NIPO


Opmerkelijke opinies

31 mei 1999

De slaapservicelijn helpt echt

Via de slaapservicelijn (0900-3005020) kan men allerlei informatie over slaapstoornissen te beluisteren; men kan onder andere een slaap-informatiepakket aanvragen, tips voor beter slapen beluisteren alsmede informatie verkrijgen over behandeling met en zonder geneesmiddelen. Ook kunnen via de lijn telefoonnummers van patiëntenverenigingen (Narcolepsie en Slaap Apneu) opgevraagd worden. De slaapservicelijn bestaat nu ruim een jaar, waarin meer dan 10.000 mensen de lijn hebben gebeld. Het NIPO heeft in opdracht van Synthélabo Pharma (één van de oprichters van de slaapservicelijn) een onderzoek verricht naar het nut van de slaapservicelijn. Uit het onderzoek blijkt dat ruim een kwart van de bellers die een slaapklacht hebben, een verbetering ervaart van de nachtrust na het bellen van de slaapservicelijn.

Het NIPO heeft 302 bellers van de slaapservicelijn telefonisch ondervraagd over hun slaapklachten en hun ervaringen met de slaapservicelijn: hebben ze de slaaptips opgevolgd, is hun nachtrust verbeterd etc. Het blijkt dat negen van de tien bellers (89%) slaapklachten hebben. De klachten zijn niet te onderschatten: veel respondenten hebben al jarenlang (5,8 jaar) slaapklachten en in veel gevallen (58%) bijna elke nacht. Zelfzorg (81%) en artsbezoek (70%) zijn voor deze groep mensen de middelen om te proberen de klachten te verminderen.

Meer dan acht op de tien personen (82%) die een arts hebben bezocht, hebben weleens een slaapmiddel op doktersrecept gebruikt. Deze medicijnen zijn te verdelen in twee groepen, namelijk benzodiazepinen (o.a. Temazepam, Oxazepam) en non-benzodiazepinen (Zopiclon en, het meest recent ontwikkeld, Zolpidem). Bijna de helft (47%) van de medicijngebruikers gebruikt deze middelen langer dan één jaar. Benzodiazepinen worden ongeveer vier keer zo vaak door de arts voorgeschreven als de meer recent ontwikkelde non-benzodiazepinen. Het is bekend dat gebruikers van benzodiazepinen afhankelijk van deze middelen kunnen worden (Farmacotherapeutisch Kompas 1999; Geneesmiddelenbulletin 1999; 33: no. 2). Inderdaad komen uit het NIPO-onderzoek aanwijzingen naar voren dat de gebruikers van benzodiazepinen vaker hun slaapmiddel innemen dan de gebruikers van non-benzodiazepinen. Over het algemeen wordt aangenomen dat de non-benzodiazepinen het natuurlijk slaapvermogen meer respecteren dan de benzodiazepinen (Farmacotherapeutisch Kompas 1999).

De slaapservicelijn heeft als doel het natuurlijk slaapvermogen te herstellen en daardoor de slaapklachten te verminderen. Via de slaapservicelijn is verschillende informatie over slaapstoornissen te beluisteren: o.a. over het aanvragen van een slaap-informatiepakket, over behandeling met en zonder geneesmiddelen en over tips voor een betere nachtrust. Ook kunnen telefoonnummers van patiëntenverenigingen (Narcolepsie en Slaap Apneu) verkregen worden en kan een slaapzelftest worden aangevraagd waarmee de aard van verschillende slaapproblemen vastgesteld kan worden.

De slaapservicelijn slaagt in haar opzet de slaapklachten te verminderen: ruim een kwart (27%) van de bellers met een slaapklacht ervaart een verbetering van de nachtrust na het bellen. Vrouwen ervaren minder vaak een verbetering dan mannen.
_________________________________________________________________

1 | Is het slapen na het bellen van de slaapservicelijn verbeterd?
_________________________________________________________________

Man Vrouw Totaal % % % Ja 33 23 27 Nee 62 75 70 Weet niet 5 2 3
_________________________________________________________________

Bijna zes op de tien bellers (57%) hebben één of meer tips van de slaapservicelijn voor een verbetering van de nachtrust, opgevolgd. Deze tips, zoals het creëren van een gunstige slaapomgeving en het niet drinken van koffie, thee en cola s avonds, blijken van waarde: van relatief veel mensen die één of meer tips hebben opgevolgd, is het slapen na het bellen van de lijn verbeterd.
_________________________________________________________________

2 | Zijn de tips van de slaapservicelijn van waarde voor het verminderen van slaapklachten?
_________________________________________________________________

Tips opgevolgd Ja Nee Totaal % % % Slapen verbeterd Ja 35 16 27 Nee 60 82 70 Weet niet 5 2 3
_________________________________________________________________

Meer dan tweederde (68%) van de bellers geeft aan meer informatie te willen hebben over slaap, slaapstoornissen en de behandeling daarvan. Gezien dit en het feit dat mensen die in het verleden lang aanhoudende slaapklachten hadden, een verbetering ervaren van hun nachtrust na het bellen van de lijn, voorziet de slaapservicelijn in een grote behoefte van de groep mensen met langdurige slaapklachten.

Bij publicatie of verspreiding graag de bron: NIPO, het marktonderzoekinstituut vermelden.

Voor eventuele vragen over het onderzoek kunt u terecht bij Olaf van Strien (020-5225482).

Methode: NIPOfoon , het veldwerk heeft plaatsgevonden van 19 januari tot en met 29 januari 1999 (n=302).

Oprichters van de slaapservicelijn zijn Synthélabo Pharma, de Nederlandse Vereniging van Narcolepsie, de Nederlandse Vereniging van Slaap Apneu Patiënten en de Nederlandse Vereniging van Slaap/Waak onderzoek. Het nummer van de slaapservicelijn is 0900-3005020 (55 cpm). Over slaapstoornissen is recent een boek van Ria Bremer verschenen, "Slaapstoornissen". Een door Ria Bremer gesigneerd exemplaar is tijdelijk te bestellen via de slaapservicelijn.


*** Zie voor de grafieken de originele NIPO-webpagina ***

Deel: ' NIPO Slaapservicelijn helpt echt '
Lees ook