Flinke aanwas jonge kokkels

Datum: 23 juli 2001

Er is een flinke voorraad jonge kokkels aangetroffen tijdens de schelpdierinventarisatie van afgelopen voorjaar. Elk jaar wordt de totale schelpdiervoorraad in de Waddenzee, Zeeuwse delta en kustzone geïnventariseerd door het Centrum voor Schelpdieronderzoek te Yerseke, onderdeel van het Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek/RIVO. De resultaten laten zien dat het kokkelbroed van vorig jaar de winter goed is doorgekomen. Omdat jonge kokkels relatief snel groeien lijkt hiermee een ruime kokkelvoorraad voor de komende winter verzekerd.

In de Westerschelde bestaat de kokkelvoorraad nu voor bijna de helft uit
1-jarigen, tegen slechts 10 % vorig jaar. In de Waddenzee is de voorraad jonge kokkels nu bijna 2 maal zo hoog als vorig jaar. De voorraad in het voorjaar in de voor visserij opengestelde gebieden is toegenomen van 9 naar 22 miljoen kg versgewicht, terwijl in de gesloten gebieden de voorraad 1-jarigen nagenoeg onveranderd is. In de Oosterschelde heeft zich de verjonging van het bestand vorig jaar al voorgedaan, toen was bijna de helft van de voorraad 1 jaar oud, terwijl deze in 2001 ruim een kwart van het totale bestand bedraagt.

De verjonging van het bestand betekent ook dat de totale voorraad kokkels in de Nederlandse wateren vrijwel gelijk is aan vorig jaar. Berekend is dat er in het najaar 2001 65 miljoen kg kokkelvlees aanwezig zal zijn, tegen 64 miljoen kg in 2000. De totale voorraad is in de Waddenzee licht afgenomen (54 miljoen kg in 2001 tegen 56 miljoen kg in 2000). Hiervan is 10,7 miljoen kg vlees aanwezig in visbare dichtheden in de opengestelde gebieden. In de voor visserij niet toegankelijke gebieden is berekend dat er ruim 21 miljoen kg kokkelvlees in concentraties van meer dan 50 per m2 aanwezig is.

In de Westerschelde is de voorraad verdubbeld, van 0.75 tot 1,5 miljoen kg. Hiervan is ruim 1 miljoen kg aanwezig in visbare dichtheden. In de Oosterschelde lijkt de toename in het kokkelbestand zich verder door te zetten, sinds een dieptepunt in 1997. De voorraad is nu berekend op 10 miljoen kg vlees, waarvan 6,5 miljoen kg in visbare dichtheden, tegen 4,8 miljoen kg visbaar in 2000.

De opgetreden verjonging illustreert de dynamiek van kokkelpopulaties en het vermogen zich te herstellen van sterfte ten gevolge van voedselopname door vogels, overige natuurlijke sterfte en visserij.

Nadere inlichtingen: Dr A.C. Smaal, RIVO/CSO Yerseke 0113 672301 (tel), 0113 573477 (fax) a.c.smaal@rivo.wag-ur.nl

Rapport: T.P. Bult & J. Kesteloo, 2001. Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2001. RIVO Rapport C041/01.

RIVO
Postbus 77
4400 AB
Yerseke

Deel: ' NIVO/RIVO vindt flinke aanwas jonge kokkels '
Lees ook