NIPO


Opmerkelijke opinies

5 februari 1999

Marokkanen vinden aanpak Marokkaanse jongeren te zacht

Uit een onlangs door NIPO en Veldkamp uitgevoerd onderzoek blijkt dat de helft (49%) van de Marokkanen vindt dat de Nederlandse overheid Marokkaanse jongeren op het verkeerde pad te zacht aanpakt.

Ook veel Antillianen (46%) en Turken (42%) vinden dat de eigen criminele jongeren in Nederland niet hard genoeg worden aangepakt.

Verder zijn allochtonen niet erg tevreden over de manier waarop de Nederlandse kranten over hun groep schrijven. Met name Antillianen (67%) en Marokkanen (60%) vinden dat er een negatief beeld wordt geschetst, maar ook in de Turkse en Surinaamse groep is bijna de helft deze mening toegedaan.

Toch zijn Nederlanders volgens allochtonen ruimdenkend, democratisch en tolerant. Vooral Turken en Marokkanen lijken de democratische instelling van Nederlanders te waarderen, Surinamers en Antillianen roemen wat vaker de ruimdenkendheid. Tegenover deze goede eigenschappen staan echter de volgende negatieve kanten van de Nederlander: hij is gierig en krenterig, bemoeizuchtig, ongastvrij en discriminerend. Surinamers en Antillianen hebben de meeste moeite met de bemoeizucht van de Nederlander, Turken en Marokkanen storen zich meer aan de ongastvrijheid.

Bovenstaande gegevens zijn afkomstig uit een grootschalig onderzoek onder Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen: de Allochtonen Monitor. In dit onderzoek konden deze groepen hun mening uiten over diverse, alledaagse onderwerpen. Naast achtergrondgegevens, oriëntatie, integratie en vrijetijdsbesteding is bijvoorbeeld gevraagd naar consumptiepatronen en is het contact met en de waardering voor etnomarketing vastgesteld.

Gezien de interessante uitkomsten zullen NIPO en Veldkamp de Allochtonen Monitor zeker weer gaan uitvoeren.

Indien u meer wilt weten over dit NIPO-Veldkamp onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Chantal Mohrmann (020 - 5225 425) of met Yolanda Schothorst (020 - 5225 999).


Deel: ' NIPO Marokkanen vinden aanpak Marokkaanse jongeren te zacht '
Lees ook