Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

1 september 1999

Primeur: NIK presenteert Joods-educatieve gids

"Iedereen weet dat het een van de verplichtingen op seideravond is om matzes te eten. Maar net zo goed is het een mitswa (verplichting) om je kinderen of andere aanwezigen bij de seider te vertellen over de uittocht uit Egypte. Niet alleen die ene avond zijn we onderwijzer of worden we geschoold. Ieder moment van het jaar is er volop gelegenheid Joods onderwijs te volgen. Het aanbod aan dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of onregelmatige sjioeriem, cursussen, opleidingen, klassen en huiskamerbijeenkomsten is groot. De onderwerpen en plaatsen waar men terecht kan, zijn minstens zo talrijk. "

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap presenteert de Joods-educatieve gids. Het NIK doet dat aan het begin van het nieuwe onderwijsjaar, tevens het begin van het nieuwe Joodse jaar 5760 dat begint op 11 september. De gids bevat het aanbod van bijna dertig Joodse Gemeenten, het Nederlands-Israëlitisch Seminarium, het kollel Chacham Zwi, Joodse scholen, de stichting Tarboet (Ivriet) en het Joods Studiecentrum te Leiden.

Leden van Joodse Gemeenten ontvangen de gids gratis bij het Rosj Hasjana-nummer van Hakehillot.

Joods onderwijs is voor het NIK een belangrijke taak. Het NIK heeft in de loop der jaren een grote deskundigheid op dit terrein opgebouwd, en produceert een leerplan voor de basisschoolleeftijd, educatieve hulpmiddelen en boeken. Daarnaast ondersteunt het NIK Joods onderwijs in diverse Joodse Gemeenten, Joodse scholen en andere Joodse onderwijsinstellingen.

Met de Joods-educatieve gids is voor het eerst een breed spectrum van Joods en Ivriet onderwijs gebundeld en voor de lezer op heldere wijze gerubriceerd. De gids bestaat uit drie delen.
Allereerst wordt uiteen gezet wat het NIK en haar educatieve afdeling Jad Achat doen op het terrein van onderwijs en onderwijs ondersteunende zaken. Het NIK verzorgt een leerplan voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar dat gericht is op kinderen die niet op Joodse scholen zitten. Enige honderden kinderen volgen Joods onderwijs op basis van het NIK-leerplan. Het leerplan sluit qua didactische opzet nauw aan op de huidige inzichten voor gewoon basisonderwijs zodat de kinderen de Joodse lessen op dezelfde wijze ervaren als hun gewone schoollessen. Aansluitend op wat de kinderen op de Joodse les leren, zijn er educatieve hulpmiddelen en spelletjes die bij Jad Achat zijn aan te schaffen. Jad Achat heeft nu ook educatieve software met diverse Joodse themas.

In het deel Van 3 tot 103 komt vervolgens het onderwijs voor peuters en kleuters, basisscholieren, tieners, jongeren en studenten, en tenslotte volwassenen aan bod. In deze vijf rubrieken wordt het onderwijs geografisch gepresenteerd. De lezer kan precies zien welke educatieve voorzieningen er in zijn omgeving zijn. In liefst 23 Joodse Gemeenten wordt Joods onderwijs aan kinderen tot en met 12 jaar verstrekt. Twintig Joodse Gemeenten verzorgen onderwijs aan volwassenen.

Onder de noemer Zeventig gezichten heeft de Tora wordt het volwassenen-onderwijs per onderwerp gepresenteerd. Er zijn dertien onderwerpen, waaronder Joodse cultuur, algemene en basis Jodendomcursussen, modern en klassiek Hebreeuws, Tora, Profeten, Joodse geschiedenis en Misjna. Sommige cursussen zijn te volgen bij Joodse Gemeenten. Andere bij onderwijsinstellingen zoals het seminarium, het Joods studiecentrum Leiden, de stichting Tarboet (Ivriet) of het kolleel Chacham Zwi.

Deze eerste editie van de Joods-educatieve gids wijst de weg naar Joods onderwijs, naar Joodse beleving, op hoog niveau, op laag niveau, diepgaand, serieus of vrijblijvend. Met een intellectueel karakter of zo laagdrempelig als maar mogelijk is.

Moge de wens die wij uitspreken in onze tefillot (gebeden), vlak voordat wij s ochtends het Sjema-gebed zeggen, steeds bewaarheid zijn: "inspireer ons om te begrijpen en om ons verstand te gebruiken, te luisteren, te leren en de leer over te brengen, om met liefde strikt na te komen en in stand te houden alles wat wij door het leren van Uw Tora hebben verworven. -

Deel: ' NIK presenteert Joods-educatieve gids '
Lees ook