Gemeente Nijmegen

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Telefoon (024) 329 91 11
Telefax (024) 329 23 78
E-mail gemeente@nijmegen.nl

Postadres
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

persbericht

Datum Nummer persbericht
9 juli 2002 p117

Nijmegen klaar voor Vierdaagsefeesten en Vierdaagse

Nijmegen maakt zich op voor de 33e Vierdaagsefeesten en de 86e Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen. Meer dan 40.000 wandelaars en een veelvoud aan feestgangers kunnen in de binnenstad genieten van zo'n 30 podia vermaakcentra met maar liefst 50.000 terrasstoelen. Vanaf zaterdag 13 juli is Nijmegen weer vol van de Vierdaagsefeesten en de Vierdaagse. Om alles goed te laten verlopen en om voor de wandelaars een vrije en veilige doortocht en een feestelijke intocht mogelijk te maken moeten, zoals ieder jaar, tal van verkeers- en andere maatregelen worden genomen en voorzieningen worden getroffen.

Inhoud:

1. aandacht voor het milieu

2. aandacht voor veiligheid

3. omrijden voor wandelaars

4. openbaar vervoer

5. fietsen stallen in het centrum

6. afsluiting binnenstad

7. parkeren

8. vlaggenparade en intocht

9. telefoonnummers voor vragen en klachten
1. Aandacht voor het milieu


Massale festiviteiten leveren veel afval op. Tijdens de Vierdaagsefeesten zet de Dienst Afvalstoffen en Reiniging dan ook veel mensen en materieel in om de binnenstad weer schoon te maken. De gemeente beperkt zich echter niet tot opruimen. In samenwerking met de organisatoren zijn enkele projecten opgezet die ervoor moeten zorgen dat er minder vervuiling ontstaat. Op het Valkhof worden recyclebare hardplastic glazen gebruikt. Om veiligheidsredenen mag tijdens de Vierdaagsefeesten alleen gebruik worden gemaakt van plastic glazen. Evenals voorgaande jaren geldt in het kader van het tegengaan van zwerfvuil een verbod op het verspreiden van folders, zowel in het Goffertpark tijdens de Vlaggenparade, langs de routes van de Vierdaagse als in de binnenstad. Er zal frequent worden gecontroleerd op de van gemeentewege voorgeschreven geluidsnormen om klachten over geluidsoverlast tegen te gaan en te verminderen.

Daarnaast worden er ook andere maatregelen getroffen, zoals gratis bewaakte fietsenstallingen en goedkoper openbaar vervoer. In de hele binnenstad en langs de routes van de Vierdaagse zijn tal van toiletvoorzieningen geplaatst om wildplassen zoveel mogelijk te voorkomen. Tijdens de Vierdaagsefeesten zijn door de gemeente voor invaliden toegankelijke toiletten geplaatst op de Bisschop Hamerstraat, Mariënburg (zijde Hertogstraat), Plein 1944, Hoogstraat/Kelfkensbos en Waalkade.


2. Extra aandacht voor veiligheid


Veiligheid is altijd een belangrijk aandachtspunt bij de organisatie van de Vierdaagsefeesten en de Vierdaagse. Evenals vorig jaar is bij de organisatie van de Vierdaagsefeesten en wandelmarsen een speciale veiligheidswerkgroep van de gemeente Nijmegen samen met politie, brandweer, GHOR en de organisaties Actief-Comité Binnenstad Nijmegen en KNBLO aan de slag gegaan. Dit jaar wordt het vervolg van het vorig jaar in gang gezette veiligheidsprogramma zichtbaar. Onder andere door grote EXIT-banners op de vermaakcentra, het met kleur aangeven van minder drukke looproutes in de binnenstad, zodat bezoekers zich ook buiten de grote drukte om kunnen verplaatsen en het gebruik van lichtkranten om het publiek te attenderen op grote drukte bij sommige vermaakcentra. Voor de gehele binnenstad geldt een verbod op het gebruik van glas op de openbare weg, inclusief de terrassen. Ook is het verboden alcoholhoudende drank in glasverpakking te verkopen in de avonduren van 18.00 tot 9.00 uur. Voor de Vierdaagse geldt, dat de veiligheid is vergroot door de Bijleveldsingel en een groter gedeelte van het Julianapark bij de start-en finishlokatie te betrekken, waardoor meer ruimte voor wandelaars en publiek aanwezig is. Voorts loopt de intocht op vrijdag niet zoals vorig jaar over de Bijleveldsingel maar via de Waldeck Pyrmontsingel naar de Wedren/Julanaplein en -park. In de binnenstad zijn de straten, die als publieksroute zijn aangewezen verbreed tot zeven meter. Dat betekent dat een aantal terrassen uitventpunten, tapplaatsen en podia is verplaatst.

Waalkade
Voor het eerst zal dit jaar van dinsdag tot en met vrijdag een vermaakcentrum zijn gesitueerd aan de westelijke Waalkade, nabij het labyrint. Tussen de hoog-watervrije steiger en het labyrint staan voorts de nodige publieks-attracties en zullen door de turnvereniging "De Hazenkamp" demonstraties worden gegeven.Uiteraard is het spectaculaire vuurwerk op dinsdagavond ook vanaf de westelijke Waalkade uitstekend te zien.

Bewegwijzering
De informatievoorziening aan het publiek gebeurt via een speciaal ontwikkeld bewegwijzeringsysteem verwijst van de ingangen van de stad (Station, Bisschop Hamerstraat, Ziekerstraat, Mariënburgsestraat, Hertogstraat en Kelfkensbos) naar de vermaaklocaties en omgekeerd. Ook wordt op de vermaakcentra verwezen naar de andere vermaakcentra. Het publiek wordt gewezen op alternatieve looproutes, via onder meer een zestal lichtkranten.De in- en uitgangen van de vermaakcentra worden aangegeven door EXIT-banners. Bij het inventariseren van de knelpunten zijn onder andere videobeelden gebruikt die vorig jaar gemaakt zijn van de mensenmassa's. Ook dit jaar wordt weer beeldmateriaal verzameld. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de vaste videocamera's in de stad en extra camera's. Daarnaast maken helikopters van het Korps Landelijke Diensten van de politie luchtopnames.


3. Omrijden voor wandelaars

Op de vier wandeldagen -16 tot en met 19 juli- worden binnen en buiten de stad op tal van plaatsen maatregelen genomen om de Vierdaagse-deelnemers een veilige doortocht te verlenen. In het overzicht staat globaal aangegeven langs welk traject op een bepaalde dag maatregelen te verwachten zijn. Stremmingen op belangrijke verkeersroutes worden apart vermeld.

Maandag 15 juli
Op 15 juli is buiten het centrum vrijwel niets aan de hand. Alleen de Vlaggenparade, 's avonds in het Goffertstadion geeft aanleiding tot maatregelen. Vanaf 16.30 uur is de Oude Mollenhutseweg in één richting (van Jonkerbosplein naar Hatertseweg) afgesloten.

Dinsdag 16 juli
Op de eerste wandeldag trekt het Vierdaagselegioen de Waal over. Het legioen trekt Lent door via de route Griftdijk Zuid, het 'tunneltje', de Tuinstraat, de Schoolstraat, de Begoniastraat, de Petuniastraat en de Laauwickstraat richting Vossepelsestraat. Een groot deel van deze dag is er een stremming op het traject Coehoornstraat-Prins Bernhardstraat en de aansluitende route door het centrum. Ook op de Heijendaalseweg kan het verkeer vertraging oplopen.

Woensdag 17 juli
Deze dag wordt er richting Wijchen gewandeld. De uitvalsroute leidt via Heijendaalseweg-Houtlaan-St.Annastraat-Oude Molenweg-Vossenlaan-Oude Mollenhutseweg-Park Jonkerbosch-Edelstenenbuurt-Van Hogendorpstraat-Treubstraat-Thorbeckestraat-Donker Curtiusstraat-Couwenbergstraat-Van Boetbergweg. In de ochtenduren zijn de Van Boetbergweg en de Hatertseweg vanaf de Weg door Jonkerbos afgesloten voor verkeer staduitwaarts.
Bij binnenkomst lopen de wandelaars via de route Industrieweg, Industrieplein,Kanaalstraat,Waterstraat,Biezenstraat,Voorstadslaan,Lange Hezelstraat, Parkweg, Doddendaal, Bloemerstraat, In de Betouwstraat e.v.

Donderdag 18 juli
Op de dag van de Zevenheuvelenweg vertrekken de wandelaars via de Prins Bernhardstraat-Coehoornstraat-Heijendaalseweg (stremming dus op dit traject)-Houtlaan-Grootstal richting Malden. Ze komen de stad weer binnen via de Oude Kleefsebaan/Berg en Dalseweg (oostelijk van de Sophiaweg afgesloten voor verkeer staduitwaarts)-Kwakkenbergweg (afgesloten)-Postdwarsweg-Dommer van Poldersveldtweg-Van't Santstraat-Groesbeeksedwarsweg-Fort Kijk in de Potstraat. In de middag zijn ook op de d'Almarasweg stremmingen te verwachten.

Vrijdag 19 juli
Deze dag leidt de startroute via Heijendaalseweg (stremming)-Scheidingsweg(stremming)-Grootstalselaan naar de Malderburchtstraat en vervolgens via de Couwenburgstraat-Hatertseweg-Van Boetbergweg (tot de Van Apelterenweg staduitwaarts afgesloten)-Weezenhof-Staddijk richting Overasselt. In verband met de intocht is vanaf ongeveer 10.00 uur de St.Annastraat van begin tot eind afgesloten. Stadsverkeer kan de 'Via Gladiola' alleen oversteken op de kruispunten Houtlaan-Oude Molenweg en Groenestraat-Groenewoudseweg.Het gedeelte van de Oranjesingel dat deel uitmaakt van het intochttraject is eveneens verkeersvrij.


4. Openbaar vervoer

Blarenpas
De blarenpas is een speciale meerdagenkaart, die onbeperkt geldig is op alle vroegrit-bussen en de ritten van de normale dienstregeling. Deze pas is alleen geldig van maandag 15 t/m vrijdag 19 juli en is niet geldig op nachtritten. De blarenpas is verkrijgbaar bij de voorverkooploketten op het Stationsplein en alleen op maandag 15 juli bij de info-stand van Novio en Hermes bij de Wedren/Bijleveldsingel.
Het tarief van de blarenpas bedraagt:

1-ster (1 zone) vol tarief EUR 8,90, reductietarief EUR 5,65
2-ster (2 en 3 zones) vol tarief EUR 15,25, reductietarief EUR 9,65
3-ster (4 en 5 zones) vol tarief EUR 22,80, reductietarief EUR 14,45
Vroegrit- en nachtritbussen
De vroegrit-bussen rijden volgens een speciale dienstregeling voor de lopers van dinsdag tot en met vrijdag. De nachtrit-busssen rijden eveneens volgens een speciale diensregeling voor de bezoekers aan de Vierdaagsefeesten in de nachten van zaterdag op zondag t/m vrijdag op zaterdag. Het tarief bedraagt:

1 en 2 zones EUR2,45
3 en meer zones EUR4,35

Kaarten voor deze ritten zijn te koop bij de voorverkooploketten op het Stationsplein in Nijmegen en bij de chauffeurs in de bussen.

Bussen en treinen voor vroege starters en late stappers Tijdens de Vierdaagsefeesten is het openbaar vervoer in en om Nijmegen bijna 24 uur per dag in bedrijf. Op de wandeldagen rijden er vanaf ongeveer 02.45 uur extra bussen vanuit diverse buitenwijken en omliggende gemeenten naar de startplaatsen in het centrum. Om feestgangers naar hun huis of hun logiesadres te brengen, zijn er te beginnen met de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 juli tot en met de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 juli tussen half een en drie uur 's nachts regelmatig extra late busdiensten. Een groot deel van de week is dus vrijwel 24 uur per dag openbaar vervoer beschikbaar. De Nederlandse Spoorwegen laten ook diverse extra treinen rijden. Een overzicht van alle extra bus- en treindiensten is verkrijgbaar bij de vervoersbedrijven.

Busroutes tijdens Vierdaagse

Zaterdag 13 juli, zondag 14 juli en maandag 15 juli 2002:

Novio, Hermes, Connexxion en Niagg ( lijnen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 31,32,33, 58, 80en 82) rijden de gehele dag via Singels en de Nassausingel en doen het Centrum (Plein 1944, Burchtstraat, van de Brugghenstraat en Hunnerpark) niet aan. Vervangende haltes: Nassausingel en halte "Centrum" (interliner halte) op de Canisiussingel.

Extra bijzonderheden op bovenstaande dagen: Lijn 1 rijdt via de Van Oldenbarneveltstraat en de Groenewoudseweg van en naar het C.S..
Lijn 8 rijdt via Hulzenseweg en Winkelsteegseweg in beide richtingen (camping Winkelsteeg) vervallen halte hierdoor halte "Groenschool". Lijn 11 rijdt via de Kronenburgsingel, Stieltjesstraat, C.S. van Oldenbarneveltstraat, Stijn Buysstraat, St. Annastraat, Groenwoudseweg naar Brakkenstein v.v..
Vervallen haltes, Parkweg, Plein 1944, Smetiusstraat Fransestraat, Kazerne. Vervangende halte: Stijn Buysstraat.
Lijn 85 rijdt via de Kronenburgersingel van en naar het C.S..

Dinsdag 16 juli 2002:

Novio, Hermes, Connexxion en Niagg ( lijnen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 26, 31,32,33, 58, 80, 82 en 412) rijden de gehele dag via Singels en de Nassausingel en doen het Centrum (Plein 1944, Burchtstraat, van de Brugghenstraat en Hunnerpark) niet aan. Vervangende haltes: Nassausingel en halte "Centrum" (interliner halte) op de Canisiussingel.

Extra bijzonderheden op bovenstaande dag: Lijn 1 rijdt via de Van Oldenbarneveltstraat en de Groenewoudseweg van en naar het C.S..
Lijn 3 naar Oosterhout rijdt vanaf aanvangdienst tot 18.00 uur via de Lentse lus tot halte Groenestraat/Asdonksestraat dit is het tijdelijke eindpunt. De bussen van lijn 3 naar Zetten rijden van aanvang dienst tot 18.00 uur via de A325 en de A15 van en naar Zetten.
Lijn 8 rijdt via Hulzenseweg en Winkelsteegseweg in beide richtingen (camping Winkelsteeg) vervallen halte hierdoor halte "Groenschool". Lijn 11 rijdt via de Kronenburgsingel, Stieltjesstraat, C.S. van Oldenbarneveltstraat, Stijn Buysstraat, St. Annastraat, Groenwoudseweg naar Brakkenstein v.v..
Vervallen haltes, Parkweg, Plein 1944, Smetiusstraat Fransestraat, Kazerne. Vervangende halte: Stijn Buysstraat.
Lijn 25 rijdt vanaf het C.S. via de Spoorkuil, St. Annastraat Groenewoudseweg de Heyendaalseweg v.v.
Lijn 85 rijdt via de Kronenburgsingel van en naar het C.S.. Lijn 412 rijdt komende vanaf Arnhem via de Waalburg Traianusplein, Mr. Franckenstraat, Berg en Dalseweg, Heijdenrijckstraat, Daalseweg, Koolemans Beijnenstraat Groesbeekseweg naar de Heijendaalseweg en vanaf hier de normale route. v.v..

Woensdag 17 juli 2002:

Novio, Hermes, Connexxion en Niagg ( lijnen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 26, 31,32,33, 58, 80, 82 en 412) rijden de gehele dag via Singels en de Nassausingel en doen het Centrum (Plein 1944, Burchtstraat, van de Brugghenstraat en Hunnerpark) niet aan. Vervangende haltes: Nassausingel en halte "Centrum" (interliner halte) op de Canisiussingel.

Extra bijzonderheden op bovenstaande dag: Lijn 1 rijdt vanaf Beuningen tot 18.00 uur via de A73 naar het C.S. Nijmegen en vervolgens via de Van Oldenbarneveltstraat en de Groenewoudseweg naar Brakkenstein en door naar Molenhoek v.v.. Lijn 4 heeft een tijdelijk eindpunt tot 10.00 uur op de St.Jacobslaan halte "Archimedesstraat".
Lijn 6 rijdt tot 18.00 uur niet via de Weurtseweg maar via de Marialaan en de Inustrieweg.
Lijn 8 rijdt via Hulzenseweg en Winkelsteegseweg in beide richtingen (camping Winkelsteeg) vervallen halte hierdoor halte "Groenschool". Lijn 9 rijdt tot 18.00 uur niet via de Weurtseweg maar via de Marialaan en de Inustrieweg.
Lijn 11 rijdt vanaf Beuningen tot 18.00 uur via de A73 naar het C.S. Nijmegen en vervolgens via de Van Oldenbarneveltstraat en de Groenewoudseweg naar Brakkenstein
Lijn 25 rijdt vanaf het C.S. via de Spoorkuil, St. Annastraat Groenewoudseweg de Heyendaalseweg v.v.
Lijn 85 rijdt via de A 73 van en naar Beuningen. Lijn 89 rijdt niet door het Waterkwartier tot 18.00 uur. Lijn 412 rijdt komende vanaf Arnhem via de Waalburg Traianusplein, Mr. Franckenstraat, Berg en Dalseweg, Heijdenrijckstraat, Daalseweg, Koolemans Beijnenstraat Groesbeekseweg naar de Heijendaalseweg en vanaf hier de normale route. v.v..

Donderdag 18 juli 2002:

Novio, Hermes, Connexxion en Niagg ( lijnen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 26, 31, 32, 33, 58, 80, 82 en 412) rijden de gehele dag via Singels en de Nassausingel en doen het Centrum (Plein 1944, Burchtstraat, van de Brugghenstraat en Hunnerpark) niet aan. Vervangende haltes: Nassausingel en halte "Centrum" (interliner halte) op de Canisiussingel.

Extra bijzonderheden op bovenstaande dag: Lijn 1 rijdt via de Van Oldenbarneveltstraat en de Groenewoudseweg van en naar het C.S..
Lijn 2 rijdt tot 18.00 uur naar de St.Maartenskliniek via de Tooropstraat en de Broerdijk naar de Hengstdalseweg v.v. Vervallen haltes: van 't Santstraat en Koningshof. Lijn 5 rijdt tot 18.00 uur richting Groesbeek niet verder dan halte "Stekkenberg" dit is het tijdelijke eindpunt. Lijn 8 rijdt van 09.00 uur tot 18.00 uur niet via Berg en Dal naar Beek maar via de Nieuwe Ubbergseweg-N325 v.v..
Lijn 25 rijdt vanaf het C.S. via de Spoorkuil, St. Annastraat Groenewoudseweg de Heyendaalseweg v.v.
Lijn 412 rijdt komende vanaf Arnhem via de Waalburg Traianusplein, Mr. Franckenstraat, Berg en Dalseweg, Heijdenrijckstraat, Daalseweg, Koolemans Beijnenstraat Groesbeekseweg naar de Heijendaalseweg en vanaf hier de normale route. v.v..

Vrijdag 19 juli 2002:

Novio, Hermes, Connexxion en Niagg ( lijnen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 26, 31,32,33, 58, 80, 82 en 412) rijden de gehele dag via Singels en de Nassausingel en doen het Centrum (Plein 1944, Burchtstraat, van de Brugghenstraat en Hunnerpark) niet aan. Vervangende haltes: Nassausingel en halte "Centrum" (interliner halte) op de Canisiussingel.

Extra bijzonderheden op bovenstaande dag: Lijn 1 rijdt van aanvangdienst tot 19.00 uur vanaf het C.S. via Keizer Karelplein, Oranjesingel, Daalseweg, Groesbeekseweg naar de Heijendaalseweg tot Brakkenstein v.v. en gaat niet door naar Malden en Molenhoek. Lijn 3 rijdt van aanvangdienst tot 19.00 uur vanaf het C.S. via het Willemskwartier de Br.Poort v.v.
Lijn 5 rijdt van aanvangdienst tot 19.00 uur vanaf het C.S. via Keizer Karelplein, Oranjesingel, Daalseweg, Groesbeekseweg, Heijendaalseweg en de Kapitelweg naar Groesbeek v.v..
Lijn 6 rijdt van aanvangdienst tot 19.00 uur vanaf het C.S. via het Willemskwartier, St. Jacobslaan, Edisonstraat Grootstalselaan naar de Br. Poort v.v.
Lijn 9 rijdt van aanvangdienst tot 19.00 uur vanaf de Br. Poort via de Grootstalselaan, Edisonstraat, St Jacobslaan, Steenbokstraat, Dobbelmanweg, Willemskwartier naar het C.S. v.v..
Lijn 10 rijdt van aanvang dienst tot eindedienst via het Willemskwartier naar de Br. Poort.
Lijn 25 rijdt via de Daalseweg, Groesbeekseweg en de Heijendaalseweg naar de Universiteit.

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij K.A.N. klantenservice, tel.
0800-1574.


5. Gratis fietsen stallen in de binnenstad
Om iedereen die tijdens de Vierdaagsefeesten met de fiets naar het centrum komt in staat te stellen zijn/haar tweewieler veilig te stallen, zijn er tijdens de Vierdaagse en Vierdaagsefeesten extra stallingsmogelijkheden. Dat kan op de Voorstadslaan/achter Hezelpoort, op het parkeerterrein Nassausingel (zijde Kolpinghuis en de Waalkade, oostzijde), Sint Josephhof/Derde Walstraat Daarnaast kan men gebruik maken van de vijf permanente fietsenstallingen in en rond het centrum (stalling Bisschop Hamerstraat, Scheidemakershof, Molenstraat naast de kerk en oostvleugel parkeergarage Mariënburg en de Stationsrijwielstalling).

Op de stationsfietsenstalling na zijn in de binnenstad de fietsenstallingen gratis en bewaakt. De stallingen voor de lopers van de Vierdaagse aan de Waldeck Pyrmontsingel en de school aan de Prins Hendrikstraat zijn bewaakt. Hiervoor moet wel worden betaald, zodat de lopers ook een gegarandeerde stallingsmogelijkheid hebben. In alle stallingen moet wel voor motoren en scooters worden betaald (EUR2,50 per dag).

Stalling fietsen
Om de veiligheid tijdens de Vierdaagsefeesten zo goed mogelijk te waarborgen, geldt aansluitend bij het vigerende gemeentelijk fietsenstallingsbeleid in de binnenstad en met name het gebied Koningstraat-Pauwelstraat-Ziekerstraat-Molenstraat (hoek Ziekerstraat)-Plein 1944-Korte Molenstraat een verbod om fietsen te stallen. Dit verbod is met borden aangegeven. Wie zich niet aan het stallingsverbod houdt, zal de nodige moeite moeten doen om zijn/haar fiets terug te krijgen.


6. Afsluiting binnenstad

In de week van de Vierdaagsefeesten is vrijwel alle ruimte in de binnenstad nodig om plaats te bieden aan de festiviteiten en hun bezoekers. Het centrum is daarom van zaterdag 13 tot en met vrijdag 19 juli elke avond afgesloten en op drie middagen. Per dag is de situatie als volgt:

Zaterdag 13 juli afsluiting vanaf 18.00 uur (Molenstraat vanaf 12.00 uur) Zondag 14 juli afsluiting vanaf 12.00 uur Maandag 15 juli afsluiting vanaf 12.00 uur (Molenpoortdak bereikbaar) Dinsdag 16 juli afsluiting vanaf 18.00 uur Woensdag 17 juli afsluiting vanaf 18.00 uur Donderdag 19 juli afsluiting vanaf 18.00 uur Vrijdag 19 juli afsluiting vanaf 12.00 uur

Doortocht wandellegioen
Op dinsdag 16 juli moet het verkeer op (delen) van de Wedren/Julianaplein, Prins Bernhardstraat, Oranjesingel, Van Schevichavenstraat, Van Broeckhuijsenstraat, Hertogplein, Gerard Noodtstraat en de St. Jorisstraat wijken voor de wandelaars. Die komen daar zowel 's morgens na de start door als 's middags bij terugkeer.
Op woensdag 17 juli zijn in verband met de doortocht van de wandelaars vanaf ongeveer 10.00 uur de toegangen tot de binnenstad via de Doddendaal, Smetiusstraat en de Van Schevichavenstraat afgesloten en lopen de wandelaars via de route Doddendaal, Bloemerstraat, In de Betouwstraat, Van Welderenstraat richting de finish. In deze straten is dan ook geen verkeer mogelijk.

Wegsleepregeling
Tijdens de afsluiting wordt opgetreden tegen het parkeren vóór de afzettingen en op de rijbanen. Auto's die daar ondanks waarschuwingsborden toch worden neergezet, worden weggesleept. Zo blijft het centrum bereikbaar voor hulpdiensten.

Waalkade
Ook de Waalkade wordt afgesloten. Aan de westkant komt een afzetting ter hoogte van de Lage Markt en aan de oostkant komt er een ter hoogte van de Vleeshouwerstraat.

Roadbarriers omlaag
Van zaterdag 13 tot en met vrijdag 19 juli blijven de meeste roadbarriers in het centrum naar beneden geklapt. Dit gebeurt uit veiligheidsoverwegingen. Een uitzondering geldt voor de roadbarriers in de Mr. Hermanstraat-Snijderstraat en in de Ziekerstraat. Taxi's en bussen
Behalve op vrijdagmiddag (tot ongeveer 18.00 uur) rijden tijdens de afsluiting ook geen taxis en bussen door de binnenstad. Informatie over omleidingsroutes en bijbehorende haltes van de bussen is elders in dit persbericht te vinden. Voor de taxis komen rond het afgezette gebied vijf tijdelijke standplaatsen:
- in de Smetiusstraat nabij het Kolpinghuis; - in de Bisschop Hamerstraat;
- op de Doddendaal tussen Plein 1944 en Regulierstraat; - op de Waalkade tussen Voerweg en Casino; - op het Hertogplein ter hoogte van Osnabrugge; - kop Burchtstraat.


7. Parkeeraccommodaties

Als de binnenstad afgesloten is voor het verkeer, blijven de grote parkeeraccommodaties in het centrum grotendeels bereikbaar en beschikbaar. De parkeergarages Kelfkensbos, Eiermarkt en Pijkestraat/Hezelstraat zijn van zaterdag 13 t/m vrijdag 19 juli dag en nacht geopend. Dit geldt ook voor de parkeergarage Mariënburg, maar inrijdend verkeer is na 18.30 uur niet meer mogelijk. Ook het parkeerdak Molenpoort is bereikbaar via de op-/afrit aan de Tweede Walstraat, via de route van Broeckhuijsenstraat, Van Schevichavenstraat, Eilbrachtstraat en Tweede Walstraat. In verband met de drukte rond het vuurwerk worden op dinsdagavond 16 juli extra veiligheidsmaatregelen genomen. Daarom is de parkeergarage Eiermarkt deze avond van 23.00 tot 00.30 uur gesloten. Automobilisten kunnen de garage na
00.30 uur weer verlaten. Deze maatregel wordt genomen om te voorkomen dat nabij de Voerweg/St. Jorisstraat/Kelfkensbos te grote verkeersopstoppingen ontstaan. De Pijkestraatgarage is op woensdag 17 juli van 10.00 tot 16.30 uur niet bereikbaar in verband met de doortocht van het Vierdaagselegioen.

Extra parkeergelegenheid bij Lent en Hezelpoort Voor de bezoekers van de Vierdaagsefeesten en de Vierdaagse wordt evenals voorgaande jaren een transferium (parkeren en openbaar vervoer per shuttle) ingericht in Lent (aan de Zaligestraat/Oosterhoutsedijk) met een capaciteit van 3.000 auto's. Voor EUR2,50 kan de bezoeker daar zijn auto kwijt om vervolgens voor EUR1,50 met het openbaar vervoer naar de stad te worden gebracht. Verder kunnen op het voormalig rangeer-terrein van NS achter de Hezelpoort aan de Voorstadslaan nog zo'n 200 auto's worden geparkeerd. Dit parkeerterrein is dag en nacht open.
In en rond de binnenstad kan tijdens de Vierdaagsefeesten onder andere nog worden geparkeerd op het parkeerterrein Nassau-singel, bij de passantenhaven aan de Waalkade, de St. Josephhof en op de openbare parkeergelegenheid nabij het Casino. Ook de parkeergelegenheid bij Triavium is beschikbaar. Voor het vervolgen van de weg naar het stads-centrum kan dan gebruik worden gemaakt van het openbaar vervoer via het nabij gelegen bus- en NS-station. Shuttle-vervoer is hier niet mogelijk.

Openingstijden garages tijdens de Nijmeegse Vierdaagse:
1. Transferium Lent (Zaligestraat-Oosterhoutsedijk) te bereiken via de weg Arnhem Nijmegen-A325
Capaciteit: 3.000 auto's; aansluitend openbaar vervoer, dag en nacht geopend.
Parkeertarief EUR2,50.
Retourkaartje shuttle-bus EUR1,50 per persoon. Bewaking aanwezig.


2. Station Lent
Capaciteit: 150 plaatsen.
Opening: 14 juli 2002.
Vervolgens met de trein naar Nijmegen.


3. Parkeergarage Kelfkensbos
Capaciteit: 600 plaatsen.
Openingstijden: 24 uur
Parkeertarief EUR1,25 per uur, EUR3,80 per dag. Bewaking aanwezig.


4. Parkeergarage Eiermarkt
Capaciteit: 420 plaatsen.
Openingstijden: 24 uur, met uitzondering van dinsdagavond van 23.00-00.30 uur gesloten
Parkeertarief EUR1,25 per uur; EUR3,80 per dag. Bewaking aanwezig.


5. Parkeergarage Hezelstraat
Capaciteit: 128 plaatsen.
Openingstijden: 24 uur, met uitzondering van woensdag van
10.00-17.30 uur niet bereikbaar
Parkeertarief EUR1,25 per uur; EUR3,80 per dag. Bewaking aanwezig


6. Parkeergarage Mariënburg
Capaciteit: 340 plaatsen.
Openingstijden: 24 uur. Inrijden na 18.30 uur niet meer mogelijk, behalve voor vergunninghouders en houders van doorrij-passen. Parkeertarief EUR1,25 per uur; EUR3,80 per dag.


7. St. Josephhof
Capaciteit: 207 plaatsen.
Openingstijden: 24 uur
Parkeertarief EUR1,50 per uur; EUR4,00 per dag Betalen met muntgeld mogelijk bij porto-cabin van 10.00-17.00 uur. Overige tijd met Chipknip of Prepaid Chipknip. Bewaking aanwezig van 10.00-17.00 uur.


8. Waalkade
Capaciteit: 100 plaatsen.
Openingstijden: 24 uur
Parkeertarief EUR1,50 per uur; EUR4,00 per dag Betalen met muntgeld mogelijk bij porto-cabin van 10.00-17.00 uur. Overige tijd met Chipknip of Prepaid Chipknip. Bewaking aanwezig van 10.00-17.00 uur.


9. Parkeerdak Molenpoort .
Capaciteit: 300 plaatsen
Openingstijden: 24 uur, met uitzondering van woensdag van
10.00-17.30 uur niet bereikbaar.
Parkeertarief: EUR1,50 per uur tijdens winkelopeningstijden, na winkelopeningstijden EUR1,50 per uur en EUR4,00 per dag. Bewaking aanwezig.

10. Parkeerterrein Stichting Oude Stad ( Voorstadslaan, achter de Hezelpoort ).
Capaciteit: 200 plaatsen.
Openingstijden: 24 uur
Parkeertarief: EUR3,00 per dag.

Speciale parkeerkaart voor Vierdaagse lopers Op vertoon van een Vierdaagse startkaart kan er een parkeerkaart voor het Limos-terrein (openingstijden 03.45 - 18.00 uur) gekocht worden bij de parkeerpolitie. Deze parkeerkaarten zijn uitsluitend te verkrijgen op maandag 15 juli tussen 09.00-17.00 uur op de Wedren (Start en Finish van de Wandelvierdaagse). De parkeerkaart kost EUR 12.50 en is geldig van 16-19 juli, een parkeerkaart voor alleen 19 juli. kost EUR4,50.

Parkeren op straat
U kunt uw auto natuurlijk ook op straat parkeren in de daarvoor aangegeven plaatsen. Houdt u er echter rekening mee dat u hier uw parkeren alleen kunt betalen met Chipknip of Prepaid Chipknip.

Beschikt u niet over een Chipknip op uw bankpas of over de Chippas van de Postbank dan kunt u ook een Prepaid Chipknip kopen op verschillende plaatsen in en rondom Nijmegen. De kaarten zijn te koop voor EUR 10 en EUR 20, hierin zijn echter EUR 2.50 distributiekosten verrekend. De Prepaid Chipknip is niet alleen te gebruiken om uw parkeren te betalen, maar ook voor het afrekenen bij zo'n 160.000 Chipknipbetaalpunten in Nederland.

8. Vlaggenparade en intocht

Voor de Vlaggenparade op maandag 15 juli in het Goffertstadion, de ceremoniële opening van de Internationale Vierdaagse-afstandsmarsen, en de glorieuze intocht van de wandelaars op de St. Annastraat en de Oranjesingel vrijdag 19 juli zijn kaartjes te koop voor de tribunes. De voorverkoopadressen zijn verspreid over de hele stad te vinden. Voor de Vlaggenparade kunnen er tot en met 13 juli kaarten gekocht worden en tot en met 17 juli voor de intocht. De resterende kaarten worden verkocht op maandag 15 juli vanaf 16.00 uur aan de kassa's van het Goffertstadion en op vrijdag 20 juli aan de kassa's rond het Keizer Karelplein. Een kaartje voor de Vlaggenparade kost EUR6,00 De goedkoopste tribuneplaatsen voor de intocht kosten EUR3,50. Voor een zitplaats op de gunstiger gesitueerde tribunes moet, afhankelijk van de kwaliteit en locatie EUR7,00, EUR6,00 en EUR4,50 worden betaald. In de voorverkoop is er een extra toeslag.

9. Telefoonnummers voor vragen en klachten

Met betrekking tot de Vierdaagsefeesten: Secretariaat Actief Comité Binnenstad Nijmegen: tel. 024-3233163 (dagelijks 10.00 -24.00 uur)

Met betrekking tot de Vierdaagse:
Algemeen secretariaat KNBLO op de Wedren: tel. 024-3655555 of 024-3655500.

Coördinator Vierdaagsefeesten bij de gemeente: tel. 024-3292770

Bureau regulering openbare ruimte gemeente Nijmegen: tel. 024-3292929 of
024-3292771 (Kantoren Mariënburg 8, eerste verdieping, bereikbaar op werkdagen vanaf 09.30 uur)

Politie district stad Nijmegen: tel. 0900-8844

Alle gemeentelijke gebouwen zijn op vrijdag 19 juli gesloten in verband met de intocht van de Vierdaagse. Het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis is op zaterdag 20 juli geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marij Delissen, doorkiesnummer 3292380


---
Alle informatie in dit emailbericht is onder voorbehoud. De Gemeente Nijmegen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vergissingen of onjuistheden in dit bericht.

Deel: ' Nijmegen klaar voor Vierdaagsefeesten en Vierdaagse '
Lees ook