Gemeente Nijmegen


Rooien drie beuken Kronenburgpark onvermijdelijk

De wortels van drie beuken in het Kronenburgpark zijn zwaar aangetast door houtschimmel. Deze bomen, die vlakbij de vijver staan en deel uitmaken van een groep van zes monumentale, beeldbepalende beuken, vormen een gevaar voor de veiligheid van voorbijgangers. Daarom is rooien de beste oplossing.

Direct na het van kracht worden van de rooivergunning (deze wordt woensdag gepubliceerd in De Brug) wordt een begin gemaakt met het verwijderen van de zieke bomen.
Op een andere plek in het Kronenburgerpark zal in de toekomst herplant van bomen plaatsvinden. Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de zes beuken is in september 1999 door een onafhankelijk boomtechnisch adviesbureau een kwaliteits- en veiligheidsonderzoek uitgevoerd. Rond de wortelvoet van drie bomen, zo bleek tijdens dit onderzoek, zijn de in afgelopen jaren de vruchtlichamen van de parasitaire houtschimmel Reuzenzwam aangetroffen. De aantasting bestaat uit het wegrotten van de wortels. De kans dat de boom vervolgens omwaait is hiermee erg groot. Eén van de beuken is er op dit moment zeer slecht aan toe en verder bestaan sterke twijfels over de veiligheid en toekomstverwachting van de drie bomen. Het gaat om een aantasting waarbij geen maatregelen meer mogelijk zijn om de bomen te redden. Herplant is op deze plaats niet mogelijk omdat hiervoor een uitgebreide gronduitwisseling nodig is, waardoor de wortels van de drie gezonde beuken kunnen worden beschadigd. De bomen worden extra in de gaten gehouden om te voorkomen dat ook hier de reuzenzwam zich nestelt.

Deel: ' Nijmegen rooit drie beuken in Kronenburgpark '
Lees ook