Landelijke Studenten Vakbond


PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT

t.a.v. de onderwijs- en politieke redactie

Nijs weigert gesprek met studenten

Utrecht, 10 maart 2003 - Staatssecretaris Nijs van Hoger Onderwijs weigert een officieel gesprek aan te gaan met de erkende studentenorganisaties, in de zogenaamde StudentenKamer. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) heeft al jaren minstens vier keer per jaar dit officiele overleg met de bewindspersoon op hoger onderwijs. Staatssecretaris Nijs ontloopt haar wettelijke verplichting door de deur te sluiten voor zowel formele als informele gesprekken. Dat terwijl studenten nog steeds geen duidelijkheid hebben over de bezuinigingen die onder Balkenende I op het hoger onderwijs worden doorgevoerd en nieuwe bezuinigingen in aantocht lijken te zijn.

Studenten worden door de staatssecretaris Nijs niet meer als volwaardige gesprekspartners gezien. Zij beroept zich op haar demissionaire status. Maar ondanks deze status, gaan de onderwijsontwikkelingen gewoon door. Het is nog steeds volstrekt onduidelijk hoe de bezuinigingen worden ingevuld, bij de invoering van Bachelor-Master vallen er pijnlijke steken en ook de WTO-GATS onderhandelingen staan niet stil. Voorzitter Noortje van der Meij: "De staatssecretaris lijkt haar ogen te sluiten voor een verlies van kwaliteit en de teloorgang van toegankelijkheid van het onderwijs. Wij willen de problemen laten zien en hier een officiële reactie op krijgen." Nijs' argument over haar demissionaire status, snijdt bovendien geen hout. Niet alleen heeft zij tijdens haar demissionaire status grote beleidsontwikkelingen in gang gezet, maar eerder overleg kon wel gewoon doorgaan.

De LSVb is woedend en eist dat de StudentenKamer op 13 maart alsnog doorgang vindt, maar dan met minister van der Hoeven. Zij is immers eindverantwoordelijke voor het onderwijsbeleid. "Zowel de staatssecretaris als de minister hebben altijd gezegd zeer veel belang aan dialoog met het veld te hechten, maar daar komt in de praktijk weinig van terecht", aldus van der Meij. "Nu is het tijd dat de bewindslieden hun beloftes waar maken."

Deel: ' Nijs weigert gesprek met studenten '
Lees ook