Millenniumpeiling NIPO/SP:
Wat nemen we mee naar 2000, wat laten we achter?

De gulden, de vrije zondag, de cao, de computer en de openbare bibliotheek mogen van de Nederlandse bevolking mee naar de volgende eeuw. Belastingvrije vliegtuigkerosine, schoolgeld, kinderarbeid en de schulden van de Derde Wereld kunnen volgens onze burgers beter achterblijven in deze eeuw. Over andere zaken lopen de meningen meer uiteen.

Dat blijkt uit de speciale millenniumpeiling van marktonderzoekinstituut NIPO in opdracht van de SP. NIPO legde in een representatieve steekproef de vraag voor welke zaken men wil meenemen naar de volgende eeuw en welke zaken men liever achter laat.

Meenemen naar 2000 en verder wil een overgrote meerderheid van de bevolking ook de huursubsidie, de NAVO en welvaartsvaste uitkeringen. Minder eenduidig is men over de wenselijkheid de onbeperkte hypotheekrenteaftrek en regeringsdeelname van de VVD.

Niet mee naar de 21ste eeuw mogen van een meerderheid van de bevolking naast eerdergenoemde zaken: de bio-industrie, kernwapens, de Betuwelijn, eigen bijdragen in de gezondheidszorg en reclame tijdens tv-films.

Gekeken naar stemgedrag zijn er de nodige verschillen. Desalniettemin wil een meerderheid van alle politieke achterbannen de openbare bibliotheek, de computer, de vrije zondag, de cao, de vakbonden, welvaartsvaste uitkeringen, huursubsidie en de NAVO meenemen naar 2000 en verder. Zaken als de schuldenlast van de Derde Wereld, kernwapens en kinderarbeid moeten volgens opmerkelijk eensgezinde achterbannen achterblijven.

Welvaartsvaste uitkeringen zijn het minst populair bij de VVD-achterban, maar ook onder deze kiezers zegt driekwart: "meenemen". De onbeperkte hypotheekrente-aftrek moet het met minder eenduidigheid doen. Bijna driekwart van de ondervraagde VVD-stemmers en 64% van de stemmers op de kleine christelijke partijen willen die meenemen naar de volgende eeuw, maar onder de achterbannen van CDA en PvdA is slechts een krappe meerderheid (54% resp. 53%) het daarmee eens. In de achterbannen van D66, GroenLinks en SP zijn resp. 43, 41 en 38% voor meenemen.

Dat de VVD in de regering van de volgende eeuw thuishoort ligt bij VVD-stemmers voor de hand: 95%. Maar opmerkelijk genoeg is slechts een minderheid van de PvdA-stemmers (34%) daar voor. D66-stemmers zitten halfweg (50%) en ook de achterban van het CDA is slechts in minderheid (40%) voor het meenemen van de VVD in de regering.

Alleen van de D66-achter wil een meerderheid de gulden achterlaten. Alle andere kiezers willen in meerderheid de gulden houden. Het populairst is de Nederlandse munt bij de kleine christelijke partijen (81%), maar zeker ook bij kiezers van CDA (71%), SP (70%) en PvdA (69%).

Opmerkelijk is dat de NAVO op dit moment van alle achterbannen mee mag naar de volgende eeuw. Partijen als GroenLinks en SP hebben op dat punt een interessante discussie te voeren met hun kiezers.

Eigen bijdragen in de gezondheidszorg horen volgens alle kiezersgroepen niet thuis in de komende eeuw. De aanhang van de SP is het nadrukkelijkst (slechts 11% voor meenemen), die van D66 het minst (36% is voor meenemen).

Deel: ' NIPO peilde voor SP voorkeuren voor volgend millennium '
Lees ook