NIPO


Opmerkelijke opinies

5 januari 1999

De Staat van het Recht

Het NIPO heeft in opdracht van Trouw een onderzoek uitgevoerd naar de opvattingen van Nederlanders over Recht en Samenleving.

De interviews zijn gerealiseerd in het weekeinde van 28 en 29 november 1998 met behulp van het NIPO Telepanel. In totaal zijn 1051 Nederlanders van 18 jaar of ouder ondervraagd, representatief voor de Nederlandse bevolking.

Enkele opvallende uitkomsten zijn: * De helft van de Nederlanders (54%) voelt zich vandaag de dag onveiliger op straat dan tien jaar geleden. * Een meerderheid van de bevolking (67%) is van mening dat justitie harder moet optreden tegen misdaden die worden begaan door allochtonen. * De politie heeft te weinig bevoegdheden om de georganiseerde misdaad goed aan te kunnen pakken, volgens 75%. * Zes op de tien Nederlanders (59%) hebben geen vertrouwen in de bestrijding van criminaliteit in Nederland. * Een harder optreden van het strafrechtsysteem leidt tot een betere samenleving, volgens driekwart (75%) van de Nederlanders.

Een meer uitgebreide beschrijving van de resultaten is beschikbaar bij Trouw.

Bij publicatie of verspreiding gelieve de bron, NIPO het marktonderzoekinstituut, te vermelden.

Voor eventuele vragen, kunt u terecht bij Paul Meijer (020 - 52 25 479).


*** Zie voor de grafieken de originele NIPO-webpagina ***

Deel: ' NIPO Nederlanders over Recht en Samenleving '
Lees ook