Gemeente Nijmegen

Wim Zink Ridder Oranje Nassau

Op 4 oktober viert de Ondernemersvereniging Winkelcentrum Dukenburg zijn 25-jarig bestaan. Sinds 1985 is W.J. (Wim) Zink (64) secretaris en pennigmeester van deze vereniging geweest. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Naast deze bestuursfunctie is Wim Zink sinds 1994 bestuurslid van het Algemeen Bestuur van de Stichting Schooladviesdienst regio Nijmegen. Als bestuurder heeft hij zich intensief ingezet voor de totstandkoming van een fusie met de onderwijsbegeleidingsdiensten te Arnhem en Tiel. Dit heeft geresulteerd in een fusie tot "Markant|Educatieve diensten" per 1 augustus 2000. Daarnaast vervult hij het voorzitterschap van de Stichting Stedenband Nijmegen-Pskov (Rusland). Als zodanig Zink nauw betrokken bij de band die de gemeente Nijmegen heeft met de Russische stad Pskov. Hij heeft menigmaal de Russische zusterstad bezocht en daar onder meer contacten op economisch gebied gelegd.

Wim Zink is ook voor de VVD lid geweest van de Nijmeegse gemeenteraad. Verder heeft hij onder andere verschillende bestuursfuncties vervuld bij de Pompekliniek, de Mensec, de Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen en de MKB Nederland afdeling Nijmegen. Gelet op de uitstraling, maatschappelijke relevantie, diversiteit en duur van de verdiensten wordt Wim Zink nu benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Vanwege de bijzondere persoonlijk relatie reikt Minister Hermans van Onderwijs de versierselen van Ridder in de Orde van Oranje Nassau uit om 13.00 uur in Huize Dukenborg.

Deel: ' Nijmegenaar Wim Zink Ridder Oranje Nassau '
Lees ook