting ook geen taxis en bussen door de binnenstad. Informatie over omleidingsroutes en bijbehorende haltes van de bussen is elders in dit persbericht te vinden. Voor de taxis komen rond het afgezette gebied vijf tijdelijke standplaatsen: - in de Smetiusstraat nabij het Kolpinghuis; - in de Bisschop Hamerstraat;
- op de Doddendaal tussen Plein 1944 en Regulierstraat; - op de Waalkade tussen Voerweg en Casino; - op het Hertogplein ter hoogte van Osnabrugge.


6. Parkeeraccommodaties

Als de binnenstad afgesloten is voor het verkeer, blijven de grote parkeeraccommodaties in het centrum grotendeels bereikbaar en beschikbaar. De parkeergarages Kelfkensbos, Eiermarkt en Pijkestraat/Hezelstraat zijn van zaterdag 14 t/m vrijdag 20 juli dag en nacht geopend. Dit geldt ook voor de parkeergarage Mariënburg, maar inrijdend verkeer is na 18/30 uur niet meer mogelijk. Ook het parkeerdak Molenpoort is bereikbaar via de op-/afrit aan de Tweede Walstraat, via de route van Broeckhuijsenstraat, Van Schevichavenstraat, Eilbrachtstraat en Tweede Walstraat. In verband met de drukte rond het vuurwerk worden op dinsdagavond 17 juli extra veiligheidsmaatregelen genomen. Daarom is de parkeergarage Eiermarkt deze avond van 23.00 tot 00.30 uur gesloten. Automobisten kunnen de garage na 00.30 uur weer verlaten. Deze maatregel wordt genomen om te voorkomen dat nabij de Voerweg / St. Jorisstraat / Kelfkensbos te grote verkeersopstoppingen ontstaan.

Extra parkeergelegenheid bij Lent en Hezelpoort Voor de bezoekers van de Vierdaagsefeesten en de Vierdaagse wordt evenals voorgaande jaren een transferium (parkeren en openbaar vervoer per shuttle) ingericht in Lent (aan de Zaligestraat/Oosterhoutsedijk) met een capaciteit van 3.000 auto's. Voor f 5,00 kan de bezoeker daar zijn auto kwijt om vervolgens voor f 3,00 met het openbaar vervoer naar de stad te worden gebracht. Verder kunnen op het voormalig rangeer-terrein van NS achter de Hezelpoort aan de Voorstadslaan nog zo'n 250 auto's worden geparkeerd. Dit parkeerterrein is dag en nacht open.
In en rond de binnenstad kan tijdens de Vierdaagsefeesten onder andere nog worden geparkeerd langs de Voerweg, op het parkeerterrein Nassau-singel, het parkeerterrein aan de Van Diemerbroeckstraat, bij de passantenhaven aan de Waalkade, de St. Josephhof en op de openbare parkeergelegenheid nabij het Casino. Ook de parkeergelegenheid bij Triavium is beschikbaar. Voor het vervolgen van de weg naar het stads-centrum kan dan gebruik worden gemaakt van het openbaar vervoer via het nabij gelegen bus- en NS-station. Shuttle-vervoer is hier niet mogelijk.

Waar parkeren tijdens de Vierdaagse 2001 / Vierdaagsefeesten?
1. Transferium Lent (Zaligestraat-Oosterhoutsedijk) te bereiken via de weg Arnhem Nijmegen-A325.
Capaciteit: ruim 3.000 auto's; aansluitend openbaar vervoer Dag en nacht geopend.
Parkeertarief f 5,00 (EUR 2,27)
Retourkaartje openbaar vervoer f 3,00 (EUR 1,36) per persoon. Bewaking aanwezig.

2. Parkeergarage Kelfkensbos.
Capaciteit: 500 plaatsen
Dag en nacht geopend.
Parkeertarief f 2,75 (EUR 1,25) per uur; f 8,50 (EUR
3,86) per dag.
Bewaking aanwezig.

3. Parkeergarage Eiermarkt.
Capaciteit: 300 plaatsen
Dag en nacht geopend.
Parkeertarief f 2,75 (EUR 1,25) per uur; f 8,50 (EUR
3,86) per dag.
Bewaking aanwezig.

4. Parkeergarage Mariënburg.
Capaciteit: 200 plaatsen
Dag en nacht geopend. Inrijden na 18.30 uur niet meer mogelijk. Parkeertarief f 2,75 (EUR 1,25) per uur; f 8,50 (EUR
3,86) per dag.

5. St. Josephhof.
Capaciteit: 100 plaatsen
Parkeertarief f 3,25 (EUR 1,47) per uur; f 9,00 (EUR
4,08) per dag.

6. Parkeergarage Hezelstraat
Capaciteit: 100 plaatsen
Dag en nacht geopend.
Parkeertarief f 2,75 (EUR 1,25) per uur; f 8,50 (EUR
3,86) per dag.
Woensdag niet bereikbaar tussen 10.00 en 17.30 uur.
7. Voormalig rangeerterrein NS Voorstadslaan (achter de Hezelpoort). Capaciteit: 250 plaatsen
Dag en nacht geopend.
Parkeertarief f 6,00 (EUR 2,72).

8. Terrein Limos (uitsluitend Vierdaagselopers). Capaciteit: 700 plaatsen
Openingstijden: 03.45 tot 18.00 uur Parkeertarief f 27,50 / EUR 12,48 (weekkaart) Kaartverkoop maandag 16 juli 2001 vanaf startterrein Vierdaagse Wedren.


7. Vlaggenparade en intocht

Voor de Vlaggenparade op maandag 16 juli in het Goffertstadion, de ceremoniële opening van de Internationale Vierdaagse-afstandsmarsen, en de glorieuze intocht van de wandelaars op de St. Annastraat en de Oranjesingel vrijdag 20 juli zijn kaartjes te koop voor de tribunes. De voorverkoopadressen zijn verspreid over de hele stad te vinden. Voor de Vlaggenparade kunnen er tot en met 14 juli kaarten gekocht worden en tot en met 18 juli voor de intocht. De resterende kaarten worden verkocht op maandag 16 juli vanaf 16.00 uur aan de kassa's van het Goffertstadion en op vrijdag 20 juli aan de kassa's rond het Keizer Karelplein.
Een kaartje voor de Vlaggenparade kost f 12,75 (EUR 5,79). De goedkoopste tribuneplaatsen voor de intocht kosten f 7,50 (EUR 3,40). Voor een zitplaats op de gunstiger gesitueerde tribunes moet, afhankelijk van de kwaliteit en locatie f 10,- (EUR 4,54), f 12,50 (EUR 5,67) of f 15,- (EUR 6,81) worden betaald. In de voorverkoop betaalt u een extra toeslag.


8. Telefoonnummers voor vragen en klachten
Met betrekking tot de Vierdaagsefeesten: Secretariaat Actief Comité Binnenstad Nijmegen: tel. 024-3233163 (dagelijks 10.00 -24.00 uur)

Met betrekking tot de Vierdaagse:
Algemeen secretariaat KNBLO op de Wedren: tel. 024-3655555 of
024-3655500.

Coördinator Vierdaagsefeesten bij de gemeente: tel. 024-3292770

Bureau regulering openbare ruimte gemeente Nijmegen: tel. 024-3292929 of 024-3292771 (Kantoren Mariënburg 8, eerste verdieping, bereikbaar op werkdagen vanaf 09.30 uur)

Politie district stad Nijmegen: tel. 024 -3276000

Alle gemeentelijke gebouwen zijn op vrijdag 20 juli gesloten in verband met de intocht van de Vierdaagse. Het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis is op zaterdag 21 juli geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Deel: ' Nijmegen klaar voor Vierdaagsefeesten en Vierdaagse '
Lees ook