Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn


Riskant leven: Over jongeren en sociale binding

Nieuwe manieren om maatschappelijke uitval bij jongeren te voorkomen

plaatsingsdatum: 20 januari 2000

Hoe komt het dat jongeren in een welvarend land als Nederland een zwervend bestaan gaan leiden of in de criminaliteit terechtkomen? Wat valt er nog te doen voor jongeren die zich door hun extreme gedrag min of meer buiten de samenleving hebben geplaatst? Kunnen ze hun leven nog wezenlijk veranderen? Bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW is het boek Riskant leven verschenen. Hierin worden vijf benaderingen die recent in Nederland zijn geïntroduceerd van commentaar voorzien. Riskant leven vertelt over nieuwe manieren om maatschappelijke uitval van jongeren te voorkomen.

Beleid en praktijk

De afgelopen jaren is in de praktijk, bij onderzoeken en in het beleid veel aandacht besteed aan de oorzaken van maatschappelijke uitval onder jongeren. Ontwikkelingspsychologen, criminologen en pedagogen hebben beter zicht gekregen op de factoren die bijdragen aan het ontstaan van criminaliteit en andere vormen van probleemgedrag onder jongeren, waarvan thuisloosheid een van de meest extreme en trieste voorbeelden is. Terwijl beleidsmakers in verschillende bestuurslagen hun eigen conclusies trekken, werken beroepskrachten op diverse plaatsen in het land hard aan de introductie van nieuwe vormen van jeugdzorg.

Sociale bindingen

Een opvallend centraal element in die nieuwe vormen van jeugdzorg is de versterking van sociale bindingen om te zorgen dat jongeren zich beter in hun eigen leefomgeving kunnen handhaven. Uit onderzoek blijkt dat juist in de puberteit de steun van mensen buiten het gezin daarvoor belangrijk is. De vraag is of nieuwe
hulpverleningsinitiatieven jongeren die steun bieden en zo ja, op welke wijze dat gebeurt.

Vijf benaderingen

De vijf benaderingen die besproken staan in de publicatie Riskant leven zijn VertrekTraining, Glen Millsschool, Youth at Risk, Jeugdpreventieproject Eindhoven en Communities That Care. Deze projecten zijn voorbeelden van veelbelovende, min of meer nieuwe, methoden voor verschillende onderdelen van de jeugdzorg, van preventie tot nazorg. De verschillende doelstellingen en werkwijzen sluiten allemaal op de een of andere manier aan bij de oorzaken van maatschappelijke uitval. Van inhoudelijke samenhang en afstemming op de kwaliteitseisen van het nieuwe jeugdbeleid is echter nog nauwelijks sprake.

Bestellen

Riskant leven. Over jongeren en sociale binding (111 blz.) is geschreven door Jolanda Keesom, Kees Bakker en Saskia Warmer en kost f 29,50. ISBN 90-5050-411-6 en bestelnummer E 214941. De publicatie is te verkrijgen via de boekhandel of te bestellen bij de NIZW Uitgeverij, Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, telefoon (030) 230 66 07, fax (030) 230 64 91, e-mail bestel@nizw.nl.

Deel: ' NIWZ over voorkomen maatschappelijke uitval bij jongeren '
Lees ook