NIPO


Opmerkelijke opinies

19 februari 1999

PvdA en VVD nog steviger in het zadel

Evenals in de vorige NIPO/2Vandaag-peiling van januari 1999 heeft de PvdA een ruime voorsprong op de andere partijen. De Sociaal-Democraten krijgen er zelfs twee zetels bij en komen op 46. De VVD stijgt één zetel (van 38 naar 39) en ziet het verschil tussen de twee partijen dus groeien. Het CDA blijft ondanks een percentuele daling op 27 zetels staan. De Christen-Democraten blijven daarmee de derde partij van Nederland.

In de vorige peiling won D66 2 zetels terrein. In deze peiling verdwijnen deze zetels als sneeuw voor de zon en staan de Sociaal-Liberalen weer op 11 zetels. GroenLinks verliest één zetel (van 13 naar 12) en is opnieuw de vierde partij van Nederland. De SP en de RPF winnen in deze peiling beide een zetel en komen op respectievelijk 6 en 4 zetels uit.

1 | Politieke voorkeur januari en februari 1999

huidige kamer januari 1999 februari 1999 % zetels % zetels % zetels PvdA 29.0 45 28.5 44 29.6 46 VVD 24.7 38 24.5 38 25.0 39 CDA 18.4 29 17.9 27 17.1 27 D66 9.0 14 8.5 13 7.3 11 GroenLinks 7.3 11 8.4 13 8.2 12 SP 3.5 5 3.8 5 4.0 6 RPF 2.0 3 2.4 3 2.6 4 SGP 1.8 3 1.7 3 2.0 3 GPV 1.3 2 1.5 2 1.2 2 Overige 3.0 0 2.8 0 3.0 0

2 | Politieke voorkeur mei 1998- februari 1999

Grafiek

Voor de politieke peilingen maakt het NIPO gebruik van een panel-opzet, dat wil zeggen dat een vaste groep (van rond de 1000 huishoudens) via computers de vragen beantwoorden. Fluctuaties als gevolg van steekproefonnauwkeurigheden treden hierdoor in veel mindere mate op dan bijvoorbeeld bij telefonisch onderzoek. Het NIPO houdt bij het berekenen van de peilingen rekening met - overigens geringe - onder- en oververtegenwoordigingen in het panel. Als controle van de panelresultaten voert het NIPO het politiek onderzoek ook uit via telefonische en face-to-face enquêtes.

Methode: NIPO Telepanel , het veldwerk heeft plaatsgevonden in het weekend van 13 en 14 februari 1999

Bij publicatie of verspreiding graag de bron: NIPO, het marktonderzoekinstituut vermelden. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Olaf van Strien (020 - 5225 482) of Henk Foekema (020 - 5225 472)


*** Zie voor de grafieken de originele NIPO-webpagina ***

Deel: ' NIPO PvdA en VVD nog steviger in het zadel '
Lees ook