Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

persbericht

Nummer:
18

Directie:
voorlichting

12-03-2003

Status:
informatie

Nijs: Volgend studiejaar zeven nieuwe opleidingen HBO-Recht

Zeven hogescholen mogen vanaf komend studiejaar starten met een opleiding recht. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Nijs vandaag in een brief aan de betrokken hogescholen. Door naast wetenschappelijke opleidingen ook HBO-opleidingen toe te staan wordt meer differentiatie in de juridische beroepsgroep mogelijk. Eerder heeft Nijs aangegeven dat ze het aantal opleidingen in het hoger onderwijs wil verlagen. Dat moet echter geen doel op zich worden. De zogenoemde waaieraanpak, van differentiatie van beroepen en daarop gerichte opleidingen op verschillende niveaus, krijgt in de zorgsector momenteel gestalte. Het onderwijsaanbod gaat hierdoor beter aansluiten bij wat het bedrijfsleven, de overheid en andere sectoren nodig hebben. Nijs juicht een vergelijkbare ontwikkeling in de juridische sector toe en wil hieraan een stimulans geven door het mogelijk maken van de HBO-Recht opleiding. Door het opleiden van HBO-juristen zullen sectoren zoals de verzekeringsbranche, waar nu bijna alle juristen meesters in de rechten zijn, de taken van hun werknemers differentiëren. HBO-juristen kunnen dan de juridische dossiers voorbereiden en de minder complexe claims afhandelen. Overigens bieden de HBO-juridische opleidingen perspectief bij de uitbouw van de justitiële keten. De maatschappelijke urgentie daarvan is toegenomen omdat veiligheid een topprioriteit is van het kabinet.

Voor het starten van nieuwe opleidingen HBO-Recht waren dertien aanvragen binnengekomen van in totaal tien hogescholen. Een uitbreiding met deze omvang is volgens Nijs niet wenselijk en doelmatig. Ze heeft besloten de aanvragen toe te wijzen van de hogescholen die hun opleidingen aanbieden in gemeenten waar ook een rechtenfaculteit is gevestigd. De aanvragen van de hogescholen van Amsterdam, Utrecht, Leiden, Inholland Rotterdam en Fontys Tilburg zijn toegewezen; eerder werd bekend dat ook de Hanzehogeschool Groningen en de Haagse hogeschool kunnen starten met een opleiding HBO-Recht. De aanvragen van de Stichting Brabantse Hogescholen (vestiging Tilburg), Fontys Eindhoven, Christelijke hogeschool Windesheim, Inholland Alkmaar en Inholland Den Haag zijn afgewezen. De nieuwe opleidingen HBO-Recht gaan van start op 1 september 2003.

Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl

Deel: ' Nijs volgend studiejaar zeven nieuwe opleidingen hbo-recht '
Lees ook