Gemeente Geldrop


Publicatie Geldrop Actueel, 1 augustus 2001

NIPO-ENQUÊTE BIJNA AFGEROND

Het instituut NIPO heeft de afgelopen week, onder 500 Geldroppenaren, een onderzoek uitgevoerd naar hun mening over het voorstel van het college tot samengaan van de gemeenten Geldrop en Mierlo. Volgens het NIPO reageerden de meeste inwoners positief op het onderzoek en was er goede respons. In de gemeente Mierlo zal ook deze week nog geënquêteerd worden.

In Geldrop worden de resultaten van de NIPO enquête op 22 augustus voorgelegd aan de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken. De definitieve besluitvorming over het voorstel vindt plaats op 6 september.

Deel: ' NIPO-enquÊte samengaan Geldrop en Mierlo bijna afgerond '




Lees ook