NIPO


Opmerkelijke opinies

1 februari 1999

Onzekerheid over Bijbetaling Medicijnen Zocor-tablet met breukvlak positief beoordeeld

De verlaging van de vergoedingslimieten die minister Borst (VWS) op 1 februari heeft ingevoerd, is bij veel Nederlanders bekend. Uit een representatieve steekproef (1443 ondervraagden) van het NIPO, in opdracht van het Haarlemse farmaceutische bedrijf MSD, blijkt dat 81% deze maatregel kent.

Ruim 40% van degenen die receptgeneesmiddelen gebruiken, weet nog niet of ze moeten bijbetalen. Bijna evenveel respondenten (44%) geeft aan wel te moeten bijbetalen. 14% meent dat bijbetaling voor hun geneesmiddelen niet nodig is.

Eén van de belangrijke medicijnen waarvoor volgens het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport zou moeten worden bijbetaald, is het cholesterolverlagende medicijn Zocor. Eén op de zeven ondervraagden (14%) weet dat er voor dit geneesmiddel extra moet worden bijbetaald. Zocor is in drie varianten in de handel: als 10 mg, 20 mg en 40 mg-tablet. Wanneer men weet dat Zocor onder de geneesmiddelen valt waarvoor moet worden bijbetaald, is 31% op de hoogte van het feit dat dit voor de 10 mg-versie geldt.

De fabrikant denkt dit probleem op te lossen door de 20 mg-variant (waarvoor niet hoeft worden bijbetaald) met een breukvlak in de handel te brengen, zodat de arts de 20 mg-variant kan voorschrijven aan patiënten die normaliter de 10 mg-variant gebruikten. De patiënt kan dan een half tablet innemen en hoeft zodoende niet bij te betalen. Van de respondenten die weten dat voor Zocor moet worden bijbetaald, weet de helft (49%) dat de fabrikant een 20 mg-tablet met breukvlak heeft geïntroduceerd. Wanneer men weet dat voor Zocor moet worden bijbetaald, vindt ruim de helft (55%) de introductie van een tablet met breukvlak een 'elegante oplossing'.

Methode: NIPO Telepanel , het veldwerk heeft plaatsgevonden in het weekend van 30 en 31 januari 1999 onder een representatieve steekproef van 1443 Nederlanders van 18 jaar of ouder.

Bij publicatie of verspreiding graag de bron: NIPO, het marktonderzoekinstituut vermelden.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Niels Oskam (020 - 5225 484) of Henk Foekema (020 - 5225 472).


Deel: ' NIPO Onzekerheid over bijbetaling medicijnen '
Lees ook