Gemeente Nijmegen


Oproep

Je eigen tekening op de voorkant van de stadsgids!

U bent ongetwijfeld bekend met de gemeentegids van Nijmegen, waarin onder andere ook alle scholen voor het voortgezet speciaal onderwijs vermeld staan.
De redactie van het gemeentelijke gedeelte en van de illustraties in de gids vallen onder de verantwoordelijkheid van het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis. Medio 1999 verschijnt de twaalfde editie van de stadsgids voor Nijmegen, inclusief Oosterhout, Ressen en Lent.

Wij streven ernaar de gids zoveel mogelijk 'Nijmeegs' te maken. En wat is er dan toepasselijker dan de illustraties te laten verzorgen door inwoners van onze gemeente? Zowel voor de omslag als voor illustraties in het binnenwerk (circa tien stuks) van de gids 1999/2000 willen wij graag tekeningen gebruiken, die gemaakt zijn door leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs in Nijmegen. Wij doen daarom hierbij een beroep op de leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar.

De opdracht voor de komende gids is: 'teken Nijmegen in de toekomst', met het oog op het millennium. De tekenopdracht heeft geen wedstrijdelement in zich. Er is dus geen prijswinnaar 1, 2 en 3 en er wordt geen onderscheid gemaakt in leeftijdscategorieën. De keuze voor de omslagillustratie wordt gemaakt op basis van herkenbaarheid van een stukje Nijmegen. Daarnaast worden een stuk of tien tekeningen in het binnenwerk geplaatst, in zwart-wit. Bij alle geplaatste tekeningen wordt de naam vermeld van de betreffende leerling en van de school.

De tekeningen mogen maximaal op een A4-vel gemaakt worden, zowel staand als liggend. Het materiaal waarmee getekend wordt, kan van alles zijn (potlood, stift, verf, wasco e.d.). De tekeningen kunnen zowel in kleur als zwart-wit gemaakt worden. De uiterlijke inleverdatum is 1 maart 1999. Het materiaal kan worden opgestuurd naar het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis. U kunt de tekening(en) ook persoonlijk afleveren aan de balie van het Open Huis (passage stadhuis) van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot
16.00 uur en op zaterdag van 10.00-16.00 uur.

LET OP: vermeld op de achterkant van de tekening de naam, adres en de leeftijd van de leerling en de naam van de school.

De leerlingen waarvan een tekening wordt geplaatst in de gids, ontvangen hiervan rond juni 1999 persoonlijk bericht. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis, tel. 024-3292408.

Deel: ' Nijmegen zoekt illustraties voor stadsgids '
Lees ook