Gemeente Nijmegen


Persberichten | De Brug

Belangstelling voor herdenking blijft

NIJMEGEN ONTVANGT VETERANEN IN SEPTEMBER

In de loop van dit jaar hebben zich al zo'n vijfhonderd veteranen met hun familie aangemeld om samen met de bevolking de vijfenvijftigste herdenking van de Operatie Market Garden bij te wonen. Market Garden leidde tot de bevrijding van de regio Nijmegen en eindigde met de verloren Slag om Arnhem.

De gemeente Nijmegen bereidt een meerdaags programma voor dat is afgestemd met het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek en het Stedelijk 4 & 5 Mei Comité Nijmegen. Alle veteranen die een band met stad of regio hebben, kunnen in principe aan het programma deelnemen.

Aandacht voor de jeugd
Jongeren worden uitdrukkelijk betrokken bij de herdenking en viering. Er wordt een affichewedstrijd op touw gezet, waarmee o.a. een vlucht boven de regio te verdienen is. In de binnenstad zal in de septemberdagen een wandeltocht door het verleden worden uitgezet. En de scholen die oorlogsmonumenten in de stad hebben geadopteerd, worden uitgenodigd deel te nemen aan de officiële kranslegging bij de brug.

Herdenken en vieren
Voor bevolking en veteranen zijn er enkele officiële bijeenkomsten in voorbereiding. Donderdagavond 16 september vindt op het Traianusplein de plechtige herdenking van Operatie Market Garden plaats. Zoals ook op 4 mei gebruikelijk is, wordt de plechtigheid gevolgd door een concert in De Lindenberg. Dit wordt verzorgd door Salonorkest La Corde met sfeervolle muziek uit de jaren '39-45. Zondag 19 september vindt er een oecumenische viering plaats in de St. Stevenskerk. Aansluitend wordt de veteranen een gezamenlijke lunch aangeboden. 's Middags is de Waalkade het toneel voor een feestelijk bevrijdingsconcert in een passende entourage, waarbij iedereen van harte welkom is.

Vliegtuigen brengen eresaluut
Vier historische vliegtuigen van de Battle of Britain Memorial Flight komen uit Engeland naar Nederland voor deze 55e herdenking. Zondag 19 september rond het middaguur zijn ze boven Nijmegen te zien vanaf de Waalkade. Naar verwachting zullen een aantal kleine toestellen uit de Tweede Wereldoorlog die in Nederlandse handen zijn, zich bij de Battle of Britain Memorial Flight voegen.

Lezing
Als eerste opmaat voor het programma van de 55e herdenking van de bevrijding van Nederland, dat in mei 2000 start en in september 2000 wordt afgesloten, vindt op 17 september 1999 een lezing plaats in de Raadzaal van het Nijmeegse stadhuis.
Prof . dr. H. Blom, directeur van het N.I.O.D. zal in zijn verhaal m.n. aandacht besteden aan de frontstad-periode. Een uitgewerkt plan voor 2000 zal aansluitend aan deze lezing worden gepresenteerd.

Organisatie
Dit programma wordt gerealiseerd door de Gemeente Nijmegen in samenwerking met het Stedelijk 4 & 5 Mei Comité en het Evenementenbureau Nijmegen. Voorts zijn of worden bij de organisatie betrokken: het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek, Defensie, Streek VVV Rijk van Nijmegen, veteranen-organisaties, politie, verenigingen en comités in diverse gemeenten.
Financiële ondersteuning werd ontvangen van enkele bedrijven. De Stichting "Thank You Liberators" financiert in belangrijke mate het programma dat momenteel wordt uitgewerkt. Contacten met de provinciale overheid m.b.t. steun aan het programma zijn gelegd.

Deelname
Veteranen die willen deelnemen aan het programma kunnen zich schriftelijk aanmelden bij drs Margreet Janssen Reinen, sectie Representatie Gemeente Nijmegen en tevens bestuurslid Stedelijk 4 & 5 Mei Comité ,telefoon: 024- 329 23 86.

Deel: ' Nijmegen ontvangt veteranen '
Lees ook