Staatscommissie Dualisme en lokale democratie

Staatscommissie verleent opdracht voor burgeronderzoek aan het NIPO

In het kader van haar opdracht, waartoe een onderzoek naar de aanstellingswijze van de burgemeester behoort, heeft de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie besloten om een onderzoek te houden onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. De Staatscommissie is daarbij geïnteresseerd in de perceptie die burgers hebben van de burgemeester als functionaris in het lokaal bestuur. Kennen de burgers de burgemeester en weten ze wat hij in en voor de gemeente doet?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het NIPO. Dit onderzoeksinstituut zal voor de uitvoering van dit onderzoek gebruik maken van zijn Telepanel dat is samengesteld uit 2400 personen verdeeld over 1050 huishoudens. De vragen die aan dit panel worden gesteld kunt u hieronder vinden.


Ik wil u enkele vragen voorleggen over uw gemeente. Veel mensen weten het antwoord op deze vragen niet, dus als u een of meer antwoorden niet weet, zegt u het me gewoon, dan gaan we verder.


1.

Wie staat er volgens u aan het hoofd van een gemeente? Is dat de gemeenteraad, de burgemeester, zijn dat de wethouders of zijn dat de burgemeester en wethouders samen?

* gemeenteraad

* burgemeester

* wethouders

* burgemeester en wethouders samen

* weet niet.

* geen antwoord

2 a.

De burgemeester is een belangrijke functionaris in uw gemeente. Wordt volgens u de burgemeester gekozen door de burgers in een gemeente, gekozen door de gemeenteraad of benoemd door de minister van binnenlandse zaken?

* gekozen door burgers

* gekozen door gemeenteraad

* benoemd door de minister

* weet niet

* geen antwoord

2 b.

Zou volgens u de burgemeester moeten worden gekozen door de burgers in een gemeente, moeten worden gekozen door de gemeenteraad of moeten worden benoemd door de minister van binnenlandse zaken?
* gekozen door burgers

* gekozen door gemeenteraad

* benoemd door de minister c.q. Kroon

* weet niet

* geen antwoord


3.

De burgemeester in uw woonplaats doet veel verschillende dingen. Wat is volgens u het belangrijkste deel van zijn of haar werk: is dat leiding geven aan het gemeentebestuur, contact onderhouden met burgers en organisaties in uw gemeente of het vertegenwoordigen van de gemeente bij bedrijven en andere overheden.

* Leiding geven aan het gemeentebestuur

* Contact onderhouden met burgers

* Vertegenwoordiging van de gemeente bij bedrijven en andere overheden

* weet niet

* geen antwoord


4.

Is de burgemeester van uw gemeente vooral een vertegenwoordiger van zijn of haar politieke partij, of staat de burgemeester in uw gemeente boven de partijen?

* Partijpoliticus

* Boven de partijen

* Weet niet/ geen antwoord


5.

Weet u hoe de naam is van de burgemeester van uw gemeente?
* Ja (juiste naam/onjuiste naam)

* Nee


6.

Kent u de naam van een wethouder in uw gemeente?
* Ja (juiste naam/onjuiste naam)

* Nee


7.

Waar plaatst u uw burgemeester op de maatschappelijke ladder?

Ten opzichte van functionarissen als apotheker, arts, minister, leraar etc.


8.

Waar plaatst u uw burgemeester op de volgende schalen?

Sympathiek - onsympathiek

modern - ouderwets

goed betaald - slechts betaald

makkelijk te benaderen - moeilijk te benaderen

etc.

Zoekwoorden:

Deel: ' NIPO onderzoekt bekendheid burgemeester '
Lees ook